Menestystuotteita rakennusalalle

Translated title of the contribution: Toward successful business in construction sector

Terttu Vainio, Erkki Lehtinen, Pekka Pajakkala

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Kilpailluilla markkinoilla voidaan puhua menestystuotteesta, mikäli se on tunnettu, sen tuotanto on kannattavaa, se täyttää asiakkaan tarpeet ja, nykyisin, täyttää kestävän kehityksen vaatimukset. Toimintaympäristön muutokset 1990-luvulla ovat jalostaneet kysyntää ja lisänneet kilpailua. Uudenlaisilla markkinoilla on erotuttava kilpailijoista ja tuotettava kate, joka mahdollistaa kehityksen, uusiutumisen ja palkanmaksukyvyn. Rakennusmarkkinoilla on sovellettava kehittyneitä, luotettavia teknologioita ja tuotteistusta sekä panostettava tunnettuuteen, imagoon ja jälkimarkkinoiden hoitoon. Aiemmin rakentamisen osapuolet tyydyttivät ensisijaisesti määrällistä kysyntää, tulevaisuudessa rakentamisessa korostuvat yhä enemmän asiakastarpeista ja arvostuksesta nousevat laatuvaatimukset. Rakentamisessa korostuvat palvelutoiminnan piirteet. Niitä on korostamassa kiinteistöalan ammattimaistuminen ja pyrkimys vaativaan asiakkuuteen. Menestyminen muuttuneilla, kilpailluilla markkinoilla edellyttää määrätietoista toimintaa ja onnistumista useilla yritystoiminnan sektoreilla. 1990-luvun voimakkaat muutokset ovat osoittaneet rakennusalan markkinoiden monimuotoisuuden. Toisille yrityksille uudisrakentamisen lama osoittautui kohtalokkaaksi, toisille vilkastunut korjausrakentaminen tuotti töitä enemmän kuin aiemmin. Kotimarkkinoiden kutistuminen pakotti yritykset vientiponnisteluihin ja toimintakonseptien muutoksiin. Kotimaan rakennusmarkkinat tulevat painottumaan pitkällä aikavälillä kunnossapitoon ja korjausrakentamiseen. Näkökulma painottuu rakentamisesta elinkaaripohjaiseen tila-ajatteluun, asuin- ja toimitilojen tuottamiseen, käyttöön, kunnossapitoon ja korjaamiseen. Tuotteistamisessa ja tuotekehityksessä on syytä ottaa huomioon korjausrakentamisen vakaa, kasvava painoarvo. Uudisrakentamiseen liittyvissä tuotteissa ja rakentamisessa on opittava tulemaan toimeen pitkällä aikavälillä supistuvien ja voimakkaasti vaihtelevien markkinoiden kanssa. Tieto- ja tietoliikennetekniikka tulevat muuttamaan yritysten sisäisiä prosesseja, rakennusprosessia sekä yritysten välistä yhteistyötä ja yritysten ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta. Kehittyneet suunnittelujärjestelmät tukevat asiakaslähtöistä suunnittelutyötä, sähköiset kirjastot ja projektitietopankit koko elinkaaren mittaan hyödynnettävää suunnittelua. Rakennushankkeessa tarvittavat tiedot ovat internetin tai intranetin avulla saatavilla myös käyttöä ja korjausta ajatellen. Rakennushankkeisiin on rakennusten monimuotoisuuden ja pilkkoontuneen rakenteen kautta tullut lisää osapuolia ja sitä kautta rajapintoja. Sekä tuotteissa, tekniikassa että toiminnassa on panostettava näiden rajapintojen menestykselliseen hoitamiseen. Tekniikassa tämä voi tarkoittaa tuotteiden, rakenteiden ja rakennusjärjestelmien yhteensovittamista, urakoinnissa sopimuksia, aikataulukuria ja verkostoitumista. Laatujärjestelmät ovat keskeinen työväline pilkkoontuneiden talonrakennushankkeiden