Tuhansia turhia kuljetuksia? Tulevaisuuden teknologiaratkaisut ja uudenlaiset toimintatavat ensihoito- ja päivystys toiminnan haasteisiin

Mari Ervasti, Mia Hautala, Minna Pikkarainen, Jarmo Reponen, Johanna Tuukkanen, Iita Daavittila, Lasse Raatiniemi, Matti Martikainen, Juha Korpelainen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lähtökohdat: Ensihoitopalvelujen kysyntä kasvaa. Kiireettömät tehtävät kuormittavat yhä enemmän.
Menetelmät: Ensihoidon, päivystyksen ja geriatrian asiantuntijoita haastattelemalla selvitettiin, onko tulevaisuuden teknologioista apua hoidossa.
Tulokset: Kiireettömien potilaiden hoidossa on kehitettävä kotimittauksia, datan yhdistämistä ja tekoälyyn pohjautuvia päätöksenteon tukijärjestelmiä. Teknologiaa hyödyntävissä palvelupoluissa korostuu asiantuntijoiden välinen tiedonsiirto ja kommunikaatio.
Päätelmät: Teknologiset ratkaisut ja sähköiset palvelut voivat tukea kotona asumista ja hoidontarpeen ar­viointia. Jos ne saadaan käyttöön laajasti, ensihoito voi hoitaa yhä useammat potilaat hälytyskohteessa ilman kuljetusta tai päivystyskäyntiä.
Original languageEnglish
Pages (from-to)1584-1590
JournalSuomen Lääkärilehti
Volume74
Issue number24-31
Publication statusPublished - 12 Jun 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this