Tietokoneohjattujen puhelinkeskusten ohjelmiston laatu

Risto Sepponen, Lauri Vihonen, Lauri Hirvensalo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisu pohjautuu tutkimuksiin, joiden tarkoitus on ollut tietokoneohjattujen puhelinkeskusten ohjelmistojen laadunarviointimenetelmän kehittäminen. Julkaisun alussa on lyhyt katsaus teletekniikan laboratorion aikaisempien tutkimusten tuloksiin alkaen ohjelmistojen laatukäsitteen määrittelystä. On pyritty löytämään mitattavia ominaisuuksia. joille voidaan antaa raja-arvoja. Ohjelmiston laadun määrittämiselle on luotu systemaattinen lähestymistapa, jonka mukaisesti laatu jaetaan ensin tekijöihin, nämä edelleen alkutekijöiksi ja ne lopuksi mitoiksi, jotka edustavat ko. alkutekijöiden kvantitatiivisia mittoja. Julkaisussa keskitytään niihin viiteen laatutekijään alkutekijöineen, joiden on todettu antavan hyvän kuvan tietokoneohjatun puhelinkeskuksen ohjelmiston laadusta. Pääosaltaan julkaisu käsittelee tutkimusta, jossa on kokeellisesti sovellettu em. lähestymistapaa hajautetusti ohjatun puhelinkeskuksen ohjelmiston osaan. Mittoja ja mittausmenetelmää on modifioitu, jotta soveltaminen käytännössä olisi mahdollista. Tehdyn kokeen ja muiden tutkimustulosten avulla on arvioitu mittojen pätevyyttä. Vikatiedon keruujärjestelmää on tarkasteltu. Kokeilun suoritushetkellä on vaikeutena ollut yhdenmukaisuuden puute kehityksen ja käytön aikaisten vikaraporttien välillä. Julkaisun lopussa on ehdotettu alustavia raja-arvoja ja niiden edelleenkehittämistarpeita sekä käsitelty alustavasti mittausten liittämistä laadunvarmistusohjelmaan.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages86
ISBN (Print)951-38-1415-7
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number63
ISSN0358-5077

Cite this