hallitsemisessa sekä työmaiden tuottavuuden kohentamisessa. Markkinoinnissa pilkkoontuminen edellyttää päätöksentekoprosessin selvittämistä ja markkinoinnin kohdentamista. Rakennusalalla on haasteena oppia vastaamaan asiakasvaatimuksiin ja muuttamaan toiminnallisuudesta nousevat vaatimukset sopiviksi teknisiksi ratkaisuiksi, tuotteiksi ja palveluiksi. Mitä vaativammasta kohteesta tai monimutkaisemmasta teknologiasta on kyse, sitä paremmin yksilölliset asiakastarpeet voidaan huomioida, mutta toisaalta, sitä suurempi kuilu on teknologian ymmärtävän asiantuntijan ja tulevan käyttäjän välillä. Suomen markkinat riittävät koekentäksi tuoteteollisuudelle, jonka kilpailuetu perustuu pitkiin sarjoihin tai merkittävään tuotekehityspanokseen. Markkinoita on haettava rajojen ulkopuolelta. Työvaltaisissa tai räätälöintiin perustuvissa yritystoimissa mittakaavalla ei ole samanlaista merkitystä vaan sopeutuminen muuttuviin markkinoihin onnistuu pieniltä yrityksiltä verkostoitumalla ja monitoimiosaamisella. Rakennustuoteteollisuudesta tehdyn strategia-analyysin mukaan yritysten kannattavuus on kohtuullisen hyvä. Hyvä kannattavuus on saatu aikaan keskittymällä ydinosaamiseen. Kilpailukeinoina käytetään eniten toimitusten luotettavuutta, tuotteiden laatua sekä yrityksen mainetta. Hankkeiden ja yritysten pilkkoontuminen on muuttanut yritysten prosesseja ja tehokkaimmat toimintatavat ovat vielä haussa. Tarvitaan benchmarkingia urakoinnin, erikoisurakoinnin ja hankkeiden välillä, jotta löydetään parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat. Ammattilaisten keskinäisen kaupankäynnin rinnalla kauppaa tehdään yhä useammin määrin rakentamisen ei-ammattilaisille, koska kotimaan talonrakentamisessa yksityisten kuluttajien rooli on merkittävä ja kasvava. Yksityisten kuluttajien rahankäytössä rakentaminen ja remontointi on yksi kulutuskohde muiden kulutuskohteiden rinnalla. Kuluttajien roolia ei rakennusalalla ole tunnistettu. Markkinointi on suunniteltu ja suunnattu rakennusalan ammattilaisille Tästä syystä kuluttajat tuntevat huonosti rakennusalan tuotteet. Myös rakennusten asema yritysten ja julkisen sektorin investointikohteena on muuttunut. Matalan inflaation ja verotusmuutosten takia rakennuksiin ei liity samalaista automaattista arvonnousua kuin aiemmin. Tuotot kiinteistöistä perustuvat käytön aikaisiin tulo- ja menovirtoihin. Toimitilat tulee suunnitella ja rakentaa palvelemaan ja tukemaan niissä toimivien käyttäjien menestyksellistä toimintaa. Koulutuksessa tulisi tarjota monipuolisia yhdistelmiä, esim. talotekniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa, jotta rakennustuotteisiin ja -järjestelmiin saataisiin yhdistettyä enemmän uutta teknologiaa ja älykkyyttä. Tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan opetuksen ohella tulee mukana olla rakentamisen substanssia. Koulutus on nähtävä elinikäisenä oppimisena, jossa huomioidaan rakennus- ja kiinteistöalalla tapahtuvat muutokset.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages92
  ISBN (Electronic)951-38-5414-0
  ISBN (Print)951-38-5413-2
  Publication statusPublished - 1998
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1931
  ISSN1235-0605

