Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper (TOVE): Slutrapport

Stig Hemdorff, Lars Leden, Kristian Sakshaug, Markku Salusjärvi, Rein Schandersson

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Föreliggande projekt "Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper (TOVE)" har förutom en inledande litteraturstudie bestått av fyra olika delprojekt. I det första delprojektet studerades sambandet mellan beläggningens alder och trafiksäkerheten. I allmänhet ökade olycksrisken när beläggningen åldrades. För vissa regioner var det emellertid tvärtom. I det andra delprojektet studerades trafiksäkerheten på vägar med olika yttillstånd. Totalt för alla länder var olyekskvoten c:a 7 % lägre på vägar med sämre beläggning än på vägar med bra beläggning. Resultatet gällde emellertid inte helt entydigt. På dagar med mycket nederbörd var olyckskvoten större på vägar med sämre beläggning än påvägar med bra beläggning. Resultatet var entydigt och styrktes av både det första och det andra delprojektet. I det tredje delprojektet undersöktes sambandet mellan friktion och olyckskvot med material från den danska vägdatabanken. Den generella tendensen var en med stigande friktion fallande olyckskvot. I det fjärde delprojektet undersöktes hastigheten i torrt väglag före och efter ombeläggning av körbanan. För Norge och Finland kunde inte någon ökning av genomsnittshastigheten konstateras. För Sverige kunde dock en ökning på drygt 1 km/h påvisas. Resultatet av TOVE-projektet visar att ombeläggning inte utan vidare kan antagas ge en positiv trafiksäkerhetseffekt. Effekten beror på nederbördsförhållandena.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages84
ISBN (Print)951-38-3626-6
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1075
ISSN0358-5085

Keywords

  • traffic accidents
  • traffic safety
  • road surface
  • properties
  • pavements
  • age
  • life (durability)
  • accident investigations
  • risk
  • weather

Cite this