Tienvarsihaastattelussa annettujen vastausten riippuvuus poliisin läsnäolosta

Translated title of the contribution: The effect of police precence on the answers at road surveys

Rita Rathmayer

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko poliisin pysäyttämäksi joutumisella yhteys tienvarsihaastattelussa annettuihin vastauksiin. Ensimmäisessä osatutkimuksessa verrattiin poliisin pysäyttämien kuljettajien vastauksia huoltoasemalla haastateltujen vastauksiin. Toisessa osatutkimuksessa verrattiin poliisin ja siviiliasuisen miehen pysäyttämien sekä huoltoasemalla haastateltujen kuljettajien vastauksia toisiinsa. Ensimmäisessä osatutkimuksessa poliisin pysäyttämät kuljettajat pitivät automaattista nopeusvalvontaa hyväksyttävämpänä, halusivat useammin lisätä nopeusvalvonnan määrää ja antoivat rangaistavan ylinopeuden sopivaa määrää tiedustelevaan kysymykseen vähemmän äärivastauksia kuin huoltoasematilanteessa haastatellut. Huoltoasematilanteessa kieltäytyi useampi kuljettaja vastaamasta kysyttäessä viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana saatujen ylinopeus- tai ylinopeusrikesakkojen määrää kuin poliisitilanteessa. Toisessa osatutkimuksessa pysäyttäjän asu oli yhteydessä ainoastaan vastauksiin, jotka oli annettu subjektiivista kiinnijäämisriskiä mittaaviin kysymyksiin. Poliisin pysäyttämät kuljettajat pitivät kiinnijäämisriskiä sekä koetiellä että muualla suurempana kuin muissa tilanteissa haastatellut. Pysäyttäminen (pysäytettiinkö kuljettaja vai ei) oli yhteydessä vastauksiin, jotka oli annettu ylinopeuden ajamisen määrää ja automaattisen nopeusvalvonnan hyväksyttävyyttä tiedusteleviin kysymyksiin. Ylinopeuden ajamista vähäteltiin pysäyttämisen jälkeen. Ero tilanteiden välillä oli kuitenkin pieni. Automaattisen nopeusvalvonnan hyväksyttävyyttä mittaavaan kysymykseen annettiin hieman enemmän äärimielipiteitä edustavia vastauksia pysäyttämisen jälkeen kuin huoltoasemalla. Periaatteellisessa mielipiteessä ei kuitenkaan ollut tilanteiden välisiä eroja. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella pysäyttäjä ei oleellisesti heikennä haastattelututkimuksen ulkoista validiteettia. Pysäyttäjää tai pysäyttämistä ei tarvitse käyttää haastattelutavan valintaperusteena, ellei tutkita kiinnijäämisriskin kokemiseen liittyviä asioita.
Translated title of the contributionThe effect of police precence on the answers at road surveys
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages70
ISBN (Print)951-38-4735-7
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1620
ISSN1235-0605

Keywords

  • traffic control
  • traffic surveys
  • interviews
  • police
  • effectiveness
  • drivers
  • comparison
  • speed control
  • efficiency

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The effect of police precence on the answers at road surveys'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this