Tietoliikennealan ohjelmistojen ylläpito

Timo Leppinen, Jorma Hirvensalo, Väinö Maksimainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Ohjelmiston ylläpitoon sisällytetään virheiden korjauksen lisäksi mm. ohjelmistoparannukset ja toimintojen lisääminen. Ohjelmistojen ylläpitotarvetta ja tarvittavia resursseja selvitetään Suomessa käytössä olevissa tai Suomeen tilatuissa keskus- ja vaihdejärjestelmissä. Järjestelmistä kootut tiedot esitetään pääasiassa taulukkomuodossa. SPC-keskusten käyttökokemuksia on koottu sekä Suomesta että ulkomailta. Suuri osa vastaanottotarkastuksessa paljastuvista ohjelmistovioista on koodausvikoja; sen sijaan käytössä paljastuvista ohjelmistovioista suurin osa on spesifiointi- tai suunnitteluvikoja. Kirjallisuudesta saadut tiedot ohjelmistovioista aiheutuneiden toimintahäiriöiden määristä esitetään graafisesti. Toimintahäiriöiden määrä laskee selvästi käytön aikana. Lähinnä kirjallisuuden perusteella selvitetään muutosprosessi sekä hallinnolliselta että tekniseltä kannalta. Useiden käyttölaitosten ja järjestelmätoimittajien edustajia haastateltiin, jotta saataisiin kuva nykyisestä ohjelmistojen ylläpitotilanteesta sekä tulevaisuutta koskevista odotuksista ja tavoitteista. Tiedot esitetään koottuina yhtenäiseen esitykseen. Osittain ulkomaisiin SPC-keskusohjelmistojen ylläpidon organisaatiomalleihin pohjautuen määritellään kuusi erilaista ylläpidon organisointivaihtoehtoa, joista neljä on analysoitu tarkemmin. Kaiken kootun tiedon pohjalta määritellään kolmetoista organisointivaihtoehtojen toimivuuden kannalta tärkeää tekijää Vaihtoehtoja vertaillaan antamalla niille arvosana kunkin tekijän suhteen ja laskemalla vaihtoehdoille kokonaispistemäärät. Organisointivaihtoehtojen vertailuun pohjautuen esitetään lopuksi taloudellisesti edullisin käyttökelpoinen ylläpidon organisointimalli. SPC-keskusohjelmistojen ylläpitoa varten ehdotetaan perustettavaksi testauskeskus, jonka tehtäviin kuuluvat mm. järjestelmätoimittajien ohjelmistokehityksen seuranta, ohjelmistojen vastaanottotestaus ja käyttöhenkilökunnan koulutus.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages133
ISBN (Print)951-38-1550-1
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number141
ISSN0358-5085

Cite this