Tietolähdekoulutuksen kehittäminen tutkimuslaitoksessa: Case VTT: YAMK-opinnäytetyö

Translated title of the contribution: Developing information source training in a research institute: Case VTT: Master's thesis

  Research output: ThesisMaster's thesis

  Abstract

  Tietoympäristön muutos vaikuttaa informaatiokäyttäytymiseen. Uudistunut tietoympäristö vaatii uudenlaisia tiedonhankintataitoja. Parantuneet hakuominaisuudet, helposti saavutettavat tietolähteet ja puutteelliset tiedonhakutaidot tuottavat helposti tiedonhakijalle paljon, mutta epärelevanttia tietoa. Tietoammattilaisilla on sisällöntuntemusta ja osaamista tukea uusien ja muuttuneiden työkalujen käytössä. Tässä opinnäytetyössä selvitetään, kuinka tutkimuslaitoksen tiedonhankinnan koulutusta tulee kehittää, niin että tutkijat hyödyntäisivät tehokkaasti työssään relevantteja ja luotettavia tietolähteitä sekä tiedon hallinnan työkaluja. Tämä opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus. Tiedonhankinnan koulutuksesta on paljon uutta kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksella selvitettiin ensin, miten tietoympäristö ja tutkijoiden informaatiokäyttäytyminen ovat muuttuneet tai muuttumassa. Tämän jälkeen tutkimusmenetelminä käytettiin puolistrukturoituja tutkijoiden teemahaastatteluita ja benchmarkingia samankaltaisissa tutkimuslaitoksissa. Lopuksi haastateltiin kahta tietoasiantuntijaa teemahaastatteluiden ja benchmarkingin tuloksista. Tutkimus osoitti, että tutkijoiden informaatiokäyttäytymisessä on nähtävissä muutos, mikä tulisi huomioida tiedonhankinnan koulutuksissa. Muutoksia tulisi tehdä niin tiedonhankinnan koulutuksen sisällössä, opetusmetodeissa kuin toimintatavoissakin. Koulutustilanteiden myönteinen ilmapiiri ja tehtävien ratkominen yhdessä muiden kanssa parantaa käsiteltävän asian omaksumista. Koulutuksissa tulee korostaa tiedonkäytön ja pääsyn helppoutta, lisätä interaktiivisuutta sekä pelillisiä elementtejä. Toimintatapoja tulee muuttaa vastaamaan tutkijoiden odotuksia. Koulutustapahtumissa tulee hyödyntää uutta tekniikka, ja tapahtumien kestoa pitää lyhentää. Pilkkomalla koulutuskokonaisuuksia sisällöllisesti pienempiin osiin saadaan ne kestoltaan lyhyiksi ja helpommin omaksuttaviksi. Tiedonhankinnan koulutuksista toivottiin nauhoituksia katsottavaksi ajasta ja paikasta riippumattomasti. Uusien koulutuskäytäntöjen omaksumisessa paras tuki saadaan verkostoitumisella. Yhteistyötä niin oman organisaation tutkijoiden ja yksiköiden kuin kouluttavien tietoammattilaisten, tiedontuottajien ja kustantajien kanssa tekemällä saavutetaan parhaiten laaja ymmärrys koulutustarpeista ja uusista ilmiöistä.
  Translated title of the contributionDeveloping information source training in a research institute: Case VTT: Master's thesis
  Original languageFinnish
  QualificationMaster Degree
  Awarding Institution
  • Turku University of Applied Sciences
  Supervisors/Advisors
  • Mäkinen, Olli, Supervisor, External person
  Place of PublicationTurku
  Publisher
  Publication statusPublished - 2017
  MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

  Keywords

  • flipped instruction
  • information literacy
  • information literacy instruction
  • information behaviour
  • information need
  • Information seeking
  • information seeking behaviour
  • information use
  • information use behaviour
  • library instruction
  • management of learning
  • search behaviours
  • researchers
  • teaching tools

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Developing information source training in a research institute: Case VTT: Master's thesis'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this