Tietopalvelun tulevaisuuskuvat

Eero Sormunen, Yrjö Seppälä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisun alkuosa perustuu kirjallisuustutkimukseen ja käsittelee tiedon tuotannon, julkaisemisen, välittämisen ja käytön kehitystrendejä. Toisaalta luodaan katsaus viimeisten vuosikymmenten kehitykseen ja toisaalta arvioidaan tulevaa kehitystä. Loppuosassa esitellään Field Anomaly Relaxation -menetelmä (FAR) ja sovelletaan sitä tietopalvelun tulevaisuuskuvien rakentamisessa. Tiedontuotannon kehitystä tarkasteltiin tutkimusyhteisöjen, yritysten ja julkishallinnon piirissä. Tiedon julkaisemisessa on pääpaino tietokantojen ja muiden elektronisten julkaisumuotojen tarkastelussa. Tiedon välittäjistä ovat esillä tieteelliset ja muut erikoiskirjastot, informaatiopalvelukeskukset, tietopalveluyritykset sekä neuvontapalvelut ja konsulttiyritykset. Myös yritysten ja tutkimuslaitosten merkitystä teknologian välittäjinä painotetaan. Tiedontarpeita ja tiedonkäyttöä tarkastellaan perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja kehitystyön, elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kansalaisen näkökulmista. Katsauksen loppuun on koottu tietoja tietopalvelualan ennusteista ja niissä käytetyistä menetelmistä. FAR-työskentelyn pohjaksi laadittiin tulevaisuustaulukko, jossa kuudelle tietohooltoon liittyvälle sektorille ideoitiin neljästä kahdeksaan vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa. Taulukosta valittiin ne tilayhdistelmät, joiden katsotaan parhaiten kuvaavan nykytilannetta. Vastaavasti eri tiedonkäyttäjäryhmille valittiin tavoiteltavina tai uhkaavina pidettävät tilayhdistelmät. Vertailemalla nykytilan ja tietyn tavoite- tai uhkatilan eroja hahmoteltiin, millä toimenpiteillä voidaan päästä tavoitetilaan ja joutua uhkatilaan. Tietopalvelun tavoitetilat poikkeavat merkittävästi toisistaan riippuen siitä, kenen näkökulmasta ne määritellään. Elinkeinoelämän ja julkishallinnon tavoitetilat poikkeavat selvästi yksityisen kansalaisen tavoitetilasta. Tulosta voidaan yleistää ja todeta tiedonkäyttäjien jakaantuvan "vahvoihin" ja "heikkoihin". Tällaisia pareja ovat esimerkiksi suuryritykset - pienyritykset, virkamiehet - kansalaiset, asiantuntijat - maallikot. Julkisten tietopalvelujen kehittämisessä eri ryhmät pitäisi ottaa huomioon tasapuolisesti. Julkaisussa suositellaan ryhmäkohtaisia jatkoselvityksiä. Eri käyttäjäryhmien tietopalveluille löytyy myös yhteisiä tavoitteita. Näitä ovat kansainvälisen tiedon vapaa saatavuus, julkisen vallan lisääntyvä panostus tietohuoltoon ja tiedonkäyttäjien aktivoiminen. Yhteisten tavoitteiden pohjalta esitetään mm. kotimaisen tietokantatuotannon ja käyttäjäkoulutuksen tehostamista.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages80
ISBN (Print)951-38-2278-8
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number346
ISSN0358-5077

Keywords

  • information services
  • libraries
  • future's research
  • information technology

Cite this