Tietopalvelu tieteellisessä kirjastossa: Eräiden yksiköiden muutosvalmiudet

Aatto J. Repo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin tietopalvelun nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia tieteellisissä kirjastoissa Suomessa. Tutkimusasetelmassa analysoitiin kehittämisvaihtoehtoja uuden tietotekniikan mahdollisuuksien ja niukkenevan julkisrahoituksen ristipaineessa. Vallitsevassa tilanteessa on mahdollista pyrkiä kirjaston käyttömenojen uudelleen allokointiin (esimerkiksi hankintamäärärahojen käyttö tietopalvelutoimintaan), henkilöstön uudelleen sijoitteluun ja palvelujen maksullisuuden laajennukseen. Näihin suhtautumista testattiin kolmessa tieteellisessä kirjastossa, yhdessä yrityksen tietopalvelussa ja yhdessa virastokirjastossa. Aluksi kerättiin tilastollista taustatietoa näiden yksiköiden tietopalvelujen tilasta. Taloudellisten tunnuslukujen tuottaminen oli ongelmallista, sillä kirjastoa ei ole totuttu tarkastelemaan taloudellisena yksikkönä. Kirjastonhoitajien haastattelut osoittivat, että kirjastoilla on valmiutta ja konkreettisia vaihtoehtoja esitettävänä resurssien uudelleen allokoinniksi tietopalvelujen kehittämiseksi. Konkreettiset vaihtoehdot olivat kirjastokohtaisia, mutta yleinen määrärahojen niukkuus on jo ohjannut kirjastoja toimimaan "pyynnöstä hankinta" -periaatteella. Kirjastonhoitajien suorittamissa aktiivisten asiakkaiden haastatteluissa testattiin tarpeita uudelleen allokointeihin. Asiakkaat tuntevat vähän uusia mahdollisuuksia tiedon hankinnassa. Omakohtaiset kokemukset mm. nykyisen kaukopalvelun hitaudesta aiheuttivat epäilyä välitystoimintaa kohtaan. Tutkimustuloksien pohjalta esitettiin joukko suosituksia: kirjastoille ja niiden asiakkaille järjestetään koulutusta elektronisesta tiedonvälityksestä, toteutetaan tehty selvitys myös humanistisissa ja yhteiskuntatieteellisissä kirjastoissa, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kirjastoista selkeämpiä taloudellisia yksiköitä, laaditaan kansalliset puiteohjeet palvelujen maksullisuudesta sekä rakennetaan kirjastoille koulutus- ja konsultointipaketti toimintojen analysointiin ja kehittämiseen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages52
ISBN (Print)951-38-2311-3
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number445
ISSN0358-5085

Keywords

  • libraries
  • information systems
  • management
  • economics

Cite this