  Fingerprint

  Lama
  Olla

  Keywords

  • construction
  • markets
  • market structure
  • future
  • building products

  Cite this

  Vainio, T., Lehtinen, E., & Pajakkala, P. (1998). Menestystuotteita rakennusalalle. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 1931
  Vainio, Terttu ; Lehtinen, Erkki ; Pajakkala, Pekka. / Menestystuotteita rakennusalalle. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998. 92 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1931).
  @book{1e358821edc542d1be2f47ff168460f3,
  title = "Menestystuotteita rakennusalalle",
  abstract = "Kilpailluilla markkinoilla voidaan puhua menestystuotteesta, mik{\"a}li se on tunnettu, sen tuotanto on kannattavaa, se t{\"a}ytt{\"a}{\"a} asiakkaan tarpeet ja, nykyisin, t{\"a}ytt{\"a}{\"a} kest{\"a}v{\"a}n kehityksen vaatimukset. Toimintaymp{\"a}rist{\"o}n muutokset 1990-luvulla ovat jalostaneet kysynt{\"a}{\"a} ja lis{\"a}nneet kilpailua. Uudenlaisilla markkinoilla on erotuttava kilpailijoista ja tuotettava kate, joka mahdollistaa kehityksen, uusiutumisen ja palkanmaksukyvyn. Rakennusmarkkinoilla on sovellettava kehittyneit{\"a}, luotettavia teknologioita ja tuotteistusta sek{\"a} panostettava tunnettuuteen, imagoon ja j{\"a}lkimarkkinoiden hoitoon. Aiemmin rakentamisen osapuolet tyydyttiv{\"a}t ensisijaisesti m{\"a}{\"a}r{\"a}llist{\"a} kysynt{\"a}{\"a}, tulevaisuudessa rakentamisessa korostuvat yh{\"a} enemm{\"a}n asiakastarpeista ja arvostuksesta nousevat laatuvaatimukset. Rakentamisessa korostuvat palvelutoiminnan piirteet. Niit{\"a} on korostamassa kiinteist{\"o}alan ammattimaistuminen ja pyrkimys vaativaan asiakkuuteen. Menestyminen muuttuneilla, kilpailluilla markkinoilla edellytt{\"a}{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}tietoista toimintaa ja onnistumista useilla yritystoiminnan sektoreilla. 1990-luvun voimakkaat muutokset ovat osoittaneet rakennusalan markkinoiden monimuotoisuuden. Toisille yrityksille uudisrakentamisen lama osoittautui kohtalokkaaksi, toisille vilkastunut korjausrakentaminen tuotti t{\"o}it{\"a} enemm{\"a}n kuin aiemmin. Kotimarkkinoiden kutistuminen pakotti yritykset vientiponnisteluihin ja toimintakonseptien muutoksiin. Kotimaan rakennusmarkkinat tulevat painottumaan pitk{\"a}ll{\"a} aikav{\"a}lill{\"a} kunnossapitoon ja korjausrakentamiseen. N{\"a}k{\"o}kulma painottuu rakentamisesta elinkaaripohjaiseen tila-ajatteluun, asuin- ja toimitilojen tuottamiseen, k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n, kunnossapitoon ja korjaamiseen. Tuotteistamisessa ja tuotekehityksess{\"a} on syyt{\"a} ottaa huomioon korjausrakentamisen vakaa, kasvava painoarvo. Uudisrakentamiseen liittyviss{\"a} tuotteissa ja rakentamisessa on opittava tulemaan toimeen pitk{\"a}ll{\"a} aikav{\"a}lill{\"a} supistuvien ja voimakkaasti vaihtelevien markkinoiden kanssa. Tieto- ja tietoliikennetekniikka tulevat muuttamaan yritysten sis{\"a}isi{\"a} prosesseja, rakennusprosessia sek{\"a} yritysten v{\"a}list{\"a} yhteisty{\"o}t{\"a} ja yritysten ja kuluttajien v{\"a}list{\"a} vuorovaikutusta. Kehittyneet suunnitteluj{\"a}rjestelm{\"a}t tukevat asiakasl{\"a}ht{\"o}ist{\"a} suunnitteluty{\"o}t{\"a}, s{\"a}hk{\"o}iset kirjastot ja projektitietopankit koko elinkaaren mittaan hy{\"o}dynnett{\"a}v{\"a}{\"a} suunnittelua. Rakennushankkeessa tarvittavat tiedot ovat internetin tai intranetin avulla saatavilla my{\"o}s k{\"a}ytt{\"o}{\"a} ja korjausta ajatellen. Rakennushankkeisiin on rakennusten monimuotoisuuden ja pilkkoontuneen rakenteen kautta tullut lis{\"a}{\"a} osapuolia ja sit{\"a} kautta rajapintoja. Sek{\"a} tuotteissa, tekniikassa ett{\"a} toiminnassa on panostettava n{\"a}iden rajapintojen menestykselliseen hoitamiseen. Tekniikassa t{\"a}m{\"a} voi tarkoittaa tuotteiden, rakenteiden ja rakennusj{\"a}rjestelmien yhteensovittamista, urakoinnissa sopimuksia, aikataulukuria ja