Kohti oppivaa ja kehittyvää toimittajaverkostoa

Translated title of the contribution: Towards learning and developing supplier networks

Tapio Koivisto (Editor), Markku Mikkola (Editor)

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Talouden globalisoituminen ja uudenlaiset kilpailupaineet ovat lisänneet 1990-luvulla voimakkaasti tarvetta yritysten välisen tuotannollisen yhteistyön kehittämiseen ja yhteistoimintaverkostojen muodostamiseen. Uusi teollinen kilpailutilanne korostaa tuotteiden laatua, asiakaslähtöistä toimintaa, oppimista ja jatkuvaa kehitystoimintaa. Yksittäisten yritysten mahdollisuudet kilpailukyvyn parantamiseen ovat rajalliset. Kokonaisten toimitusketjujen hallinta ja erityisesti lopputuottajan ja osatoimittajien välisten yhteistoimintasuhteiden kehittäminen ovatkin nousseet -yritysten strategiseksi haasteeksi. Verkostoitumisessa ja toimittajaverkoston kehittämisessä on kysymys monimutkaisesta, perinteiset yritysrajat ylittävästä ongelmanratkaisuprosessista, joka asettaa uudenlaisia haasteita niin yrityksille, kehittäjille kuin tutkijoillekin. Yrityksissä ei usein ole voimavaroja ja osaamista yritysten välisten toimintakäytäntöjen laadulliseen muuttamiseen. Yritysten ulkopuolisilla välittävillä organisaatioilla, kehittäjillä ja tutkijoilla voikin olla merkittävä rooli toimittajasuhteiden kehittämisessä. VTT ja VTT:n tutkijat ovat toimineet kehittäjinä ja koordinaattoreina noin kymmenessä suuressa verkostoprojektissa. Niiden yhteydessä VTT:ssä on kehitetty sekä teoreettista tietämystä strategisista yritysverkoista että konkreettisten verkostoprojektien ohjaamista ja hallintaa palvelevia työvälineitä ja metodeja. Keskeiseksi menetelmälliseksi lähestymistavaksi on noussut monenkeskisen kehittämisen metodi, missä tavoitteena on verkoston ja verkostoyritysten yhteistoiminnallisen osaamisen kehittäminen. VAVE-verkosto on Sandvik Tamrock Oy:n ja sen kahdeksan toimittajayrityksen muodostama yritysverkosto. Sandvik Tamrockin Tampereen tehdas on luonut toimitusketjun kehittämiseen jatkuvan parantamisen menetelmän (Value analysis & Value engineering). Menetelmää on sovellettu Tamrockin ja sen toimittajayritysten kahdenvälisessä kehittämistoiminnassa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tämän kehittämisperinteen pohjalta käynnistyi vuonna 1998 kolmivuotinen VAVE-verkko-hanke, jossa pyritään monenkeskisen kehittyvän yritysverkoston luomiseen, toimittajayritysten osaamistason nostoon sekä verkoston kilpailukyvyn turvaamiseen globaaleilla kaivoslaitemarkkinoilla. Hankkeeseen osallistui yritysten lisäksi joukko tukiorganisaatioita, joista keskeisimmät ovat VTT ja Tampereen teknillinen korkeakoulu. Hankkeen ensimmäisiä tehtäviä oli verkoston vision ja strategian määrittely. Alustava strategiaesitys verkostostrategiaksi laadittiin Sandvik Tamrockin ja VTT:n asiantuntijoiden muodostamassa kehittämisryhmässä. Verkostoyritysten kesken strategiaesitystä käsiteltiin VAVE-verkoston verkostopäivillä. Verkoston toiminnan keskeisiksi tavoitteiksi määrittyivät avoimuus ja läpinäkyvyys, tämän edellyttämä tehokas kommunikointi, toimitusten nopeus ja oikea-aikaisuus, kustannusten jatkuva alentaminen sekä yritysten kehittymispotentiaalin parantaminen. Strategian muotoilun pohjalta VAVE-projektissa toteutettiin useita konkreettisia toiminnan kehittämisprojekteja. Osa näistä oli yrityskohtaisia ja osa keskusyrityksen ja toimittajan kahdenvälisiä hankkeita. Merkittävä osa hankkeista oli kuitenkin monenkeskisiä kehittämishankkeita. Toukokuusta 1999 lähtien käynnistettiin ja toteutettiin puolentusinaa monenkeskistä kehittämishanketta. Kaikissa hankkeissa oli mukana myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Kustannuslaskenta ja kustannustietoisuus oli VAVE-projektissa erityisenä huomion kohteena alusta lähtien. Kehittämistoiminnan oikean kohdistamisen ja tulosten arvioinnin tueksi haettiin ja kehitettiin yhteisiä kustannuslaskennan menetelmiä sekä kustannustason ja kannattavuuden arviointityökaluja.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages230
  ISBN (Electronic)951-38-5992-4
  ISBN (Print)951-38-5985-1
  Publication statusPublished - 2002
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Publications
  Number465
  ISSN1235-0621

