Tietopalvelumalli - yleinen malli tietopalvelujärjestelmien kuvaamiseen ja arviointiin

Translated title of the contribution: Information Service Model: Generic model for information system services

Jenni Eckhardt, Risto Öörni, Raine Hautala, Mikko J Lehtonen, Pekka Leviäkangas

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  VTT:n kehittämään tietopalveluiden arviointijärjestelmään kuuluva palvelumalli on tarkoitettu tietopalveluiden arvioinnin ja kehittämisen apuvälineeksi. Palvelumallin lähtökohtana on ollut koko palvelujärjestelmän näkökulma. Palvelumallin yleistä kuvaustapaa voidaan soveltaa tapauskohtaisesti. Sen avulla pystytään kuvaamaan havainnollisesti koko palvelujärjestelmä sekä palvelun toimintaperiaatteet ja sen toteuttamiseen käytettävät tekniikat. Palvelumalli kattaa kolme tasoa: Palveluverkkoverkkoluonnos kuvaa toimijoiden väliset riippuvuussuhteet, joita voivat olla tieto- tai rahavirrat, muut taloudelliset hyödyt, viranomaissääntely ja hallinnolliset suhteet. Palveluprosessissa kuvataan toimijat ja toiminnot sekä liitynnät muihin prosesseihin ja niiden väliset virrat (esim. tieto- ja rahavirrat). Palveluprosessi antaa kokonaiskuvan palvelun toteutuksesta. Palveluprosessi perustuu pääasiassa Suomen telematiikka-arkkitehtuuriin (TelemArk). Teknologianäkymä on symbolein kuvattu yksinkertainen yleiskuva käytetyistä tekniikoista. Palveluprosessi on kuvauksista kattavin, ja se sisältää myös muiden tasojen tiedot. Palveluverkkoluonnos ja teknologianäkymä auttavat kuitenkin hahmottamaan ja havainnollistamaan kuvattavaa palvelua. Näin ollen kaikkien kolmen tason käyttö palvelumallissa on suositeltavaa. Palvelumalli on käyttökelpoinen etenkin palvelun organisoinnin suunnittelun ja koko palvelujärjestelmää koskevien arviointien työkaluna, mutta sitä voidaan käyttää myös rajatummissa arvioinneissa. Palvelumalli sopii käytettäväksi palvelun elinkaaren kaikissa vaiheissa tehtävissä arvioinneissa, mutta eniten hyötyä siitä on todennäköisesti palvelujen konseptisuunnitteluvaiheessa.
  Translated title of the contributionInformation Service Model: Generic model for information system services
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages29
  ISBN (Electronic)978-951-38-6619-8
  Publication statusPublished - 2007
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Working Papers
  Number68
  ISSN1459-7683

  Keywords

  • information services
  • service models
  • value network
  • evaluation
  • service processes
  • technology view
  • service architecture

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Information Service Model: Generic model for information system services'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this