verkostoitumista. Laatuj{\"a}rjestelm{\"a}t ovat keskeinen ty{\"o}v{\"a}line pilkkoontuneiden talonrakennushankkeiden hallitsemisessa sek{\"a} ty{\"o}maiden tuottavuuden kohentamisessa. Markkinoinnissa pilkkoontuminen edellytt{\"a}{\"a} p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekoprosessin selvitt{\"a}mist{\"a} ja markkinoinnin kohdentamista. Rakennusalalla on haasteena oppia vastaamaan asiakasvaatimuksiin ja muuttamaan toiminnallisuudesta nousevat vaatimukset sopiviksi teknisiksi ratkaisuiksi, tuotteiksi ja palveluiksi. Mit{\"a} vaativammasta kohteesta tai monimutkaisemmasta teknologiasta on kyse, sit{\"a} paremmin yksil{\"o}lliset asiakastarpeet voidaan huomioida, mutta toisaalta, sit{\"a} suurempi kuilu on teknologian ymm{\"a}rt{\"a}v{\"a}n asiantuntijan ja tulevan k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}n v{\"a}lill{\"a}. Suomen markkinat riitt{\"a}v{\"a}t koekent{\"a}ksi tuoteteollisuudelle, jonka kilpailuetu perustuu pitkiin sarjoihin tai merkitt{\"a}v{\"a}{\"a}n tuotekehityspanokseen. Markkinoita on haettava rajojen ulkopuolelta. Ty{\"o}valtaisissa tai r{\"a}{\"a}t{\"a}l{\"o}intiin perustuvissa yritystoimissa mittakaavalla ei ole samanlaista merkityst{\"a} vaan sopeutuminen muuttuviin markkinoihin onnistuu pienilt{\"a} yrityksilt{\"a} verkostoitumalla ja monitoimiosaamisella. Rakennustuoteteollisuudesta tehdyn strategia-analyysin mukaan yritysten kannattavuus on kohtuullisen hyv{\"a}. Hyv{\"a} kannattavuus on saatu aikaan keskittym{\"a}ll{\"a} ydinosaamiseen. Kilpailukeinoina k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n eniten toimitusten luotettavuutta, tuotteiden laatua sek{\"a} yrityksen mainetta. Hankkeiden ja yritysten pilkkoontuminen on muuttanut yritysten prosesseja ja tehokkaimmat toimintatavat ovat viel{\"a} haussa. Tarvitaan benchmarkingia urakoinnin, erikoisurakoinnin ja hankkeiden v{\"a}lill{\"a}, jotta l{\"o}ydet{\"a}{\"a}n parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat. Ammattilaisten keskin{\"a}isen kaupank{\"a}ynnin rinnalla kauppaa tehd{\"a}{\"a}n yh{\"a} useammin m{\"a}{\"a}rin rakentamisen ei-ammattilaisille, koska kotimaan talonrakentamisessa yksityisten kuluttajien rooli on merkitt{\"a}v{\"a} ja kasvava. Yksityisten kuluttajien rahank{\"a}yt{\"o}ss{\"a} rakentaminen ja remontointi on yksi kulutuskohde muiden kulutuskohteiden rinnalla. Kuluttajien roolia ei rakennusalalla ole tunnistettu. Markkinointi on suunniteltu ja suunnattu rakennusalan ammattilaisille T{\"a}st{\"a} syyst{\"a} kuluttajat tuntevat huonosti rakennusalan tuotteet. My{\"o}s rakennusten asema yritysten ja julkisen sektorin investointikohteena on muuttunut. Matalan inflaation ja verotusmuutosten takia rakennuksiin ei liity samalaista automaattista arvonnousua kuin aiemmin. Tuotot kiinteist{\"o}ist{\"a} perustuvat k{\"a}yt{\"o}n aikaisiin tulo- ja menovirtoihin. Toimitilat tulee suunnitella ja rakentaa palvelemaan ja tukemaan niiss{\"a} toimivien k{\"a}ytt{\"a}jien menestyksellist{\"a} toimintaa. Koulutuksessa tulisi tarjota monipuolisia yhdistelmi{\"a}, esim. talotekniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa, jotta rakennustuotteisiin ja -j{\"a}rjestelmiin saataisiin yhdistetty{\"a} enemm{\"a}n uutta teknologiaa ja {\"a}lykkyytt{\"a}. Tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan opetuksen ohella tulee mukana olla rakentamisen substanssia. Koulutus on n{\"a}ht{\"a}v{\"a} elinik{\"a}isen{\"a} oppimisena, jossa huomioidaan rakennus- ja kiinteist{\"o}alalla tapahtuvat muutokset.",
  keywords = "construction, markets, market structure, future, building products",
  author = "Terttu Vainio and Erkki Lehtinen and Pekka Pajakkala",
  note = "Project code: R7SU00273",
  year = "1998",
  language = "Finnish",
  isbn = "951-38-5413-2",
  series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "1931",
  address = "Finland",