  Fingerprint

  engineering
  learning
  Olla

  Keywords

  • company networking
  • production co-operation
  • value analysis
  • value engineering
  • efficient communication
  • cost awareness

  Cite this

  Koivisto, T., & Mikkola, M. (Eds.) (2002). Kohti oppivaa ja kehittyvää toimittajaverkostoa. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Publications, No. 465
  Koivisto, Tapio (Editor) ; Mikkola, Markku (Editor). / Kohti oppivaa ja kehittyvää toimittajaverkostoa. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2002. 230 p. (VTT Publications; No. 465).
  @book{ddfcc29719674806be334a2628229645,
  title = "Kohti oppivaa ja kehittyv{\"a}{\"a} toimittajaverkostoa",
  abstract = "Talouden globalisoituminen ja uudenlaiset kilpailupaineet ovat lis{\"a}nneet 1990-luvulla voimakkaasti tarvetta yritysten v{\"a}lisen tuotannollisen yhteisty{\"o}n kehitt{\"a}miseen ja yhteistoimintaverkostojen muodostamiseen. Uusi teollinen kilpailutilanne korostaa tuotteiden laatua, asiakasl{\"a}ht{\"o}ist{\"a} toimintaa, oppimista ja jatkuvaa kehitystoimintaa. Yksitt{\"a}isten yritysten mahdollisuudet kilpailukyvyn parantamiseen ovat rajalliset. Kokonaisten toimitusketjujen hallinta ja erityisesti lopputuottajan ja osatoimittajien v{\"a}listen yhteistoimintasuhteiden kehitt{\"a}minen ovatkin nousseet -yritysten strategiseksi haasteeksi. Verkostoitumisessa ja toimittajaverkoston kehitt{\"a}misess{\"a} on kysymys monimutkaisesta, perinteiset yritysrajat ylitt{\"a}v{\"a}st{\"a} ongelmanratkaisuprosessista, joka asettaa uudenlaisia haasteita niin yrityksille, kehitt{\"a}jille kuin tutkijoillekin. Yrityksiss{\"a} ei usein ole voimavaroja ja osaamista yritysten v{\"a}listen toimintak{\"a}yt{\"a}nt{\"o}jen laadulliseen muuttamiseen. Yritysten ulkopuolisilla v{\"a}litt{\"a}vill{\"a} organisaatioilla, kehitt{\"a}jill{\"a} ja tutkijoilla voikin olla merkitt{\"a}v{\"a} rooli toimittajasuhteiden kehitt{\"a}misess{\"a}. VTT ja VTT:n tutkijat ovat toimineet kehitt{\"a}jin{\"a} ja koordinaattoreina noin kymmeness{\"a} suuressa verkostoprojektissa. Niiden yhteydess{\"a} VTT:ss{\"a} on kehitetty sek{\"a} teoreettista tiet{\"a}myst{\"a} strategisista yritysverkoista ett{\"a} konkreettisten verkostoprojektien ohjaamista ja hallintaa palvelevia ty{\"o}v{\"a}lineit{\"a} ja metodeja. Keskeiseksi menetelm{\"a}lliseksi l{\"a}hestymistavaksi on noussut monenkeskisen kehitt{\"a}misen metodi, miss{\"a} tavoitteena on verkoston ja verkostoyritysten yhteistoiminnallisen osaamisen kehitt{\"a}minen. VAVE-verkosto on Sandvik Tamrock Oy:n ja sen kahdeksan toimittajayrityksen muodostama yritysverkosto. Sandvik Tamrockin