Toimiston tietojärjestelmän suunnittelu

Jori Paananen, Hannu Järvelin, Risto Nieminen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Toimiston informaatiojärjestelmän tueksi kehitettiin malleja, joiden avulla pyritään kuvaamaan ja analysoimaan toimistoa eri näkökulmista. Näistä merkittävimpiä ovat formaalit mallit, jotka esittävät toimiston informastiorakennetta matemaattisesti käsiteltävissä olevin menetelmin. Informaatiojärjestelmien käyttö organisaatiossa etenee asteittaisen kehityksen myötä, joka yhdistää sovellukset ja välineet yhä tiiviimmiksi kokonaisuudeksi. Tämä asettaa järjestelmin suunnittelussa toimiston analysoinnille ja saadun ratkaisun spesifioinnille huomattavat vaatimukset. Koska toimiston informaatiojärjestelmä poikkeaa sekä rakenteeltaan että ympäristöltäan tavallisista tietojenkäsittelyjärjestelmistä, on käytettävä perinteisten systeesisuunnittelumenetelmien sijasta erityisesti toimistoympäristöön soveltuvia analysoinnin ja spesifioinnin apuvälineitä. Mallit ovat todellisuuden rajoitettuja abstraktioita. Siksi tämän vuoksi on valittava malli, jonka kuvaama toimiston todellisuuden osa-alue on järjestelmän suunnittelun kannalta merkityksellinen. Formaalit, matemaattisperustaiset mallit mahdollistavat monimutkaisen toimistorakenteen täsmällisen, matemaattiseen analyysiin soveltuvan kuvauksen. Niiden avulla voidaan myös suorittaa rakenteen uudelleenstrukturointi sekä analysoida sen seurauksia. Eri formaaleista mallityypeistä ovat laaja-alaisempia yleensä proseduurimallit, kuten Argumented Petri Net (APN) ja Information Control Net (ICN). APN koostuu kahdesta erillisestä formalismista: Petri-verkot kuvaavat tapahtumien ajallisia suhteita ja verkkojen transitioiden laukaisuehtoina toimivat produktiosysteemit kuvaavat tapahtumien yksityiskohtia ("tietoa" tapahtumista). APN:n etuna on dynaamisten toimistotilanteiden, kuten tilanteen mukaan vaihtelevan prosessimäärän käynnistyksen, tehokas kuvaaminen. ICN:ssä esitetään erikseen toimintojen ajallisten suhteiden sekä toimintojen ja tietovarastojen välillä kulkevien tietovirtojen rakenteet. ICN on pyritty tekemään yleiskäyttöiseksi ja helposti laajennettavaksi. Siihen liittyy myös joukko muunnoksia toimistoproseduurien rationalisoimiseksi. Kuten proseduurien kuvauksessa ja analysoinnissa, myös spesifikaatioiden laadinnassa voidaan päästä formaalien menetelmien avulla luonnollista kieltä suurempaan tarkkuuteen ja yksiselitteisyyteen. Koska spesifikaatioissa esitetään, mitä proseduuri tekee eikä miten se sen tekee, on kehitetty erityisiä formaaleja spesifikaatioiden kuvauskieliä. Kielten tärkein tehtävä on toimia viestintäkeinona järjestelmän analysoijan ja toteuttajan välillä. Office Specification Language (OSL) sisältää tärkeimpiä, toimiston eri yhteyksissä toistuvia semanttisia perusrakenteita. Se on tarkoitettu kokonaisrakenteeksi analysointi- ja spesifiointiprosessille. OSL:lla laadittu spesifikaatio koostuu toimiston sovellusalueen kuvauksesta ja toimistoproseduurien spesifikaatioista. Office Procedure Specification Language (OPSL) muodostaa APN-verkkojen kanssa toimistomallin, jolla voidaan kuvata sekä proseduurin toimintaa että tarkoitusta. ICN-menetelmän käyttökelpoisuuden testaamiseksi suoritettiin sen avulla olemassa olevan laajan toimintaproseduurin kuvaus ja analysointi. Proseduurista muodostettiin menetelmän mukainen perusverkko ja siitä johdetut muunnokset. Mallien avulla analysoitiin proseduurin ominaisuuksia ja rationalisointimahdollisuuksia sekä informaatiojärjestelmän realisointitapoja. Kokemusten perusteella havaittiin ainakin ICN:n perus- ja minimimuotojen olevan hyödyllisiä apuvälineitä informaatiojärjestelmien suunnittelussa. Helpon muunnettavuutensa ansiosta ICN:ia voidaan käyttää yleismallina analyysin ja uudelleen strukturoinnin eri vaiheissa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages176
ISBN (Print)951-38-1767-9
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number182
ISSN0358-5077