  }

  Vainio, T, Lehtinen, E & Pajakkala, P 1998, Menestystuotteita rakennusalalle. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 1931, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  Menestystuotteita rakennusalalle. / Vainio, Terttu; Lehtinen, Erkki; Pajakkala, Pekka.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998. 92 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1931).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Menestystuotteita rakennusalalle

  AU - Vainio, Terttu

  AU - Lehtinen, Erkki

  AU - Pajakkala, Pekka

  N1 - Project code: R7SU00273

  PY - 1998

  Y1 - 1998

  N2 - Kilpailluilla markkinoilla voidaan puhua menestystuotteesta, mikäli se on tunnettu, sen tuotanto on kannattavaa, se täyttää asiakkaan tarpeet ja, nykyisin, täyttää kestävän kehityksen vaatimukset. Toimintaympäristön muutokset 1990-luvulla ovat jalostaneet kysyntää ja lisänneet kilpailua. Uudenlaisilla markkinoilla on erotuttava kilpailijoista ja tuotettava kate, joka mahdollistaa kehityksen, uusiutumisen ja palkanmaksukyvyn. Rakennusmarkkinoilla on sovellettava kehittyneitä, luotettavia teknologioita ja tuotteistusta sekä panostettava tunnettuuteen, imagoon ja jälkimarkkinoiden hoitoon. Aiemmin rakentamisen osapuolet tyydyttivät ensisijaisesti määrällistä kysyntää, tulevaisuudessa rakentamisessa korostuvat yhä enemmän asiakastarpeista ja arvostuksesta nousevat laatuvaatimukset. Rakentamisessa korostuvat palvelutoiminnan piirteet. Niitä on korostamassa kiinteistöalan ammattimaistuminen ja pyrkimys vaativaan asiakkuuteen. Menestyminen muuttuneilla, kilpailluilla markkinoilla edellyttää määrätietoista toimintaa ja onnistumista useilla yritystoiminnan sektoreilla. 1990-luvun voimakkaat muutokset ovat osoittaneet rakennusalan markkinoiden monimuotoisuuden. Toisille yrityksille uudisrakentamisen lama osoittautui kohtalokkaaksi, toisille vilkastunut korjausrakentaminen tuotti töitä enemmän kuin aiemmin. Kotimarkkinoiden kutistuminen pakotti yritykset vientiponnisteluihin ja toimintakonseptien muutoksiin. Kotimaan rakennusmarkkinat tulevat painottumaan pitkällä aikavälillä kunnossapitoon ja korjausrakentamiseen. Näkökulma painottuu rakentamisesta elinkaaripohjaiseen tila-ajatteluun, asuin- ja toimitilojen tuottamiseen, käyttöön, kunnossapitoon ja korjaamiseen. Tuotteistamisessa ja tuotekehityksessä on syytä ottaa huomioon korjausrakentamisen vakaa, kasvava painoarvo. Uudisrakentamiseen liittyvissä tuotteissa ja rakentamisessa on opittava tulemaan toimeen pitkällä aikavälillä supistuvien ja voimakkaasti vaihtelevien markkinoiden kanssa. Tieto- ja tietoliikennetekniikka tulevat muuttamaan yritysten sisäisiä prosesseja, rakennusprosessia sekä yritysten välistä yhteistyötä ja yritysten ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta. Kehittyneet suunnittelujärjestelmät tukevat asiakaslähtöistä suunnittelutyötä, sähköiset kirjastot ja projektitietopankit koko elinkaaren mittaan hyödynnettävää suunnittelua. Rakennushankkeessa tarvittavat tiedot ovat internetin tai intranetin avulla saatavilla myös käyttöä ja korjausta ajatellen. Rakennushankkeisiin on rakennusten monimuotoisuuden ja pilkkoontuneen rakenteen kautta tullut lisää osapuolia ja sitä kautta rajapintoja. Sekä tuotteissa, tekniikassa että