Tulevaisuuden havainnollistava ja osallistava kaupunkisuunnittelu: Näkökulmia uusiin digitaalisiin palveluihin

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tässä raportissa kartoitamme haastattelututkimuksen avulla päättäjien, virkamiesten ja yritysten suhtautumista ja valmiutta ottaa käyttöön uudenlaisia, osallistavia digitaalisia kaupunkisuunnittelun työvälineitä. Haastattelut toteutettiin keväällä 2013 ja niihin osallistui yhteensä 13 päättäjää ja virkamiestä Tampereelta ja Pirkkalasta. Yrityshaastatteluihin osallistui yhteensä viisi haastateltavaa eri yrityksistä. Yritykset edustivat sekä rakentamisen alaa että informaatioteknologian alaa. Keskeisenä teemana haastatteluissa oli, millaiset uudet digitaaliset työvälineet tukevat päätöksentekoprosesseja ja kuntalaisten osallistumista kaupungin hankkeiden suunnitteluun. Tutkimme myös, millaisia kaupunkisuunnittelun digitaalisia palveluita ja tuotteita kannattaa lähteä kehittämään tulevaisuudessa, että hankkeet tulisivat esitetyksi monipuolisesti ja käyttäjät osallistuisivat tulevaisuuden elinympäristöjen suunnitteluun. Yhdistetyn todellisuuden teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia kaupunkisuunnitteluratkaisujen esittämiseen. Haastateltaville demonstroitiin kaupunkisuunnittelun uusia palvelukonsepteja esittelemällä videoita ja kuvia erilaisista toteutusratkaisuista. Heille esiteltiin video mobiililaitteelle tehdystä lisätyn todellisuuden sovelluksesta, jossa mobiililaitteen kameranäkymää täydennettiin arkkitehtiluonnoksilla. Lisäksi näytettiin sovellus, jossa on valittavissa realistisen näköisiä vaihtoehtoja rakennusten sekä kasvillisuuden suhteen. Käyttäjä voi sovelluksessa tarkastella eri vaihtoehtoja ja antaa niiden perusteella palautetta. Haastateltaville näytettiin myös visualisointi julkisessa tilassa käytettävästä interaktiivisesta suunnittelupöydästä ja kosketusnäytöllisestä näyttötaulusta, joiden avulla käyttäjät voivat jättää palautetta. Kaikki haastateltavat pitivät tärkeänä havainnollistamisen ja osallistamisen menetelmien kehittämistä osana tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua. Haastateltavien näkemysten perusteella nykyisiä toimintatapoja voisi parantaa kiinnittämällä huomiota erityisesti tiedon saatavuuteen ja osallistamisen oikeaan ajankohtaan. Erilaisten vaihtoehtoisten suunnitelmien esittäminen olisi tärkeää ja liian valmiita ja yksityiskohtaisia suunnitelmia tulisi välttää. Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki haastateltavat priorisoivat esitetyistä konseptiesimerkeistä kevyitä, mobiileja sovelluksia, jotka sopivat erilaisten vaihtoehtojen havainnollistamiseen. Vaativammat toteutukset, kuten interaktiivinen suunnittelupöytä ja julkiset ilmoitustaulut nähtiin myös toteutuskelpoisina ja kiinnostavina mahdollisuuksina pitkällä tähtäimellä. Niiden arvioitiin soveltuvan hyvin laajoihin kaupunkisuunnitteluhankkeisiin ja sopivan sekä päättäjien että kuntalaisten työvälineiksi. Julkisen vuorovaikutteisen ilmoitustaulun nähtiin sopivan huomionherättäjäksi ja tiedotuskanavaksi: sitä pidettiin hyvänä tapana tuoda hankkeita laajempaan tietoisuuteen. Palautteen ja ideoiden keruuseen julkisten ilmoitustaulujen nähtiin sopivan huonommin. Ajateltiin, että kuntalaiset eivät halua käyttää yhteiskäytössä olevaa teknistä laitetta julkisella paikalla. Varsinainen osallistuminen tapahtuisi mobiililaitteella tai jossain muualla kuntalaisen omalla laitteella tai kunnan järjestämässä tilassa. Eleitä ja liikkeitä tunnistavia käyttöliittymiä pidettiin kosketusnäyttöjä parempina julkisiin tiloihin. Vuorovaikutteisen suunnittelupöydän arvioitiin sopivan hyvin suunnitelmien konkretisointiin ja yhteiskehittämiseen päättäjille ja aktiivisille kuntalaisille. Tämä raportti on osa Tekesin rahoittamaa ILCO-projektia (Illustrative and Participatory Community Planning), joka kuuluu Tekesin strategisiin tutkimusavauksiin. Tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia, vuorovaikutteisia toimintamalleja ja yhdistettyä todellisuutta hyödyntäviä digitaalisia palveluita tulevaisuuden elinympäristön yhteiskehittämiseen eri sidosryhmien kanssa. Projektin seuraavissa vaiheissa pilotoimme ja testaamme kehitettyjä kaupunkisuunnitteludemoja kuntalaisten kanssa. Pilottikohteet koskevat mm. täydennysrakentamista, vihersuunnittelua ja meluvallin toteuttamista taajama-alueelle.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages56
  ISBN (Electronic)978-951-38-8256-3
  Publication statusPublished - 2014
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number171
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • urban planning
  • co-creation
  • participatory design
  • Visualization
  • 3D graphics