Fingerprint

Office Automation
Language
Valsartan

Cite this

Paananen, J., Järvelin, H., & Nieminen, R. (1983). Toimiston tietojärjestelmän suunnittelu. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports, No. 182
Paananen, Jori ; Järvelin, Hannu ; Nieminen, Risto. / Toimiston tietojärjestelmän suunnittelu. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1983. 176 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 182).
@book{53873e6cda414ccea402201002e3d1f5,
title = "Toimiston tietoj{\"a}rjestelm{\"a}n suunnittelu",
abstract = "Toimiston informaatioj{\"a}rjestelm{\"a}n tueksi kehitettiin malleja, joiden avulla pyrit{\"a}{\"a}n kuvaamaan ja analysoimaan toimistoa eri n{\"a}k{\"o}kulmista. N{\"a}ist{\"a} merkitt{\"a}vimpi{\"a} ovat formaalit mallit, jotka esitt{\"a}v{\"a}t toimiston informastiorakennetta matemaattisesti k{\"a}sitelt{\"a}viss{\"a} olevin menetelmin. Informaatioj{\"a}rjestelmien k{\"a}ytt{\"o} organisaatiossa etenee asteittaisen kehityksen my{\"o}t{\"a}, joka yhdist{\"a}{\"a} sovellukset ja v{\"a}lineet yh{\"a} tiiviimmiksi kokonaisuudeksi. T{\"a}m{\"a} asettaa j{\"a}rjestelmin suunnittelussa toimiston analysoinnille ja saadun ratkaisun spesifioinnille huomattavat vaatimukset. Koska toimiston informaatioj{\"a}rjestelm{\"a} poikkeaa sek{\"a} rakenteeltaan ett{\"a} ymp{\"a}rist{\"o}lt{\"a}an tavallisista tietojenk{\"a}sittelyj{\"a}rjestelmist{\"a}, on k{\"a}ytett{\"a}v{\"a} perinteisten systeesisuunnittelumenetelmien sijasta erityisesti toimistoymp{\"a}rist{\"o}{\"o}n soveltuvia analysoinnin ja spesifioinnin apuv{\"a}lineit{\"a}. Mallit ovat todellisuuden rajoitettuja abstraktioita. Siksi t{\"a}m{\"a}n vuoksi on valittava malli, jonka kuvaama toimiston todellisuuden osa-alue on j{\"a}rjestelm{\"a}n suunnittelun kannalta merkityksellinen. Formaalit, matemaattisperustaiset mallit mahdollistavat monimutkaisen toimistorakenteen t{\"a}sm{\"a}llisen, matemaattiseen analyysiin soveltuvan kuvauksen. Niiden avulla voidaan my{\"o}s suorittaa rakenteen uudelleenstrukturointi sek{\"a} analysoida sen seurauksia. Eri formaaleista mallityypeist{\"a} ovat laaja-alaisempia yleens{\"a} proseduurimallit, kuten Argumented Petri Net (APN) ja Information Control Net (ICN). APN koostuu kahdesta erillisest{\"a} formalismista: Petri-verkot kuvaavat tapahtumien ajallisia suhteita ja verkkojen transitioiden laukaisuehtoina toimivat produktiosysteemit kuvaavat tapahtumien yksityiskohtia ({"}tietoa{"} tapahtumista). APN:n