Tampereen tehdas on luonut toimitusketjun kehitt{\"a}miseen jatkuvan parantamisen menetelm{\"a}n (Value analysis & Value engineering). Menetelm{\"a}{\"a} on sovellettu Tamrockin ja sen toimittajayritysten kahdenv{\"a}lisess{\"a} kehitt{\"a}mistoiminnassa 1990-luvun puoliv{\"a}list{\"a} l{\"a}htien. T{\"a}m{\"a}n kehitt{\"a}misperinteen pohjalta k{\"a}ynnistyi vuonna 1998 kolmivuotinen VAVE-verkko-hanke, jossa pyrit{\"a}{\"a}n monenkeskisen kehittyv{\"a}n yritysverkoston luomiseen, toimittajayritysten osaamistason nostoon sek{\"a} verkoston kilpailukyvyn turvaamiseen globaaleilla kaivoslaitemarkkinoilla. Hankkeeseen osallistui yritysten lis{\"a}ksi joukko tukiorganisaatioita, joista keskeisimm{\"a}t ovat VTT ja Tampereen teknillinen korkeakoulu. Hankkeen ensimm{\"a}isi{\"a} teht{\"a}vi{\"a} oli verkoston vision ja strategian m{\"a}{\"a}rittely. Alustava strategiaesitys verkostostrategiaksi laadittiin Sandvik Tamrockin ja VTT:n asiantuntijoiden muodostamassa kehitt{\"a}misryhm{\"a}ss{\"a}. Verkostoyritysten kesken strategiaesityst{\"a} k{\"a}siteltiin VAVE-verkoston verkostop{\"a}ivill{\"a}. Verkoston toiminnan keskeisiksi tavoitteiksi m{\"a}{\"a}rittyiv{\"a}t avoimuus ja l{\"a}pin{\"a}kyvyys, t{\"a}m{\"a}n edellytt{\"a}m{\"a} tehokas kommunikointi, toimitusten nopeus ja oikea-aikaisuus, kustannusten jatkuva alentaminen sek{\"a} yritysten kehittymispotentiaalin parantaminen. Strategian muotoilun pohjalta VAVE-projektissa toteutettiin useita konkreettisia toiminnan kehitt{\"a}misprojekteja. Osa n{\"a}ist{\"a} oli yrityskohtaisia ja osa keskusyrityksen ja toimittajan kahdenv{\"a}lisi{\"a} hankkeita. Merkitt{\"a}v{\"a} osa hankkeista oli kuitenkin monenkeskisi{\"a} kehitt{\"a}mishankkeita. Toukokuusta 1999 l{\"a}htien k{\"a}ynnistettiin ja toteutettiin puolentusinaa monenkeskist{\"a} kehitt{\"a}mishanketta. Kaikissa hankkeissa oli mukana my{\"o}s ulkopuolisia asiantuntijoita. Kustannuslaskenta ja kustannustietoisuus oli VAVE-projektissa erityisen{\"a} huomion kohteena alusta l{\"a}htien. Kehitt{\"a}mistoiminnan oikean kohdistamisen ja tulosten arvioinnin tueksi haettiin ja kehitettiin yhteisi{\"a} kustannuslaskennan menetelmi{\"a} sek{\"a} kustannustason ja kannattavuuden arviointity{\"o}kaluja.",
  keywords = "company networking, production co-operation, value analysis, value engineering, efficient communication, cost awareness",
  editor = "Tapio Koivisto and Markku Mikkola",
  note = "Project code: S8SU01177",
  year = "2002",
  language = "Finnish",
  isbn = "951-38-5985-1",
  series = "VTT Publications",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "465",
  address = "Finland",

