Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper (TOVE): Samband mellan beläggningens ålder och trafiksäkerheten

Lars Leden, Markku Salusjärvi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Aikaisempien suomalaisten tutkimusten pohjalta esitettiin kaksi hypoteesia: a) Vuorokautisen sademäärän ylittäessä l0 mm onnettomunsriski on korkeampi vanhoilla kuin uusilla päällysteillä. b) Koko vuoden onnettomuusriski on alhaisempi vanhoilla kuin uusilla päällysteillä. Tutkimuksen asetelma on sellainen, että päällysteen ikä (joka on kahden päällystämisen välinen aika) jaetaan kahteen yhtä pitkään jaksoon. Ensimmäinen jakso vastaa uudempaa ja jälkimmäinen vanhempaa päällystettä. Onnettomuusaste oli selvästi korkeampi vanhalla kuin uudella päällysteellä niinä päivinä, jolloin vuorokautinen sademäärä ylitti 10 mm. Tässä osaprojektissa ei kuitenkaan tarkasteltu muita tulosta selittäviä muuttujia. Hypoteesi b ei siten saanut tukea kokeen havainnoista. Yleensä tulokset osoittivat päinvastaista, eli onnettomuusriski kasvoi päällysteen iän myötä. Onnettomuusriskin ja päällysteen iän riippuvuuteen vaikutti se, mikä osa Pohjoismaista oli tarkastelun kohteena. Tuntuisi luonnolliselta olettaa, että vuotuinen sademäärä vaikuttaa päällysteen iän ja koko vuoden onnettomuusriskin riippuvuuteen. Tutkimuksessa ei suoraan voitu selvittää, onko näin asianlaita.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages80
ISBN (Print)951-38-3627-4
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1076
ISSN0358-5085

Keywords

 • traffic safety
 • traffic accidents
 • road surface
 • pavements
 • properties
 • age
 • life (durability)
 • accident investigations
 • risk
 • weather
 • rain

Cite this