Tilaus-toimitusprosessi tutkimus- ja kehityspalvelujen tuotannossa: eMBA-työ

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämän työn kohteena olevan tarkastelujakson 2008-2011 aikana on kansallisessa innovaatiotoiminnassa ja ohjelmistokehityksen ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtunut suuria muutoksia. Keskeisenä teemana on nopeampi tutkimustulosten hyödyntäminen, joko olemassa olevan liiketoiminnan - tutkimus- ja kehityspalvelujen myynnin - kautta tai kaupallistamalla. VTT:n tutkimus- ja kehitystoiminnan kannalta tämä tarkoittaa nopeampaa ja systemaattisempaa tarjonnan kehitystä. Tässä työssä käsiteltiin tilaus-toimitusprosessi- ja tuotearkkitehtuuri-tyyppisen toiminnan käyttämistä tarjonnan kehityksessä omassa osaamiskeskuksessani organisaatiossani, tilannetietoiset ohjelmistot -tutkimusaiheessa. Työssä analysoitiin organisaation nykytilaa, strategiaa ja liiketoimintamalleja sekä ulkoisen toimintaympäristön muutoksia. Työssä arvioitiin empiirisesti asiakasrajapinnan henkilöiden haastattelujen sekä toteutuneiden tulosten perusteella tilaus-toimitusprosessi- ja tuotearkkitehtuuri- ajattelun soveltuvuutta toimintamalliksi. Työn keskeinen tulos on, että tilaus-toimitusprosessi-tyyppistä toimintamallia soveltamalla T&K-toimintaan voidaan saavuttaa tuotemaisempaa ja konkreettisempaa tarjontaa nopeammin. Lisäksi tuotearkkitehtuuri-pohjaisella tarjonnan kehittämisellä voidaan saavuttaa laajempaa asiakaskuntaa ja näin edesauttaa tehokkaampaa tutkimuspalvelujen myyntiä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages44
ISBN (Electronic)978-951-38-7867-2
ISBN (Print)978-951-38-7866-5
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Technology
Number45
ISSN2242-1211

Keywords

  • R&D services
  • production
  • order-delivery process
  • product
  • product platform

Cite this