etuna on dynaamisten toimistotilanteiden, kuten tilanteen mukaan vaihtelevan prosessim{\"a}{\"a}r{\"a}n k{\"a}ynnistyksen, tehokas kuvaaminen. ICN:ss{\"a} esitet{\"a}{\"a}n erikseen toimintojen ajallisten suhteiden sek{\"a} toimintojen ja tietovarastojen v{\"a}lill{\"a} kulkevien tietovirtojen rakenteet. ICN on pyritty tekem{\"a}{\"a}n yleisk{\"a}ytt{\"o}iseksi ja helposti laajennettavaksi. Siihen liittyy my{\"o}s joukko muunnoksia toimistoproseduurien rationalisoimiseksi. Kuten proseduurien kuvauksessa ja analysoinnissa, my{\"o}s spesifikaatioiden laadinnassa voidaan p{\"a}{\"a}st{\"a} formaalien menetelmien avulla luonnollista kielt{\"a} suurempaan tarkkuuteen ja yksiselitteisyyteen. Koska spesifikaatioissa esitet{\"a}{\"a}n, mit{\"a} proseduuri tekee eik{\"a} miten se sen tekee, on kehitetty erityisi{\"a} formaaleja spesifikaatioiden kuvauskieli{\"a}. Kielten t{\"a}rkein teht{\"a}v{\"a} on toimia viestint{\"a}keinona j{\"a}rjestelm{\"a}n analysoijan ja toteuttajan v{\"a}lill{\"a}. Office Specification Language (OSL) sis{\"a}lt{\"a}{\"a} t{\"a}rkeimpi{\"a}, toimiston eri yhteyksiss{\"a} toistuvia semanttisia perusrakenteita. Se on tarkoitettu kokonaisrakenteeksi analysointi- ja spesifiointiprosessille. OSL:lla laadittu spesifikaatio koostuu toimiston sovellusalueen kuvauksesta ja toimistoproseduurien spesifikaatioista. Office Procedure Specification Language (OPSL) muodostaa APN-verkkojen kanssa toimistomallin, jolla voidaan kuvata sek{\"a} proseduurin toimintaa ett{\"a} tarkoitusta. ICN-menetelm{\"a}n k{\"a}ytt{\"o}kelpoisuuden testaamiseksi suoritettiin sen avulla olemassa olevan laajan toimintaproseduurin kuvaus ja analysointi. Proseduurista muodostettiin menetelm{\"a}n mukainen perusverkko ja siit{\"a} johdetut muunnokset. Mallien avulla analysoitiin proseduurin ominaisuuksia ja rationalisointimahdollisuuksia sek{\"a} informaatioj{\"a}rjestelm{\"a}n realisointitapoja. Kokemusten perusteella havaittiin ainakin ICN:n perus- ja minimimuotojen olevan hy{\"o}dyllisi{\"a} apuv{\"a}lineit{\"a} informaatioj{\"a}rjestelmien suunnittelussa. Helpon muunnettavuutensa ansiosta ICN:ia voidaan k{\"a}ytt{\"a}{\"a} yleismallina analyysin ja uudelleen strukturoinnin eri vaiheissa.",
author = "Jori Paananen and Hannu J{\"a}rvelin and Risto Nieminen",
year = "1983",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-1767-9",
series = "Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "182",
address = "Finland",