toiminnassa on panostettava näiden rajapintojen menestykselliseen hoitamiseen. Tekniikassa tämä voi tarkoittaa tuotteiden, rakenteiden ja rakennusjärjestelmien yhteensovittamista, urakoinnissa sopimuksia, aikataulukuria ja verkostoitumista. Laatujärjestelmät ovat keskeinen työväline pilkkoontuneiden talonrakennushankkeiden hallitsemisessa sekä työmaiden tuottavuuden kohentamisessa. Markkinoinnissa pilkkoontuminen edellyttää päätöksentekoprosessin selvittämistä ja markkinoinnin kohdentamista. Rakennusalalla on haasteena oppia vastaamaan asiakasvaatimuksiin ja muuttamaan toiminnallisuudesta nousevat vaatimukset sopiviksi teknisiksi ratkaisuiksi, tuotteiksi ja palveluiksi. Mitä vaativammasta kohteesta tai monimutkaisemmasta teknologiasta on kyse, sitä paremmin yksilölliset asiakastarpeet voidaan huomioida, mutta toisaalta, sitä suurempi kuilu on teknologian ymmärtävän asiantuntijan ja tulevan käyttäjän välillä. Suomen markkinat riittävät koekentäksi tuoteteollisuudelle, jonka kilpailuetu perustuu pitkiin sarjoihin tai merkittävään tuotekehityspanokseen. Markkinoita on haettava rajojen ulkopuolelta. Työvaltaisissa tai räätälöintiin perustuvissa yritystoimissa mittakaavalla ei ole samanlaista merkitystä vaan sopeutuminen muuttuviin markkinoihin onnistuu pieniltä yrityksiltä verkostoitumalla ja monitoimiosaamisella. Rakennustuoteteollisuudesta tehdyn strategia-analyysin mukaan yritysten kannattavuus on kohtuullisen hyvä. Hyvä kannattavuus on saatu aikaan keskittymällä ydinosaamiseen. Kilpailukeinoina käytetään eniten toimitusten luotettavuutta, tuotteiden laatua sekä yrityksen mainetta. Hankkeiden ja yritysten pilkkoontuminen on muuttanut yritysten prosesseja ja tehokkaimmat toimintatavat ovat vielä haussa. Tarvitaan benchmarkingia urakoinnin, erikoisurakoinnin ja hankkeiden välillä, jotta löydetään parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat. Ammattilaisten keskinäisen kaupankäynnin rinnalla kauppaa tehdään yhä useammin määrin rakentamisen ei-ammattilaisille, koska kotimaan talonrakentamisessa yksityisten kuluttajien rooli on merkittävä ja kasvava. Yksityisten kuluttajien rahankäytössä rakentaminen ja remontointi on yksi kulutuskohde muiden kulutuskohteiden rinnalla. Kuluttajien roolia ei rakennusalalla ole tunnistettu. Markkinointi on suunniteltu ja suunnattu rakennusalan ammattilaisille Tästä syystä kuluttajat tuntevat huonosti rakennusalan tuotteet. Myös rakennusten asema yritysten ja julkisen sektorin investointikohteena on muuttunut. Matalan inflaation ja verotusmuutosten takia rakennuksiin ei liity samalaista automaattista arvonnousua kuin aiemmin. Tuotot kiinteistöistä perustuvat käytön aikaisiin tulo- ja menovirtoihin. Toimitilat tulee suunnitella ja rakentaa palvelemaan ja tukemaan niissä toimivien käyttäjien menestyksellistä toimintaa. Koulutuksessa tulisi tarjota monipuolisia yhdistelmiä, esim. talotekniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa, jotta rakennustuotteisiin ja -järjestelmiin saataisiin yhdistettyä enemmän uutta teknologiaa ja älykkyyttä. Tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan opetuksen ohella tulee mukana olla rakentamisen substanssia. Koulutus on nähtävä elinikäisenä oppimisena, jossa huomioidaan rakennus- ja kiinteistöalalla tapahtuvat muutokset.

