Toimitusketjun digitaalinen kaksonen

Antti Pulkkinen, Simo-Pekka Leino, Petteri Kokkonen, Olli Rantanen, Björn Hemming, Mika Siren

Research output: Book/ReportReport

529 Downloads (Pure)

Abstract

Julkaisun tarkoituksena on raportoida ”ÄVE Älykäs valmistus ekosysteemissä” -projektin WP9 ”Toimitusketjun digitaalinen kaksonen” tuloksia, lisätä sidosryhmien tietoisuutta toimitusketjun digitaalisista kaksosista, prosessimallinnuksesta ja systeemidynamiikasta, sekä pohtia miten digitaalisuutta ja mallipohjaisuutta hyödyntävät järjestelmät pitäisi suunnitella kokonaisvaltaisesti. Toimitusketjujen digitaaliset kaksoset perustuvat lisääntyneeseen vertikaaliseen ja horisontaaliseen datan virtaamiseen.

Tutkimusote oli laadullinen ja tutkimusmenetelminä sovellettiin case-tutkimusta, prosessi- , kypsyys- ja systeemidynaamista mallinnusta. Case-tutkimuksessa mallinnettiin ja analysoitiin ÄVE-ekosysteemin toimintaa ja kahta VTT:n projektia. Prosesseja mallintamalla tutkittiin, miten epävarmuus kuljetetaan prosessien läpi ja mistä laatuongelmat ja poikkeamat johtuvat. Systeemidynamiikan avulla mallinnettiin isompaa kuvaa ja laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Tiedon laatu ja jouheva virtaaminen ovat merkittäviä tekijöitä epävarmuuden vähentämiseen, lopullisen valmistuslaadun parantamiseen ja kokonaiskustannusten vähentämiseen. Mallipohjainen tuotemäärittely ja mallipohjaiset prosessit mahdollistavat periaatteessa tavoitteena olevan tiedon laadun kehittymisen ja sitä kautta välillisesti laadun paranemisen ja kokonaiskustannusten vähenemisen. Digitaalisten kaksosten ja säikeiden voidaan katsoa olevan mallipohjaisuuteen perustuvia välineitä tiedon virtauksen parantamiseen.

Digitalisaation odotettua hitaampi edistyminen teollisuudessa johtuu ainakin osittain puutteellisesta kyvystä hahmottaa kokonaiskuvaa ja systeemisiä vaikutuksia. Jotta digitalisaatiosta saadaan irti potentiaalinen hyöty, pitää ymmärtää, että se ei tarkoita pelkkää tekniikkaa. Tekniikan ohella pitää todennäköisesti suunnitella ja toteuttaa uusia prosesseja, organisaatioita, kouluttaa ihmisiä, päivittää IT-infrastruktuuria, integraatioita ja tietomalleja, jne. Myös näissä prosessimallinnus ja poikkitieteellinen systeemidynamiikka voivat auttaa.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages28
Publication statusPublished - 14 Apr 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberVTT-R-00346-21

Cite this