Tietämyshallinnan työkalutuki asiantuntijaorganisaatiossa: Pro gradu

Susanna Peltola

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Abstract

Työn tavoitteena oli määritellä miten tietämyshallintatyökaluilla voidaan tukea asiantuntijaorganisaation työntekijöitä sekä selvittää minkälaista tietämystä asiantuntijaorganisaation työntekijät haluaisivat paremmin saataville. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään minkälaisia vaatimuksia ja tarpeita tietämyshallinnan työkalulle asetetaan asiantuntijaorganisaatiossa. Tähän liittyen selvitettiin, missä rooleissa ihmiset käyttävät työkalua ja mitkä ovat eri roolien tietämyksen käyttökohteet. Lisäksi selvitettiin, mitä tietämystä liittyy eri käyttökohteisiin. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään myös, minkälaisella työkalulla näitä vaatimuksia voidaan tukea asiantuntijaorganisaatiossa sekä tähän liittyen, miten vaatimusmäärittelyn pohjalta toteutettu työkalu soveltuu eri käyttökohteiden tietämyksen käsittelyyn. Tutkimuksessa selvitetään miten tietämyshallinnan eri prosesseja voidaan tukea työkaluilla asiantuntijaorganisaatiossa. Tämän selvityksen sekä asiantuntija-organisaation työntekijöille lähetetyn kyselyn pohjalta muotoillaan tietämyshallinta-työkalun vaatimusmäärittely. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelminä tapaustutkimusta ja konstruktiivista tutkimusta. Tärkeimmät vaatimukset tietämyshallintatyökalulle ovat helppokäyttöisyys, monipuolinen haku sekä kattava ohjeistus. Työkaluun täytyy pystyä lisäämään tietämystä projekteista, julkaisuista ja henkilöistä Työkalu on otettava käyttöön mielellään koko alueella. Työkalu on liitettävä osaksi organisaation työ- ja laatukäytäntöjä, ja jokaisella on vastuu ja velvollisuus lisätä työkaluun oma tietämyksensä. Johtopäätöksenä tehdystä työstä voidaan selkeästi todeta, että tietämyshallintaa voidaan tukea sopivalla työkalulla. Työkalu ei ole kuitenkaan itsestäänselvä ratkaisu tietämyksen keräämiseen ja jakamiseen, sillä sitä käyttävien ihmisten on sitouduttava käyttämään sitä, jotta siitä on hyötyä. Tietämyshallintatyökalun käyttöä tulee tukea organisaatiossa. Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavina ja ne voidaan yleistää koskemaan koko SOH -aluetta.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • University of Oulu
Place of PublicationOulu
Publisher
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Cite this