  AB - Kilpailluilla markkinoilla voidaan puhua menestystuotteesta, mikäli se on tunnettu, sen tuotanto on kannattavaa, se täyttää asiakkaan tarpeet ja, nykyisin, täyttää kestävän kehityksen vaatimukset. Toimintaympäristön muutokset 1990-luvulla ovat jalostaneet kysyntää ja lisänneet kilpailua. Uudenlaisilla markkinoilla on erotuttava kilpailijoista ja tuotettava kate, joka mahdollistaa kehityksen, uusiutumisen ja palkanmaksukyvyn. Rakennusmarkkinoilla on sovellettava kehittyneitä, luotettavia teknologioita ja tuotteistusta sekä panostettava tunnettuuteen, imagoon ja jälkimarkkinoiden hoitoon. Aiemmin rakentamisen osapuolet tyydyttivät ensisijaisesti määrällistä kysyntää, tulevaisuudessa rakentamisessa korostuvat yhä enemmän asiakastarpeista ja arvostuksesta nousevat laatuvaatimukset. Rakentamisessa korostuvat palvelutoiminnan piirteet. Niitä on korostamassa kiinteistöalan ammattimaistuminen ja pyrkimys vaativaan asiakkuuteen. Menestyminen muuttuneilla, kilpailluilla markkinoilla edellyttää määrätietoista toimintaa ja onnistumista useilla yritystoiminnan sektoreilla. 1990-luvun voimakkaat muutokset ovat osoittaneet rakennusalan markkinoiden monimuotoisuuden. Toisille yrityksille uudisrakentamisen lama osoittautui kohtalokkaaksi, toisille vilkastunut korjausrakentaminen tuotti töitä enemmän kuin aiemmin. Kotimarkkinoiden kutistuminen pakotti yritykset vientiponnisteluihin ja toimintakonseptien muutoksiin. Kotimaan rakennusmarkkinat tulevat painottumaan pitkällä aikavälillä kunnossapitoon ja korjausrakentamiseen. Näkökulma painottuu rakentamisesta elinkaaripohjaiseen tila-ajatteluun, asuin- ja toimitilojen tuottamiseen, käyttöön, kunnossapitoon ja korjaamiseen. Tuotteistamisessa ja tuotekehityksessä on syytä ottaa huomioon korjausrakentamisen vakaa, kasvava painoarvo. Uudisrakentamiseen liittyvissä tuotteissa ja rakentamisessa on opittava tulemaan toimeen pitkällä aikavälillä supistuvien ja voimakkaasti vaihtelevien markkinoiden kanssa. Tieto- ja tietoliikennetekniikka tulevat muuttamaan yritysten sisäisiä prosesseja, rakennusprosessia sekä yritysten välistä yhteistyötä ja yritysten ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta. Kehittyneet suunnittelujärjestelmät tukevat asiakaslähtöistä suunnittelutyötä, sähköiset kirjastot ja projektitietopankit koko elinkaaren mittaan hyödynnettävää suunnittelua. Rakennushankkeessa tarvittavat tiedot ovat internetin tai intranetin avulla saatavilla myös käyttöä ja korjausta ajatellen. Rakennushankkeisiin on rakennusten monimuotoisuuden ja pilkkoontuneen rakenteen kautta tullut lisää osapuolia ja sitä kautta rajapintoja. Sekä tuotteissa, tekniikassa että toiminnassa on panostettava näiden rajapintojen menestykselliseen hoitamiseen. Tekniikassa tämä voi tarkoittaa tuotteiden, rakenteiden ja rakennusjärjestelmien yhteensovittamista, urakoinnissa sopimuksia, aikataulukuria ja verkostoitumista. Laatujärjestelmät ovat keskeinen työväline pilkkoontuneiden talonrakennushankkeiden hallitsemisessa sekä työmaiden tuottavuuden kohentamisessa. Markkinoinnissa pilkkoontuminen edellyttää päätöksentekoprosessin selvittämistä ja markkinoinnin kohdentamista. Rakennusalalla on haasteena oppia vastaamaan asiakasvaatimuksiin