Tietämysjärjestelmien rakentaminen

Jukka Rantanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tietämysjärjestelmien rakentaminen ja niiden yhdistäminen muihin järjestelmiin on kasvavan mielenkiinnon kohteena. Toistaiseksi näiden järjestelmien rakentaminen on perustunut käytännön kokemuksiin, erityisiä systemaattisia ohjeita ei ole ollut saatavilla. Tämä julkaisu on tietämysjärjestelmien rakentamisen yleisohje, jossa esitetään rakentamisen vaiheet, osatehtävät ja menetelmät. Tietämysjärjestelmien rakentamiselle on tyypillistä prototyyppilähestymistapa, jossa kohdeongelman ratkaisu täsmentyy ja tarkentuu prototyyppiversioita toteuttamalla ja kokeilemalla. Perinteiseen tietojärjestelmien rakenntamiseen verrattuna uutta on erityisesti asiantuntijatietämyksen keruu ja mallintaminen, joka edellyttää tiivistä kommunikointia asiantuntijoiden, käyttäjien ja rakentajien välillä. Tietämysjarjestelmät voidaan jakaa kahteen päätyyppiin, joihin liittyy usein oma systeemityön lähestymistapa. Sääntöpohjaisten tietämysjärjestelmien rakentamisessa keskitytään asiantuntijan ongelmanratkaisussaan käyttämien kokemusperäisten heuristiikkojen ja päättelysääntöjen tunnistamiseen, muotoiluun, ohjelmointiin ja validointiin. Kehyspohjaisten tietämysjärjestelmien rakentamisessa painotetaan kohdemaailman ja -ongelman käsitteellistä mallintamista selä oliokeskeistä suunnittelua ja -ohjelmointia. Tämä yleisohje esittelee nämä erilaiset tietämysjärjestelmätyypit ja rakentamisen lähestymistavat yleisesti ja lyhyesti. Julkaisu toimii lähinnä johdattavana viitekehyksenä, jonka jälkeen voidaan perehtyä tarkemmin sovelluskohtaisiin menetelmiin ja ratkaisuihin. Yleisohjeen täydennykseksi on koottu kotimaisia ja ulkomaisia kokemuksia tietämysjärjestelmien rakentamisprojekteista.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages210
ISBN (Print)951-38-2847-6
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number736
ISSN0358-5085

Keywords

  • expert systems
  • knowledge based systems
  • guidelines
  • protocols

Cite this