  Cite this

  @book{089ff12103d94f23b43b0c32f8cf4a1a,
  title = "Tulevaisuuden havainnollistava ja osallistava kaupunkisuunnittelu: N{\"a}k{\"o}kulmia uusiin digitaalisiin palveluihin",
  abstract = "T{\"a}ss{\"a} raportissa kartoitamme haastattelututkimuksen avulla p{\"a}{\"a}tt{\"a}jien, virkamiesten ja yritysten suhtautumista ja valmiutta ottaa k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n uudenlaisia, osallistavia digitaalisia kaupunkisuunnittelun ty{\"o}v{\"a}lineit{\"a}. Haastattelut toteutettiin kev{\"a}{\"a}ll{\"a} 2013 ja niihin osallistui yhteens{\"a} 13 p{\"a}{\"a}tt{\"a}j{\"a}{\"a} ja virkamiest{\"a} Tampereelta ja Pirkkalasta. Yrityshaastatteluihin osallistui yhteens{\"a} viisi haastateltavaa eri yrityksist{\"a}. Yritykset edustivat sek{\"a} rakentamisen alaa ett{\"a} informaatioteknologian alaa. Keskeisen{\"a} teemana haastatteluissa oli, millaiset uudet digitaaliset ty{\"o}v{\"a}lineet tukevat p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekoprosesseja ja kuntalaisten osallistumista kaupungin hankkeiden suunnitteluun. Tutkimme my{\"o}s, millaisia kaupunkisuunnittelun digitaalisia palveluita ja tuotteita kannattaa l{\"a}hte{\"a} kehitt{\"a}m{\"a}{\"a}n tulevaisuudessa, ett{\"a} hankkeet tulisivat esitetyksi monipuolisesti ja k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}t osallistuisivat tulevaisuuden elinymp{\"a}rist{\"o}jen suunnitteluun. Yhdistetyn todellisuuden teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia kaupunkisuunnitteluratkaisujen esitt{\"a}miseen. Haastateltaville demonstroitiin kaupunkisuunnittelun uusia palvelukonsepteja esittelem{\"a}ll{\"a} videoita ja kuvia erilaisista toteutusratkaisuista. Heille esiteltiin video mobiililaitteelle tehdyst{\"a} lis{\"a}tyn todellisuuden sovelluksesta, jossa mobiililaitteen kameran{\"a}kym{\"a}{\"a} t{\"a}ydennettiin arkkitehtiluonnoksilla. Lis{\"a}ksi n{\"a}ytettiin sovellus, jossa on valittavissa realistisen n{\"a}k{\"o}isi{\"a} vaihtoehtoja rakennusten sek{\"a} kasvillisuuden suhteen. K{\"a}ytt{\"a}j{\"a} voi sovelluksessa tarkastella eri vaihtoehtoja ja antaa niiden perusteella palautetta. Haastateltaville n{\"a}ytettiin my{\"o}s visualisointi julkisessa tilassa k{\"a}ytett{\"a}v{\"a}st{\"a} interaktiivisesta suunnittelup{\"o}yd{\"a}st{\"a} ja kosketusn{\"a}yt{\"o}llisest{\"a} n{\"a}ytt{\"o}taulusta, joiden avulla k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}t voivat j{\"a}tt{\"a}{\"a} palautetta. Kaikki haastateltavat pitiv{\"a}t t{\"a}rke{\"a}n{\"a} havainnollistamisen ja osallistamisen menetelmien kehitt{\"a}mist{\"a} osana tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua. Haastateltavien n{\"a}kemysten perusteella nykyisi{\"a} toimintatapoja voisi parantaa kiinnitt{\"a}m{\"a}ll{\"a} huomiota