Toiminnanohjausjärjestelmän määrittely painetun älykkyyden tutkimusympäristöön VTT:llä: AMK-opinnäytetyö

Risto Miettilä

  Research output: ThesisBachelor's thesis

  Abstract

  Teknologian tutkimuskeskuksen VTT painetun älykkyyden tutkimus- ja tuotantoympäristössä Oulussa on toiminnan voimakkaan kasvun myötä noussut esiin tarve selvittää mahdollisuus korvata nykyiset, tuotanto- ja tutkimustoimintaa ohjaavat menettelytavat ja käytännöt niin sanotulla toiminnanohjausjärjestelmällä. Muun muassa työtehtävien, materiaalien, resurssointien ja tiedonkeruun hallintaan ja seurantaan nykyisin käytettävien lukuisten irrallisten tekstidokumenttien ja taulukoiden käytöstä haluttaisiin siirtyä keskitetyn tietokantapohjaisen järjestelmän käyttöön. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton uskotaan mahdollistavan selvästi nykyistä luotettavammat ja monipuolisemmat tiedonkeruumenetelmät. Lisäksi se helpottaa kerätyn tiedon pohjalta laadittavien raporttien tekemistä ja jakelua sekä edesauttaa tutkimustoiminnan tehostumista. Työn tavoitteena oli selvittää kaikki painetun älykkyyden toimintaympäristössä esiintyvät, toiminnanohjauksen kannalta keskeiset toiminnot, osa-alueet ja parametrit. Tavoitteena oli myös luoda niiden pohjalta arvio tietokantapohjaisen järjestelmän käyttöönoton edellytyksistä ja tehdä periaatteellinen kuvaus järjestelmän rakenteeksi.
  Original languageFinnish
  QualificationBachelor Degree
  Awarding Institution
  • Oulu University of Applied Sciences
  Publisher
  Publication statusPublished - 2011
  MoE publication typeG1 Polytechnic thesis, Bachelor's thesis

  Keywords

  • Painettu älykkyys
  • toiminnanohjausjärjestelmä
  • tietokanta
  • R2R menetelmä

  Cite this