  }

  Koivisto, T & Mikkola, M (eds) 2002, Kohti oppivaa ja kehittyvää toimittajaverkostoa. VTT Publications, no. 465, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  Kohti oppivaa ja kehittyvää toimittajaverkostoa. / Koivisto, Tapio (Editor); Mikkola, Markku (Editor).

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2002. 230 p. (VTT Publications; No. 465).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Kohti oppivaa ja kehittyvää toimittajaverkostoa

  A2 - Koivisto, Tapio

  A2 - Mikkola, Markku

  N1 - Project code: S8SU01177

  PY - 2002

  Y1 - 2002

  N2 - Talouden globalisoituminen ja uudenlaiset kilpailupaineet ovat lisänneet 1990-luvulla voimakkaasti tarvetta yritysten välisen tuotannollisen yhteistyön kehittämiseen ja yhteistoimintaverkostojen muodostamiseen. Uusi teollinen kilpailutilanne korostaa tuotteiden laatua, asiakaslähtöistä toimintaa, oppimista ja jatkuvaa kehitystoimintaa. Yksittäisten yritysten mahdollisuudet kilpailukyvyn parantamiseen ovat rajalliset. Kokonaisten toimitusketjujen hallinta ja erityisesti lopputuottajan ja osatoimittajien välisten yhteistoimintasuhteiden kehittäminen ovatkin nousseet -yritysten strategiseksi haasteeksi. Verkostoitumisessa ja toimittajaverkoston kehittämisessä on kysymys monimutkaisesta, perinteiset yritysrajat ylittävästä ongelmanratkaisuprosessista, joka asettaa uudenlaisia haasteita niin yrityksille, kehittäjille kuin tutkijoillekin. Yrityksissä ei usein ole voimavaroja ja osaamista yritysten välisten toimintakäytäntöjen laadulliseen muuttamiseen. Yritysten ulkopuolisilla välittävillä organisaatioilla, kehittäjillä ja tutkijoilla voikin olla merkittävä rooli toimittajasuhteiden kehittämisessä. VTT ja VTT:n tutkijat ovat toimineet kehittäjinä ja koordinaattoreina noin kymmenessä suuressa verkostoprojektissa. Niiden yhteydessä VTT:ssä on kehitetty sekä teoreettista tietämystä strategisista yritysverkoista että konkreettisten verkostoprojektien ohjaamista ja hallintaa palvelevia työvälineitä ja metodeja. Keskeiseksi menetelmälliseksi lähestymistavaksi on noussut monenkeskisen kehittämisen metodi, missä tavoitteena on verkoston ja verkostoyritysten yhteistoiminnallisen osaamisen kehittäminen. VAVE-verkosto on Sandvik Tamrock Oy:n ja sen kahdeksan toimittajayrityksen muodostama yritysverkosto. Sandvik Tamrockin Tampereen tehdas on luonut toimitusketjun kehittämiseen jatkuvan parantamisen menetelmän (Value analysis & Value engineering). Menetelmää on sovellettu Tamrockin ja sen toimittajayritysten kahdenvälisessä kehittämistoiminnassa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tämän kehittämisperinteen pohjalta käynnistyi vuonna 1998 kolmivuotinen VAVE-verkko-hanke, jossa pyritään monenkeskisen kehittyvän yritysverkoston luomiseen, toimittajayritysten osaamistason nostoon sekä verkoston kilpailukyvyn turvaamiseen globaaleilla kaivoslaitemarkkinoilla. Hankkeeseen osallistui yritysten lisäksi joukko tukiorganisaatioita, joista keskeisimmät ovat VTT ja Tampereen teknillinen korkeakoulu. Hankkeen ensimmäisiä tehtäviä oli verkoston vision ja strategian määrittely. Alustava strategiaesitys verkostostrategiaksi laadittiin Sandvik Tamrockin ja VTT:n asiantuntijoiden muodostamassa kehittämisryhmässä. Verkostoyritysten kesken strategiaesitystä käsiteltiin VAVE-verkoston verkostopäivillä. Verkoston toiminnan keskeisiksi tavoitteiksi määrittyivät avoimuus ja läpinäkyvyys, tämän edellyttämä tehokas kommunikointi, toimitusten nopeus ja oikea-aikaisuus, kustannusten jatkuva alentaminen sekä yritysten kehittymispotentiaalin parantaminen. Strategian muotoilun pohjalta VAVE-projektissa toteutettiin useita konkreettisia toiminnan kehittämisprojekteja. Osa näistä oli yrityskohtaisia ja osa keskusyrityksen ja toimittajan kahdenvälisiä hankkeita. Merkittävä osa hankkeista oli kuitenkin monenkeskisiä kehittämishankkeita. Toukokuusta 1999 lähtien käynnistettiin ja toteutettiin puolentusinaa monenkeskistä kehittämishanketta. Kaikissa hankkeissa oli mukana myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Kustannuslaskenta ja kustannustietoisuus oli VAVE-projektissa erityisenä huomion kohteena alusta lähtien. Kehittämistoiminnan oikean kohdistamisen ja tulosten arvioinnin tueksi haettiin ja kehitettiin yhteisiä kustannuslaskennan menetelmiä sekä kustannustason ja kannattavuuden arviointityökaluja.

