Tilannetietoisuutta edistävä älykäs valvomo: Havainnollinen valvomo: Case Fingrid

Hanna Koskinen, Paula Järvinen, Seppo Valli, Leena Norros

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimus toteutettiin osana Tekesin Tila-ohjelman hanketta Tilannetietoisuutta edistävä älykäs valvomo (TILAVA). Hankkeessa tutkittiin prosessinohjaukseen käytettävää tilaa (space), josta käytetään nimitystä valvomo. Projektissa valvomotilan ajatellaan muodostavan kokonaisvaltaisen käyttöliittymän, jonka tarjoaman suuren tilannekohtaisen informaation perusteella valvomon henkilökunta pitää yllä käsitystä järjestelmän tilasta (state), tekee sen suhteen päätöksiä sekä puuttuu tarvittaessa järjestelmän toimintaan. ICT:n käyttöönoton seurauksena valvomo tilana ja käyttöliittymänä on muuttumassa. Tulevaisuuden valvomoita suunniteltaessa on tärkeä selvittää, miten uudet teknologiset mahdollisuudet erilaisina yhdistelminä muuttavat ja luovat uusia valvomotilan funktioita ja muuttavat operaattorin työtä. TILAVA-projektissa valvomoa toiminnallisena kokonaisuutena lähestytään kolmen eri valvomometaforan: havainnollinen valvomo, vuorovaikutteinen valvomo ja rajaton valvomo kautta. Metaforat on luotu yhdistämällä parittain kolme tilaominaisuutta: fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen tila. Tämä osaraportti kohdistuu Havainnollinen valvomometaforaan ja sen ympärille rakennettuun tutkimusesimerkkitapaukseen. Havainnollinen valvomo syntyy fyysisen ja virtuaalisen tilaominaisuuden yhdistelmänä. Valvomo on representaatio etäällä olevasta kohteesta, ja käyttöliittymänä se viestii kohteen tilaa mahdollisimman todenmukaisesti, luotettavasti sekä operaattoreille ymmärrettävässä muodossa. Havainnollista valvomoa tutkittiin Suomen sähköverkon valvonnasta vastaavan Fingridin tarjoaman case-esimerkin valossa. Tutkimuksessa kartoitettiin haastatteluin verkonvalvontatyön vaatimuksia kahdessa eri valvontakeskuksessa ja määriteltiin haastavia valvontatilanteita ja niiden päätöksenteko- ja informaatiovaatimuksia. Aineisto analysoitiin ja tuloksia käytettiin hyväksi suunnittelutyöpajojen luomisessa. Näissä tilaisuuksissa hahmoteltiin käyttäjien ja tutkijoiden yhteistyönä, minkälaisia informaation havainnollistamistarpeita käyttäjät pitävät olennaisina ja minkälaisia teknologisia ratkaisuja on tarjolla havainnollistamiseen. Tämän havainnollinen valvomo -metaforaan liittyvän tutkimuksen tulokset yhdistetään vastaaviin interaktiivisen valvomon ja rajattoman valvomon metaforistas saataviin tuloksiin. Synteesin tuloksena kehitetään alustava konsepti tulevaisuuden valvomon kokonaiskäyttöliittymän kehittämistä varten.
  Original languageFinnish
  PublisherTEKES
  Number of pages72
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  NumberVTT-R-02902-10

  Cite this