erityisesti tiedon saatavuuteen ja osallistamisen oikeaan ajankohtaan. Erilaisten vaihtoehtoisten suunnitelmien esitt{\"a}minen olisi t{\"a}rke{\"a}{\"a} ja liian valmiita ja yksityiskohtaisia suunnitelmia tulisi v{\"a}ltt{\"a}{\"a}. Haastatteluissa k{\"a}vi ilmi, ett{\"a} kaikki haastateltavat priorisoivat esitetyist{\"a} konseptiesimerkeist{\"a} kevyit{\"a}, mobiileja sovelluksia, jotka sopivat erilaisten vaihtoehtojen havainnollistamiseen. Vaativammat toteutukset, kuten interaktiivinen suunnittelup{\"o}yt{\"a} ja julkiset ilmoitustaulut n{\"a}htiin my{\"o}s toteutuskelpoisina ja kiinnostavina mahdollisuuksina pitk{\"a}ll{\"a} t{\"a}ht{\"a}imell{\"a}. Niiden arvioitiin soveltuvan hyvin laajoihin kaupunkisuunnitteluhankkeisiin ja sopivan sek{\"a} p{\"a}{\"a}tt{\"a}jien ett{\"a} kuntalaisten ty{\"o}v{\"a}lineiksi. Julkisen vuorovaikutteisen ilmoitustaulun n{\"a}htiin sopivan huomionher{\"a}tt{\"a}j{\"a}ksi ja tiedotuskanavaksi: sit{\"a} pidettiin hyv{\"a}n{\"a} tapana tuoda hankkeita laajempaan tietoisuuteen. Palautteen ja ideoiden keruuseen julkisten ilmoitustaulujen n{\"a}htiin sopivan huonommin. Ajateltiin, ett{\"a} kuntalaiset eiv{\"a}t halua k{\"a}ytt{\"a}{\"a} yhteisk{\"a}yt{\"o}ss{\"a} olevaa teknist{\"a} laitetta julkisella paikalla. Varsinainen osallistuminen tapahtuisi mobiililaitteella tai jossain muualla kuntalaisen omalla laitteella tai kunnan j{\"a}rjest{\"a}m{\"a}ss{\"a} tilassa. Eleit{\"a} ja liikkeit{\"a} tunnistavia k{\"a}ytt{\"o}liittymi{\"a} pidettiin kosketusn{\"a}ytt{\"o}j{\"a} parempina julkisiin tiloihin. Vuorovaikutteisen suunnittelup{\"o}yd{\"a}n arvioitiin sopivan hyvin suunnitelmien konkretisointiin ja yhteiskehitt{\"a}miseen p{\"a}{\"a}tt{\"a}jille ja aktiivisille kuntalaisille. T{\"a}m{\"a} raportti on osa Tekesin rahoittamaa ILCO-projektia (Illustrative and Participatory Community Planning), joka kuuluu Tekesin strategisiin tutkimusavauksiin. Tutkimusprojektin tavoitteena on kehitt{\"a}{\"a} ja kokeilla uusia, vuorovaikutteisia toimintamalleja ja yhdistetty{\"a} todellisuutta hy{\"o}dynt{\"a}vi{\"a} digitaalisia palveluita tulevaisuuden elinymp{\"a}rist{\"o}n yhteiskehitt{\"a}miseen eri sidosryhmien kanssa. Projektin seuraavissa vaiheissa pilotoimme ja testaamme kehitettyj{\"a} kaupunkisuunnitteludemoja kuntalaisten kanssa. Pilottikohteet koskevat mm. t{\"a}ydennysrakentamista, vihersuunnittelua ja meluvallin toteuttamista taajama-alueelle.",
  keywords = "urban planning, co-creation, participatory design, Visualization, 3D graphics",
  author = "Virpi Oksman and Mari Ylikauppila and Antti V{\"a}{\"a}t{\"a}nen",
  note = "Project code: 79762",
  year = "2014",
  language = "Finnish",
  series = "VTT Technology",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "171",
  address = "Finland",