Peltola, S. (2002). Tietämyshallinnan työkalutuki asiantuntijaorganisaatiossa: Pro gradu. Oulu: University of Oulu.
Peltola, Susanna. / Tietämyshallinnan työkalutuki asiantuntijaorganisaatiossa : Pro gradu. Oulu : University of Oulu, 2002. 72 p.
@phdthesis{b738107e705b4dd1a025eddfb0ac1498,
title = "Tiet{\"a}myshallinnan ty{\"o}kalutuki asiantuntijaorganisaatiossa: Pro gradu",
abstract = "Ty{\"o}n tavoitteena oli m{\"a}{\"a}ritell{\"a} miten tiet{\"a}myshallintaty{\"o}kaluilla voidaan tukea asiantuntijaorganisaation ty{\"o}ntekij{\"o}it{\"a} sek{\"a} selvitt{\"a}{\"a} mink{\"a}laista tiet{\"a}myst{\"a} asiantuntijaorganisaation ty{\"o}ntekij{\"a}t haluaisivat paremmin saataville. Tutkimuksella pyrittiin selvitt{\"a}m{\"a}{\"a}n mink{\"a}laisia vaatimuksia ja tarpeita tiet{\"a}myshallinnan ty{\"o}kalulle asetetaan asiantuntijaorganisaatiossa. T{\"a}h{\"a}n liittyen selvitettiin, miss{\"a} rooleissa ihmiset k{\"a}ytt{\"a}v{\"a}t ty{\"o}kalua ja mitk{\"a} ovat eri roolien tiet{\"a}myksen k{\"a}ytt{\"o}kohteet. Lis{\"a}ksi selvitettiin, mit{\"a} tiet{\"a}myst{\"a} liittyy eri k{\"a}ytt{\"o}kohteisiin. Tutkimuksella pyrittiin selvitt{\"a}m{\"a}{\"a}n my{\"o}s, mink{\"a}laisella ty{\"o}kalulla n{\"a}it{\"a} vaatimuksia voidaan tukea asiantuntijaorganisaatiossa sek{\"a} t{\"a}h{\"a}n liittyen, miten vaatimusm{\"a}{\"a}rittelyn pohjalta toteutettu ty{\"o}kalu soveltuu eri k{\"a}ytt{\"o}kohteiden tiet{\"a}myksen k{\"a}sittelyyn. Tutkimuksessa selvitet{\"a}{\"a}n miten tiet{\"a}myshallinnan eri prosesseja voidaan tukea ty{\"o}kaluilla asiantuntijaorganisaatiossa. T{\"a}m{\"a}n selvityksen sek{\"a} asiantuntija-organisaation ty{\"o}ntekij{\"o}ille l{\"a}hetetyn kyselyn pohjalta muotoillaan tiet{\"a}myshallinta-ty{\"o}kalun vaatimusm{\"a}{\"a}rittely. Tutkimuksessa k{\"a}ytettiin tutkimusmenetelmin{\"a} tapaustutkimusta ja konstruktiivista tutkimusta. T{\"a}rkeimm{\"a}t vaatimukset tiet{\"a}myshallintaty{\"o}kalulle ovat helppok{\"a}ytt{\"o}isyys, monipuolinen haku sek{\"a} kattava ohjeistus. Ty{\"o}kaluun t{\"a}ytyy pysty{\"a} lis{\"a}{\"a}m{\"a}{\"a}n tiet{\"a}myst{\"a} projekteista, julkaisuista ja henkil{\"o}ist{\"a} Ty{\"o}kalu on otettava k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n mielell{\"a}{\"a}n koko alueella. Ty{\"o}kalu on liitett{\"a}v{\"a} osaksi organisaation ty{\"o}- ja laatuk{\"a}yt{\"a}nt{\"o}j{\"a}, ja jokaisella on vastuu ja velvollisuus lis{\"a}t{\"a} ty{\"o}kaluun oma tiet{\"a}myksens{\"a}. Johtop{\"a}{\"a}t{\"o}ksen{\"a} tehdyst{\"a} ty{\"o}st{\"a} voidaan selke{\"a}sti todeta, ett{\"a} tiet{\"a}myshallintaa voidaan tukea sopivalla ty{\"o}kalulla. Ty{\"o}kalu ei ole kuitenkaan itsest{\"a}{\"a}nselv{\"a} ratkaisu tiet{\"a}myksen ker{\"a}{\"a}miseen ja jakamiseen, sill{\"a} sit{\"a} k{\"a}ytt{\"a}vien ihmisten on sitouduttava k{\"a}ytt{\"a}m{\"a}{\"a}n sit{\"a}, jotta siit{\"a} on hy{\"o}ty{\"a}. Tiet{\"a}myshallintaty{\"o}kalun k{\"a}ytt{\"o}{\"a} tulee tukea organisaatiossa. Tutkimuksen tuloksia voidaan pit{\"a}{\"a} luotettavina ja ne voidaan yleist{\"a}{\"a} koskemaan koko SOH -aluetta.",
author = "Susanna Peltola",
note = "CA: ELE pro gradu Oulun yliopisto, Tietojenk{\"a}sittelytieteiden laitos",
year = "2002",
language = "Finnish",
publisher = "University of Oulu",
address = "Finland",
school = "University of Oulu",

}

Peltola, S 2002, 'Tietämyshallinnan työkalutuki asiantuntijaorganisaatiossa: Pro gradu', Master Degree, University of Oulu, Oulu.

Tietämyshallinnan työkalutuki asiantuntijaorganisaatiossa : Pro gradu. / Peltola, Susanna.

Oulu : University of Oulu, 2002. 72 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

