Tietämyksen hankinta- ja analyysimenetelmät asiantuntijajärjestelmissä

Translated title of the contribution: Knowledge acquisition and analysis techniques for expert systems

Jukka Rantanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tietämyksen hankinnan ongelma on monessa yhteydessä todettu keskeiseksi pullonkaulaksi tietämys- ja asiantuntijajärjestelmien rakentamisessa. Laajemmin ymmärrettynä systemaattisia tietämyksen hankinta- ja analyysimenetelmiä tarvitaan monissa muissakin sovelluksissa, joissa inhimillistä tietämystä ja asiantuntemusta on kommunikoitava, jäsennettävä ja välitettävä hyväksikäyttäjille. Tietämysjärjestelmien rakentamiselle tyypillinen prototyyppilähestymistapa on usein johtanut toteutus- ja apuvälinekeskeiseen tietämyksen mallintamiseen, hankintaan ja analyysiin. Rakentajilla ei aina ole ollut selvää käsitystä siitä, mitä asiantuntemusta ja tietämystä järjestelmässä tulisi olla, jotta se kykenisi ratkaisemaan annetut ongelmanratkaisu- tai päätöksentekotehtävät. Tietämysjärjestelmien rakentamisessa ei ole kyse pelkästään sääntö- tai oliokeskeisestä ohjelmointitekniikasta, vaan ennen muuta uudesta käsitteellisestä mallintamistekniikasta, jonka avulla voidaan rakentaa tietämys- ja ongelmanratkaisumalleja, jotka kuvaavat asiantuntijan ongelmanratkaisu- tai päätöksentekokykyä tai kohdejärjestelmän rakennetta ja toimintaa. Seuraavan sukupolven tietämys- ja asiantuntijajärjestelmät perustuvat hyvin määriteltyihin malleihin, joiden rakentaminen edellyttää entistä systemaattisempia tietämyksen hankinta- ja analyysimenetelmiä. Näiden kehittäminen puolestaan edellyttää tietämystekniikan, kognitiotieteen ja psykologian yhteistyötä. Tässä julkaisussa on pyritty tekemään synteesi erilaisista malli- ja aineistokeskeisistä tietämyksen hankinta- ja analyysimenetelmistä. Synteesi on esitetty käytännönläheisen ohjeiston ja metodiikan muodossa, joka toimii yleisenä viitekehyksenä tietämyksen hankinta- ja analyysimenetelmien (haastattelu ja transkriptioanalyysi jne.) sekä apuvälineiden käytölle. Ohjeessa korostetaan erityisesti alustavaa tietämysvaatimusten määrittelyä, joka perustuu kehitetyille tietämyksen ja ongelmanratkaisun analyysikehikoille. Nämä kehikot pyrkivät toimimaan malli- ja aineistokeskeisten menetelmien yhdistäjinä. Mallikeskeiset tietämyksen hankinta- ja analyysimetodiikat perustuvat ongelmanratkaisutehtävien luokitteluun ja niihin sopivien ongelmanratkaisumallien määrittelyyn. Merkittävin näistä on ESPRIT-projektissa kehitetty KADS-metodiikka, josta tässä ohjeessa on pyritty kehittämään käytännönläheinen ja aineistokeskeisiin tietämyksen hankinta- ja analyysimenetelmiin yhdistetty versio. Laadittuun ohjeeseen liittyy myös sovellusesimerkkejä ja yhteenveto kokemuksista, joita tietämyksen hankinnasta on saatu käytännön projekteissa.
Translated title of the contributionKnowledge acquisition and analysis techniques for expert systems
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages420
ISBN (Print)951-38-3934-6
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1206
ISSN0358-5085

Keywords

  • expert systems
  • knowledge acquisition
  • knowledge engineering

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Knowledge acquisition and analysis techniques for expert systems'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this