Tulevaisuuden elintarvikepakkaus: Kuluttajalähtöinen kehitys- ja tutkimushanke

Translated title of the contribution: Future food package: Consumer driven development and research project

Anne Arvola, Aimo Tiilikainen, Maiju Aikala, Mikko Jauho, Katja Järvelä, Oskari Salmi

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Pakkaus- ja elintarviketeollisuuden intressinä on löytää uusia liiketoiminnallisesti lisäarvoa tuottavia tuotteita ja pakkauksia. Kuluttajan intressinä puolestaan on saada paremmin tarpeitaan tyydyttäviä tuotteita, palveluja tai pakkauksia. Tässä hankkeessa tavoitteena oli ideoida, kehittää, valmistaa ja testata uusia konsepteja ja prototyyppejä tulevaisuuden elintarvikepakkauksiksi integroimalla kehitysprojektiin pakkausteknologian, elintarviketeollisuuden, muotoilun ja kuluttajatutkimuksen näkökulma. Samalla pyrittiin kehittämään uusien pakkausten kuluttajalähtöistä suunnittelua ja testausta sekä tuottamaan tietoa kuluttajien toiveista tulevaisuuden pakkauksille. Hanke eteni iteratiivisesti useissa vaiheissa laajoista kokonaisuuksista suppeampiin ja lopulta kahden konkreettisen prototyyppipakkauksen valmistamiseen. Työvälineitä olivat asiantuntijatyöpajat, kuluttajatutkimukset, pakkausmuotoilun opiskelijatyöt sekä asiantuntijoiden konsultaatiot ja työtä ohjaava koordinaatio. Ensimmäisessä asiantuntijatyöpajassa tuotettiin laajalti ideoita elintarvikepakkaamisen kehittämiseksi. Näistä kiinnostavimmiksi elintarvikepakkaamisen kehitysteemoiksi valittiin pyrkimys ekologisuuteen, sopeutuminen moninaistuvien syömisen käytäntöjen luomiin tarpeisiin, pakkausten käytettävyyden parantaminen sekä uusien pakkaus-, paino- ja viestintäteknologioiden luomat mahdollisuudet pakkauksen viestinnällisten ominaisuuksien laajentamiseen. Näiden teemojen pohjalta luotiin seitsemän alustavaa esimerkkikonseptia, joita kuluttajat arvioivat ryhmäkeskustelututkimuksessa. Tutkimus tuotti tietoa siitä, minkälaisia vahvuuksia esimerkkikonsepteissa nähtiin ja millaiset seikat niissä herättivät torjuntaa tai epävarmuutta. Saatujen tietojen pohjalta pakkausmuotoilun opiskelijatöissä ja asiantuntijatyöpajassa kehiteltiin ideoita edelleen. Konkreettiset prototyyppipakkaukset päätettiin valmistaa kahdesta konseptista: On-the-go ja Biostartti. Näitä tutkittiin aistinvaraisen tuntuarvioinnin menetelmin ja lopuksi sekä laadullisessa että kvantitatiivisessa kuluttajatutkimuksessa, joissa kuluttajat mm. arvioivat prototyyppipakkauksia markkinoilla oleviin vertailupakkauksiin nähden. Tuloksena syntynyt On-the-go-prototyyppipakkaus oli suunniteltu erityisesti liikkuvan kuluttajan välipalasyömisen tilanteisiin. Prototyyppipakkaus valmistettiin kierrätettävästä kartonkimateriaalista, ja sen käytettävyyttä pyrittiin parantamaan pakkauksesta käteen jäävällä osalla, joka suojaa sormia ja tuotetta syödessä. Biostartti-prototyyppipakkauksen ideana oli puolestaan toimia käytön jälkeen kompostointijätteen keräysastiana, jossa jätteet voi kompostoida pakkauksineen. Erityisesti kolmioleivän On-the-go- ja myös lihapullien Biostartti-prototyyppipakkaukset saavuttivat hyvät arviot vertailupakkauksiinsa nähden kuluttajatutkimuksissa. Tuloksista pääteltiin, että niillä voidaan vastata varsin hyvin kuluttajan tulevaisuuden toiveisiin ympäristöystävällisemmästä, helppokäyttöisemmästä ja erityisesti välipalasyömiseen sopivasta pakkausratkaisusta. Tässä hankkeen yhteisraportissa kuvataan koko hankkeen kulku sekä jokaisesta hankkeen kahdeksasta vaiheesta toteutustapa ja keskeiset tulokset. Lopuksi pohditaan tulosten merkitystä elintarvikepakkausten kehittämisen ja hankeprosessin kannalta.
  Translated title of the contributionFuture food package: Consumer driven development and research project
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages182
  ISBN (Electronic)978-951-38-7513-8
  Publication statusPublished - 2011
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Working Papers
  Number171
  ISSN1459-7683

  Keywords

  • consumer perceptions
  • food package
  • package design
  • product image
  • consumer views
  • product development
  • consumer research

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Future food package: Consumer driven development and research project'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this