Tuhansia turhia kuljetuksia? Tulevaisuuden teknologiaratkaisut ja uudenlaiset toimintatavat ensihoito- ja päivystys toiminnan haasteisiin

Mari Ervasti, Mia Hautala, Minna Pikkarainen, Jarmo Reponen, Johanna Tuukkanen, Iita Daavittila, Lasse Raatiniemi, Matti Martikainen, Juha Korpelainen

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Abstract

  Lähtökohdat: Ensihoitopalvelujen kysyntä kasvaa. Kiireettömät tehtävät kuormittavat yhä enemmän.
  Menetelmät: Ensihoidon, päivystyksen ja geriatrian asiantuntijoita haastattelemalla selvitettiin, onko tulevaisuuden teknologioista apua hoidossa.
  Tulokset: Kiireettömien potilaiden hoidossa on kehitettävä kotimittauksia, datan yhdistämistä ja tekoälyyn pohjautuvia päätöksenteon tukijärjestelmiä. Teknologiaa hyödyntävissä palvelupoluissa korostuu asiantuntijoiden välinen tiedonsiirto ja kommunikaatio.
  Päätelmät: Teknologiset ratkaisut ja sähköiset palvelut voivat tukea kotona asumista ja hoidontarpeen ar­viointia. Jos ne saadaan käyttöön laajasti, ensihoito voi hoitaa yhä useammat potilaat hälytyskohteessa ilman kuljetusta tai päivystyskäyntiä.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)1584-1590
  JournalSuomen Lääkärilehti
  Volume74
  Issue number24-31
  Publication statusPublished - 12 Jun 2019
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Cite this