}

Paananen, J, Järvelin, H & Nieminen, R 1983, Toimiston tietojärjestelmän suunnittelu. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports, no. 182, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Toimiston tietojärjestelmän suunnittelu. / Paananen, Jori; Järvelin, Hannu; Nieminen, Risto.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1983. 176 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 182).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Toimiston tietojärjestelmän suunnittelu

AU - Paananen, Jori

AU - Järvelin, Hannu

AU - Nieminen, Risto

PY - 1983

Y1 - 1983

N2 - Toimiston informaatiojärjestelmän tueksi kehitettiin malleja, joiden avulla pyritään kuvaamaan ja analysoimaan toimistoa eri näkökulmista. Näistä merkittävimpiä ovat formaalit mallit, jotka esittävät toimiston informastiorakennetta matemaattisesti käsiteltävissä olevin menetelmin. Informaatiojärjestelmien käyttö organisaatiossa etenee asteittaisen kehityksen myötä, joka yhdistää sovellukset ja välineet yhä tiiviimmiksi kokonaisuudeksi. Tämä asettaa järjestelmin suunnittelussa toimiston analysoinnille ja saadun ratkaisun spesifioinnille huomattavat vaatimukset. Koska toimiston informaatiojärjestelmä poikkeaa sekä rakenteeltaan että ympäristöltäan tavallisista tietojenkäsittelyjärjestelmistä, on käytettävä perinteisten systeesisuunnittelumenetelmien sijasta erityisesti toimistoympäristöön soveltuvia analysoinnin ja spesifioinnin apuvälineitä. Mallit ovat todellisuuden rajoitettuja abstraktioita. Siksi tämän vuoksi on valittava malli, jonka kuvaama toimiston todellisuuden osa-alue on järjestelmän suunnittelun kannalta merkityksellinen. Formaalit, matemaattisperustaiset mallit mahdollistavat monimutkaisen toimistorakenteen täsmällisen, matemaattiseen analyysiin soveltuvan kuvauksen. Niiden avulla voidaan myös suorittaa rakenteen uudelleenstrukturointi sekä analysoida sen seurauksia. Eri formaaleista mallityypeistä ovat laaja-alaisempia yleensä proseduurimallit, kuten Argumented Petri Net (APN) ja Information Control Net (ICN). APN koostuu kahdesta erillisestä formalismista: Petri-verkot kuvaavat tapahtumien ajallisia suhteita ja verkkojen transitioiden laukaisuehtoina toimivat produktiosysteemit kuvaavat tapahtumien yksityiskohtia ("tietoa" tapahtumista). APN:n etuna on dynaamisten toimistotilanteiden, kuten tilanteen mukaan vaihtelevan prosessimäärän käynnistyksen, tehokas kuvaaminen. ICN:ssä esitetään erikseen toimintojen ajallisten suhteiden sekä toimintojen ja tietovarastojen välillä kulkevien tietovirtojen rakenteet. ICN on pyritty tekemään yleiskäyttöiseksi ja helposti laajennettavaksi. Siihen liittyy myös joukko muunnoksia toimistoproseduurien rationalisoimiseksi. Kuten proseduurien kuvauksessa ja analysoinnissa, myös spesifikaatioiden laadinnassa voidaan päästä formaalien menetelmien avulla luonnollista kieltä suurempaan tarkkuuteen ja yksiselitteisyyteen. Koska spesifikaatioissa esitetään, mitä proseduuri tekee eikä miten se sen tekee, on kehitetty erityisiä formaaleja spesifikaatioiden kuvauskieliä. Kielten tärkein tehtävä on toimia viestintäkeinona järjestelmän analysoijan ja toteuttajan välillä. Office Specification Language (OSL) sisältää tärkeimpiä, toimiston eri yhteyksissä toistuvia semanttisia perusrakenteita. Se on tarkoitettu kokonaisrakenteeksi analysointi- ja spesifiointiprosessille. OSL:lla laadittu spesifikaatio koostuu toimiston sovellusalueen kuvauksesta ja toimistoproseduurien spesifikaatioista. Office Procedure Specification Language (OPSL) muodostaa APN-verkkojen kanssa toimistomallin, jolla voidaan kuvata sekä proseduurin toimintaa että tarkoitusta. ICN-menetelmän käyttökelpoisuuden testaamiseksi suoritettiin sen avulla olemassa olevan laajan toimintaproseduurin kuvaus ja analysointi. Proseduurista muodostettiin menetelmän mukainen perusverkko ja siitä johdetut muunnokset. Mallien avulla analysoitiin proseduurin ominaisuuksia ja rationalisointimahdollisuuksia sekä informaatiojärjestelmän realisointitapoja. Kokemusten perusteella havaittiin ainakin ICN:n perus- ja minimimuotojen olevan hyödyllisiä apuvälineitä informaatiojärjestelmien suunnittelussa. Helpon muunnettavuutensa ansiosta ICN:ia voidaan käyttää yleismallina analyysin ja uudelleen strukturoinnin eri vaiheissa.