  AB - Talouden globalisoituminen ja uudenlaiset kilpailupaineet ovat lisänneet 1990-luvulla voimakkaasti tarvetta yritysten välisen tuotannollisen yhteistyön kehittämiseen ja yhteistoimintaverkostojen muodostamiseen. Uusi teollinen kilpailutilanne korostaa tuotteiden laatua, asiakaslähtöistä toimintaa, oppimista ja jatkuvaa kehitystoimintaa. Yksittäisten yritysten mahdollisuudet kilpailukyvyn parantamiseen ovat rajalliset. Kokonaisten toimitusketjujen hallinta ja erityisesti lopputuottajan ja osatoimittajien välisten yhteistoimintasuhteiden kehittäminen ovatkin nousseet -yritysten strategiseksi haasteeksi. Verkostoitumisessa ja toimittajaverkoston kehittämisessä on kysymys monimutkaisesta, perinteiset yritysrajat ylittävästä ongelmanratkaisuprosessista, joka asettaa uudenlaisia haasteita niin yrityksille, kehittäjille kuin tutkijoillekin. Yrityksissä ei usein ole voimavaroja ja osaamista yritysten välisten toimintakäytäntöjen laadulliseen muuttamiseen. Yritysten ulkopuolisilla välittävillä organisaatioilla, kehittäjillä ja tutkijoilla voikin olla merkittävä rooli toimittajasuhteiden kehittämisessä. VTT ja VTT:n tutkijat ovat toimineet kehittäjinä ja koordinaattoreina noin kymmenessä suuressa verkostoprojektissa. Niiden yhteydessä VTT:ssä on kehitetty sekä teoreettista tietämystä strategisista yritysverkoista että konkreettisten verkostoprojektien ohjaamista ja hallintaa palvelevia työvälineitä ja metodeja. Keskeiseksi menetelmälliseksi lähestymistavaksi on noussut monenkeskisen kehittämisen metodi, missä tavoitteena on verkoston ja verkostoyritysten yhteistoiminnallisen osaamisen kehittäminen. VAVE-verkosto on Sandvik Tamrock Oy:n ja sen kahdeksan toimittajayrityksen muodostama yritysverkosto. Sandvik Tamrockin Tampereen tehdas on luonut toimitusketjun kehittämiseen jatkuvan parantamisen menetelmän (Value analysis & Value engineering). Menetelmää on sovellettu Tamrockin ja sen toimittajayritysten kahdenvälisessä kehittämistoiminnassa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tämän kehittämisperinteen pohjalta käynnistyi vuonna 1998 kolmivuotinen VAVE-verkko-hanke, jossa pyritään monenkeskisen kehittyvän yritysverkoston luomiseen, toimittajayritysten osaamistason nostoon sekä verkoston kilpailukyvyn turvaamiseen globaaleilla kaivoslaitemarkkinoilla. Hankkeeseen osallistui yritysten lisäksi joukko tukiorganisaatioita, joista keskeisimmät ovat VTT ja Tampereen teknillinen korkeakoulu. Hankkeen ensimmäisiä tehtäviä oli verkoston vision ja strategian määrittely. Alustava strategiaesitys verkostostrategiaksi laadittiin Sandvik Tamrockin ja VTT:n asiantuntijoiden muodostamassa kehittämisryhmässä. Verkostoyritysten kesken strategiaesitystä käsiteltiin VAVE-verkoston verkostopäivillä. Verkoston toiminnan keskeisiksi tavoitteiksi määrittyivät avoimuus ja läpinäkyvyys, tämän edellyttämä tehokas kommunikointi, toimitusten nopeus ja oikea-aikaisuus, kustannusten jatkuva alentaminen sekä yritysten kehittymispotentiaalin parantaminen. Strategian muotoilun pohjalta VAVE-projektissa toteutettiin useita konkreettisia toiminnan kehittämisprojekteja. Osa näistä oli yrityskohtaisia ja osa keskusyrityksen ja toimittajan kahdenvälisiä hankkeita. Merkittävä osa hankkeista oli kuitenkin monenkeskisiä kehittämishankkeita. Toukokuusta 1999 lähtien käynnistettiin ja toteutettiin puolentusinaa monenkeskistä kehittämishanketta. Kaikissa hankkeissa oli mukana myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Kustannuslaskenta ja kustannustietoisuus oli VAVE-projektissa erityisenä huomion kohteena alusta lähtien. Kehittämistoiminnan oikean kohdistamisen ja tulosten arvioinnin tueksi haettiin ja kehitettiin yhteisiä kustannuslaskennan menetelmiä sekä kustannustason ja kannattavuuden arviointityökaluja.

  KW - company networking

  KW - production co-operation

  KW - value analysis

  KW - value engineering

  KW - efficient communication

  KW - cost awareness

  M3 - Report

  SN - 951-38-5985-1

  T3 - VTT Publications

  BT - Kohti oppivaa ja kehittyvää toimittajaverkostoa

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Koivisto T, (ed.), Mikkola M, (ed.). Kohti oppivaa ja kehittyvää toimittajaverkostoa. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2002. 230 p. (VTT Publications; No. 465).