ja muuttamaan toiminnallisuudesta nousevat vaatimukset sopiviksi teknisiksi ratkaisuiksi, tuotteiksi ja palveluiksi. Mitä vaativammasta kohteesta tai monimutkaisemmasta teknologiasta on kyse, sitä paremmin yksilölliset asiakastarpeet voidaan huomioida, mutta toisaalta, sitä suurempi kuilu on teknologian ymmärtävän asiantuntijan ja tulevan käyttäjän välillä. Suomen markkinat riittävät koekentäksi tuoteteollisuudelle, jonka kilpailuetu perustuu pitkiin sarjoihin tai merkittävään tuotekehityspanokseen. Markkinoita on haettava rajojen ulkopuolelta. Työvaltaisissa tai räätälöintiin perustuvissa yritystoimissa mittakaavalla ei ole samanlaista merkitystä vaan sopeutuminen muuttuviin markkinoihin onnistuu pieniltä yrityksiltä verkostoitumalla ja monitoimiosaamisella. Rakennustuoteteollisuudesta tehdyn strategia-analyysin mukaan yritysten kannattavuus on kohtuullisen hyvä. Hyvä kannattavuus on saatu aikaan keskittymällä ydinosaamiseen. Kilpailukeinoina käytetään eniten toimitusten luotettavuutta, tuotteiden laatua sekä yrityksen mainetta. Hankkeiden ja yritysten pilkkoontuminen on muuttanut yritysten prosesseja ja tehokkaimmat toimintatavat ovat vielä haussa. Tarvitaan benchmarkingia urakoinnin, erikoisurakoinnin ja hankkeiden välillä, jotta löydetään parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat. Ammattilaisten keskinäisen kaupankäynnin rinnalla kauppaa tehdään yhä useammin määrin rakentamisen ei-ammattilaisille, koska kotimaan talonrakentamisessa yksityisten kuluttajien rooli on merkittävä ja kasvava. Yksityisten kuluttajien rahankäytössä rakentaminen ja remontointi on yksi kulutuskohde muiden kulutuskohteiden rinnalla. Kuluttajien roolia ei rakennusalalla ole tunnistettu. Markkinointi on suunniteltu ja suunnattu rakennusalan ammattilaisille Tästä syystä kuluttajat tuntevat huonosti rakennusalan tuotteet. Myös rakennusten asema yritysten ja julkisen sektorin investointikohteena on muuttunut. Matalan inflaation ja verotusmuutosten takia rakennuksiin ei liity samalaista automaattista arvonnousua kuin aiemmin. Tuotot kiinteistöistä perustuvat käytön aikaisiin tulo- ja menovirtoihin. Toimitilat tulee suunnitella ja rakentaa palvelemaan ja tukemaan niissä toimivien käyttäjien menestyksellistä toimintaa. Koulutuksessa tulisi tarjota monipuolisia yhdistelmiä, esim. talotekniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa, jotta rakennustuotteisiin ja -järjestelmiin saataisiin yhdistettyä enemmän uutta teknologiaa ja älykkyyttä. Tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan opetuksen ohella tulee mukana olla rakentamisen substanssia. Koulutus on nähtävä elinikäisenä oppimisena, jossa huomioidaan rakennus- ja kiinteistöalalla tapahtuvat muutokset.

  KW - construction

  KW - markets

  KW - market structure

  KW - future

  KW - building products

  M3 - Report

  SN - 951-38-5413-2

  T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

  BT - Menestystuotteita rakennusalalle

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Vainio T, Lehtinen E, Pajakkala P. Menestystuotteita rakennusalalle. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1998. 92 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1931).