Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä

Kai Häkkinen, Maarit Heikkinen, Merja Airola

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Suomalainen teollisuus on globalisaation myötä joutunut todelliseen kilpailuun kansainvälisillä areenoilla. Vaikka Suomessa valmistetaankin korkeatasoisia tuot-teita, niitä valmistetaan myös kaikkialla muualla. Yritysten on kyettävä luomaan asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita sekä toimintaan sopiva partneriverkosto, jonka avulla tuotanto saadaan toteutettua ja toimitettua asiakkaille taloudellisesti. Suomessa on käynnissä laaja keskustelu innovaatioista ja niiden vauhdittami-sesta. Uusien tuotteiden, tuotantojärjestelmien ja liiketoimintamallien kehittäminen on avainasemassa vientitoiminnan lisäämiseksi. Tässä tutkimuksessa lähdetään ajatuksesta, että suomalaisen teollisuuden eri-tyisesti tehostettava aihealue on kehittämistoiminnan johtaminen. Teollinen toiminta on innovaatiojohtamisen näkökulmasta haastava kohde, erityisesti kun halutaan vauhdittaa kaikenlaista kehittämistoimintaa. Teollinen toiminta ei voi perustua sattumaan eikä anarkiaan, vaan systemaattiseen, johdettuun toimintaan. Tästä johtuen innovaatiojohtamista varten on kehitettävä uusia systemaattisia johtamis-malleja kekseliäisyyden vauhdittamiseksi. Tässä tutkimuksessa kehitettiin käytäntöä palvelevan johtamismallin ideaa, joka perustuu Nonakan & Co. kehittämään teoreettiseen tiedon luomisen yhdistettyyn malliin. Tämä teoreettinen malli on esitelty ensimmäisen kerran vuonna 1995 ja sitä on laajalti siteerattu ja sovellettu. Mallin mukaisesti yritykseen saatu uusi tieto siirtyy useiden vaiheiden kautta osaksi liiketoimintaa. Uuden tiedon liiketoiminnal-listamisprosessi voi kestää useita vuosia, mutta voi tapahtua myös nopeammin. Tutkimuksessa kehitettyä johtamismallia testattiin neljässä suomalaisessa pk-yrityksessä, joilla jokaisella on oma tuotekehitys-, tuotanto- ja markkinointitoiminto. Kehittämistoiminnan johtamismalli sai kannatusta kaikissa yrityksissä. Lisäksi Nonakan & Co. teoreettinen tiedon luomisen malli otettiin vastaan hyvin. Teoreet-tisuudestaan huolimatta sen todettiin auttavan ymmärtämään ihmisen ja ihmisor-ganisaatioiden oppimisprosesseja.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages64
  ISBN (Electronic)978-951-38-7990-7
  ISBN (Print)978-951-38-7989-1
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number99
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • knowledge management
  • organization learning
  • innovation management

  Cite this