TY - THES

T1 - Tietämyshallinnan työkalutuki asiantuntijaorganisaatiossa

T2 - Pro gradu

AU - Peltola, Susanna

N1 - CA: ELE pro gradu Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos

PY - 2002

Y1 - 2002

N2 - Työn tavoitteena oli määritellä miten tietämyshallintatyökaluilla voidaan tukea asiantuntijaorganisaation työntekijöitä sekä selvittää minkälaista tietämystä asiantuntijaorganisaation työntekijät haluaisivat paremmin saataville. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään minkälaisia vaatimuksia ja tarpeita tietämyshallinnan työkalulle asetetaan asiantuntijaorganisaatiossa. Tähän liittyen selvitettiin, missä rooleissa ihmiset käyttävät työkalua ja mitkä ovat eri roolien tietämyksen käyttökohteet. Lisäksi selvitettiin, mitä tietämystä liittyy eri käyttökohteisiin. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään myös, minkälaisella työkalulla näitä vaatimuksia voidaan tukea asiantuntijaorganisaatiossa sekä tähän liittyen, miten vaatimusmäärittelyn pohjalta toteutettu työkalu soveltuu eri käyttökohteiden tietämyksen käsittelyyn. Tutkimuksessa selvitetään miten tietämyshallinnan eri prosesseja voidaan tukea työkaluilla asiantuntijaorganisaatiossa. Tämän selvityksen sekä asiantuntija-organisaation työntekijöille lähetetyn kyselyn pohjalta muotoillaan tietämyshallinta-työkalun vaatimusmäärittely. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelminä tapaustutkimusta ja konstruktiivista tutkimusta. Tärkeimmät vaatimukset tietämyshallintatyökalulle ovat helppokäyttöisyys, monipuolinen haku sekä kattava ohjeistus. Työkaluun täytyy pystyä lisäämään tietämystä projekteista, julkaisuista ja henkilöistä Työkalu on otettava käyttöön mielellään koko alueella. Työkalu on liitettävä osaksi organisaation työ- ja laatukäytäntöjä, ja jokaisella on vastuu ja velvollisuus lisätä työkaluun oma tietämyksensä. Johtopäätöksenä tehdystä työstä voidaan selkeästi todeta, että tietämyshallintaa voidaan tukea sopivalla työkalulla. Työkalu ei ole kuitenkaan itsestäänselvä ratkaisu tietämyksen keräämiseen ja jakamiseen, sillä sitä käyttävien ihmisten on sitouduttava käyttämään sitä, jotta siitä on hyötyä. Tietämyshallintatyökalun käyttöä tulee tukea organisaatiossa. Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavina ja ne voidaan yleistää koskemaan koko SOH -aluetta.

AB - Työn tavoitteena oli määritellä miten tietämyshallintatyökaluilla voidaan tukea asiantuntijaorganisaation työntekijöitä sekä selvittää minkälaista tietämystä asiantuntijaorganisaation työntekijät haluaisivat paremmin saataville. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään minkälaisia vaatimuksia ja tarpeita tietämyshallinnan työkalulle asetetaan asiantuntijaorganisaatiossa. Tähän liittyen selvitettiin, missä rooleissa ihmiset käyttävät työkalua ja mitkä ovat eri roolien tietämyksen käyttökohteet. Lisäksi selvitettiin, mitä tietämystä liittyy eri käyttökohteisiin. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään myös, minkälaisella työkalulla näitä vaatimuksia voidaan tukea asiantuntijaorganisaatiossa sekä tähän liittyen, miten vaatimusmäärittelyn pohjalta toteutettu työkalu soveltuu eri käyttökohteiden tietämyksen käsittelyyn. Tutkimuksessa selvitetään miten tietämyshallinnan eri prosesseja voidaan tukea työkaluilla asiantuntijaorganisaatiossa. Tämän selvityksen sekä asiantuntija-organisaation työntekijöille lähetetyn kyselyn pohjalta muotoillaan tietämyshallinta-työkalun vaatimusmäärittely. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelminä tapaustutkimusta ja konstruktiivista tutkimusta. Tärkeimmät vaatimukset tietämyshallintatyökalulle ovat helppokäyttöisyys, monipuolinen haku sekä kattava ohjeistus. Työkaluun täytyy pystyä lisäämään tietämystä projekteista, julkaisuista ja henkilöistä Työkalu on otettava käyttöön mielellään koko alueella. Työkalu on liitettävä osaksi organisaation työ- ja laatukäytäntöjä, ja jokaisella on vastuu ja velvollisuus lisätä työkaluun oma tietämyksensä. Johtopäätöksenä tehdystä työstä voidaan selkeästi todeta, että tietämyshallintaa voidaan tukea sopivalla työkalulla. Työkalu ei ole kuitenkaan itsestäänselvä ratkaisu tietämyksen keräämiseen ja jakamiseen, sillä sitä käyttävien ihmisten on sitouduttava käyttämään sitä, jotta siitä on hyötyä. Tietämyshallintatyökalun käyttöä tulee tukea organisaatiossa. Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavina ja ne voidaan yleistää koskemaan koko SOH -aluetta.

M3 - Master's thesis

PB - University of Oulu

CY - Oulu

ER -

Peltola S. Tietämyshallinnan työkalutuki asiantuntijaorganisaatiossa: Pro gradu. Oulu: University of Oulu, 2002. 72 p.