Tietämyshallinnan työkalutuki asiantuntijaorganisaatiossa: Pro gradu

Susanna Peltola

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Työn tavoitteena oli määritellä miten tietämyshallintatyökaluilla voidaan tukea asiantuntijaorganisaation työntekijöitä sekä selvittää minkälaista tietämystä asiantuntijaorganisaation työntekijät haluaisivat paremmin saataville. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään minkälaisia vaatimuksia ja tarpeita tietämyshallinnan työkalulle asetetaan asiantuntijaorganisaatiossa. Tähän liittyen selvitettiin, missä rooleissa ihmiset käyttävät työkalua ja mitkä ovat eri roolien tietämyksen käyttökohteet. Lisäksi selvitettiin, mitä tietämystä liittyy eri käyttökohteisiin. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään myös, minkälaisella työkalulla näitä vaatimuksia voidaan tukea asiantuntijaorganisaatiossa sekä tähän liittyen, miten vaatimusmäärittelyn pohjalta toteutettu työkalu soveltuu eri käyttökohteiden tietämyksen käsittelyyn. Tutkimuksessa selvitetään miten tietämyshallinnan eri prosesseja voidaan tukea työkaluilla asiantuntijaorganisaatiossa. Tämän selvityksen sekä asiantuntija-organisaation työntekijöille lähetetyn kyselyn pohjalta muotoillaan tietämyshallinta-työkalun vaatimusmäärittely. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelminä tapaustutkimusta ja konstruktiivista tutkimusta. Tärkeimmät vaatimukset tietämyshallintatyökalulle ovat helppokäyttöisyys, monipuolinen haku sekä kattava ohjeistus. Työkaluun täytyy pystyä lisäämään tietämystä projekteista, julkaisuista ja henkilöistä Työkalu on otettava käyttöön mielellään koko alueella. Työkalu on liitettävä osaksi organisaation työ- ja laatukäytäntöjä, ja jokaisella on vastuu ja velvollisuus lisätä työkaluun oma tietämyksensä. Johtopäätöksenä tehdystä työstä voidaan selkeästi todeta, että tietämyshallintaa voidaan tukea sopivalla työkalulla. Työkalu ei ole kuitenkaan itsestäänselvä ratkaisu tietämyksen keräämiseen ja jakamiseen, sillä sitä käyttävien ihmisten on sitouduttava käyttämään sitä, jotta siitä on hyötyä. Tietämyshallintatyökalun käyttöä tulee tukea organisaatiossa. Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavina ja ne voidaan yleistää koskemaan koko SOH -aluetta.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • University of Oulu
Place of PublicationOulu
Publisher
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Cite this