AB - Toimiston informaatiojärjestelmän tueksi kehitettiin malleja, joiden avulla pyritään kuvaamaan ja analysoimaan toimistoa eri näkökulmista. Näistä merkittävimpiä ovat formaalit mallit, jotka esittävät toimiston informastiorakennetta matemaattisesti käsiteltävissä olevin menetelmin. Informaatiojärjestelmien käyttö organisaatiossa etenee asteittaisen kehityksen myötä, joka yhdistää sovellukset ja välineet yhä tiiviimmiksi kokonaisuudeksi. Tämä asettaa järjestelmin suunnittelussa toimiston analysoinnille ja saadun ratkaisun spesifioinnille huomattavat vaatimukset. Koska toimiston informaatiojärjestelmä poikkeaa sekä rakenteeltaan että ympäristöltäan tavallisista tietojenkäsittelyjärjestelmistä, on käytettävä perinteisten systeesisuunnittelumenetelmien sijasta erityisesti toimistoympäristöön soveltuvia analysoinnin ja spesifioinnin apuvälineitä. Mallit ovat todellisuuden rajoitettuja abstraktioita. Siksi tämän vuoksi on valittava malli, jonka kuvaama toimiston todellisuuden osa-alue on järjestelmän suunnittelun kannalta merkityksellinen. Formaalit, matemaattisperustaiset mallit mahdollistavat monimutkaisen toimistorakenteen täsmällisen, matemaattiseen analyysiin soveltuvan kuvauksen. Niiden avulla voidaan myös suorittaa rakenteen uudelleenstrukturointi sekä analysoida sen seurauksia. Eri formaaleista mallityypeistä ovat laaja-alaisempia yleensä proseduurimallit, kuten Argumented Petri Net (APN) ja Information Control Net (ICN). APN koostuu kahdesta erillisestä formalismista: Petri-verkot kuvaavat tapahtumien ajallisia suhteita ja verkkojen transitioiden laukaisuehtoina toimivat produktiosysteemit kuvaavat tapahtumien yksityiskohtia ("tietoa" tapahtumista). APN:n etuna on dynaamisten toimistotilanteiden, kuten tilanteen mukaan vaihtelevan prosessimäärän käynnistyksen, tehokas kuvaaminen. ICN:ssä esitetään erikseen toimintojen ajallisten suhteiden sekä toimintojen ja tietovarastojen välillä kulkevien tietovirtojen rakenteet. ICN on pyritty tekemään yleiskäyttöiseksi ja helposti laajennettavaksi. Siihen liittyy myös joukko muunnoksia toimistoproseduurien rationalisoimiseksi. Kuten proseduurien kuvauksessa ja analysoinnissa, myös spesifikaatioiden laadinnassa voidaan päästä formaalien menetelmien avulla luonnollista kieltä suurempaan tarkkuuteen ja yksiselitteisyyteen. Koska spesifikaatioissa esitetään, mitä proseduuri tekee eikä miten se sen tekee, on kehitetty erityisiä formaaleja spesifikaatioiden kuvauskieliä. Kielten tärkein tehtävä on toimia viestintäkeinona järjestelmän analysoijan ja toteuttajan välillä. Office Specification Language (OSL) sisältää tärkeimpiä, toimiston eri yhteyksissä toistuvia semanttisia perusrakenteita. Se on tarkoitettu kokonaisrakenteeksi analysointi- ja spesifiointiprosessille. OSL:lla laadittu spesifikaatio koostuu toimiston sovellusalueen kuvauksesta ja toimistoproseduurien spesifikaatioista. Office Procedure Specification Language (OPSL) muodostaa APN-verkkojen kanssa toimistomallin, jolla voidaan kuvata sekä proseduurin toimintaa että tarkoitusta. ICN-menetelmän käyttökelpoisuuden testaamiseksi suoritettiin sen avulla olemassa olevan laajan toimintaproseduurin kuvaus ja analysointi. Proseduurista muodostettiin menetelmän mukainen perusverkko ja siitä johdetut muunnokset. Mallien avulla analysoitiin proseduurin ominaisuuksia ja rationalisointimahdollisuuksia sekä informaatiojärjestelmän realisointitapoja. Kokemusten perusteella havaittiin ainakin ICN:n perus- ja minimimuotojen olevan hyödyllisiä apuvälineitä informaatiojärjestelmien suunnittelussa. Helpon muunnettavuutensa ansiosta ICN:ia voidaan käyttää yleismallina analyysin ja uudelleen strukturoinnin eri vaiheissa.

M3 - Report

SN - 951-38-1767-9

T3 - Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports

BT - Toimiston tietojärjestelmän suunnittelu

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Paananen J, Järvelin H, Nieminen R. Toimiston tietojärjestelmän suunnittelu. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1983. 176 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 182).