TOLERATE-hankkeen tiivistelmäraportti

Riitta Molarius, Adriaan Perrels, Kirsti Jylhä, Juha Aaltonen, Nora Veijalainen

  Research output: Contribution to conferenceConference articleProfessional

  Abstract

  TOLERATE-hankkeen päätavoite oli arvoida kohtuullinen sopeutumisaste ilmastonmuutoksesta aiheu-tuviin lisääntyvään tulvariskiin. Tutkimus keskittyi alueelliseen tasoon ja käsitteli Porin tulvariskiä lähi-vuosikymmenien aikana. Raportissa kuvataan käytetyt skenaariot ja mallinnetut sääolosuhteiden muu-tokset Porin ja Salon alueella. Lisäksi esitellään hydrologiset tulvaskenaariot. Päättäjien halukkuutta tul-vasuojeluun mitattiin monikriteerisellä päätöksentekomenetelmällä, joka toteutettiin ns. GroupSystem-tietokoneavusteisena menetelmänä. Päättäjien mielipiteissä kuvastui selkeästi se näkemys, että yksittäis-ten kansalaisten ja infrastruktuurin toimivuuden suojaaminen on merkityksellistä, mutta esimerkiksi yri-tysten toiminnan turvaaminen muilta osin jää toisarvoiseksi.
  Original languageFinnish
  Number of pages23
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeNot Eligible
  EventIlmastonmuutokseen sopeutumisen tutkimusohjelman seminaari - Lammi, Finland
  Duration: 4 Mar 20085 Mar 2008

  Seminar

  SeminarIlmastonmuutokseen sopeutumisen tutkimusohjelman seminaari
  Country/TerritoryFinland
  CityLammi
  Period4/03/085/03/08

  Keywords

  • flood
  • future
  • climate change
  • global warming
  • hydrological models

  Cite this