Tiiviyden vaikutus ilmanvaihtoon

Marianna Luoma

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli saada yksityiskohtaiset tiiviystiedot Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen koetalosta ja selvittää VTT:n LVI-tekniikan laboratoriossa kehitetyn tiiviyden ja ilmanvaihdon laskentamallin luotettavuutta. Rakennuksen ulkovaipan vuoto-ominaisuuksien määrittämiseksi tehtiin koko talon painekoe ja paikallisia vuotomittauksia. Erillisille vuotokohdille, kuten ikkunoille, määritettiin todelliset vuotokäyrät. Rakennuksen saumat jaettiin neljään saumatyyppiin, joille määritettiin ominaisvuodot tasaväliotannalla. Saumojen kokonaisvuoto sovitettiin vastaamaan koko talon painekokeen tulosta. Laskentamallin luotettavuutta tutkittiin vertaamalla laskettuja ja mitattuja vuotoilmavirtojen jakautumia huoneisiin ja paine-eroja ulkoseinien yli. Koneellisesti poiston aikana saadessa ilmanvaihtuvuuden noin 0,5 1/tunti vastasivat mitatut ja lasketut tulokset melko hyvin toisiaan. Kun koneellinen poisto ei ollut käytössä, oli tuloksissa huomattaviakin eroja. Tyynellä säällä oli laskentamallin kokonaisvuotoilmavirta kaksi kertaa suurempi ja tuulisella säällä kolme kertaa mitattua suurempi. Syynä oli se, että laskentamallissa oli käytettävä avoimeen ympäristöön sopivia painekertoimia ja tuulen nopeuksia, vaikka koetalo on osittain metsän ja muiden rakennusten suojassa. Myös vuotoilmavirran jakautuma huoneisiin poikkesi laskennassa ja mittauksessa, mikä johtunee siitä, että tuulen nopeus ja suunta saattoivat olla koetalon lähellä erilaiset kuin säähavaintoasemalla.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
ISBN (Print)951-38-2490-X
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number538
ISSN0358-5085

Keywords

  • airtightness
  • infiltration
  • small houses
  • pressure test
  • thermal insulation

Cite this