  }

  Tulevaisuuden havainnollistava ja osallistava kaupunkisuunnittelu : Näkökulmia uusiin digitaalisiin palveluihin. / Oksman, Virpi; Ylikauppila, Mari; Väätänen, Antti.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2014. 56 p. (VTT Technology; No. 171).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Tulevaisuuden havainnollistava ja osallistava kaupunkisuunnittelu

  T2 - Näkökulmia uusiin digitaalisiin palveluihin

  AU - Oksman, Virpi

  AU - Ylikauppila, Mari

  AU - Väätänen, Antti

  N1 - Project code: 79762

  PY - 2014

  Y1 - 2014

  N2 - Tässä raportissa kartoitamme haastattelututkimuksen avulla päättäjien, virkamiesten ja yritysten suhtautumista ja valmiutta ottaa käyttöön uudenlaisia, osallistavia digitaalisia kaupunkisuunnittelun työvälineitä. Haastattelut toteutettiin keväällä 2013 ja niihin osallistui yhteensä 13 päättäjää ja virkamiestä Tampereelta ja Pirkkalasta. Yrityshaastatteluihin osallistui yhteensä viisi haastateltavaa eri yrityksistä. Yritykset edustivat sekä rakentamisen alaa että informaatioteknologian alaa. Keskeisenä teemana haastatteluissa oli, millaiset uudet digitaaliset työvälineet tukevat päätöksentekoprosesseja ja kuntalaisten osallistumista kaupungin hankkeiden suunnitteluun. Tutkimme myös, millaisia kaupunkisuunnittelun digitaalisia palveluita ja tuotteita kannattaa lähteä kehittämään tulevaisuudessa, että hankkeet tulisivat esitetyksi monipuolisesti ja käyttäjät osallistuisivat tulevaisuuden elinympäristöjen suunnitteluun. Yhdistetyn todellisuuden teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia kaupunkisuunnitteluratkaisujen esittämiseen. Haastateltaville demonstroitiin kaupunkisuunnittelun uusia palvelukonsepteja esittelemällä videoita ja kuvia erilaisista toteutusratkaisuista. Heille esiteltiin video mobiililaitteelle tehdystä lisätyn todellisuuden sovelluksesta, jossa mobiililaitteen kameranäkymää täydennettiin arkkitehtiluonnoksilla. Lisäksi näytettiin sovellus, jossa on valittavissa realistisen näköisiä vaihtoehtoja rakennusten sekä kasvillisuuden suhteen. Käyttäjä voi sovelluksessa tarkastella eri vaihtoehtoja ja antaa niiden perusteella palautetta. Haastateltaville näytettiin myös visualisointi julkisessa tilassa käytettävästä interaktiivisesta suunnittelupöydästä ja kosketusnäytöllisestä näyttötaulusta, joiden avulla käyttäjät voivat jättää palautetta. Kaikki haastateltavat pitivät tärkeänä havainnollistamisen ja osallistamisen menetelmien kehittämistä osana tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua. Haastateltavien näkemysten perusteella nykyisiä toimintatapoja voisi parantaa kiinnittämällä huomiota erityisesti tiedon saatavuuteen ja osallistamisen oikeaan ajankohtaan. Erilaisten vaihtoehtoisten suunnitelmien esittäminen olisi tärkeää ja liian valmiita ja yksityiskohtaisia suunnitelmia tulisi välttää. Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki haastateltavat priorisoivat esitetyistä konseptiesimerkeistä kevyitä, mobiileja sovelluksia, jotka sopivat erilaisten vaihtoehtojen havainnollistamiseen. Vaativammat toteutukset, kuten interaktiivinen suunnittelupöytä ja julkiset ilmoitustaulut nähtiin myös toteutuskelpoisina ja kiinnostavina mahdollisuuksina pitkällä tähtäimellä. Niiden arvioitiin soveltuvan hyvin laajoihin kaupunkisuunnitteluhankkeisiin ja sopivan sekä päättäjien että kuntalaisten työvälineiksi. Julkisen vuorovaikutteisen ilmoitustaulun nähtiin sopivan huomionherättäjäksi ja tiedotuskanavaksi: sitä pidettiin hyvänä tapana tuoda hankkeita laajempaan tietoisuuteen. Palautteen ja ideoiden keruuseen julkisten ilmoitustaulujen nähtiin sopivan huonommin. Ajateltiin, että kuntalaiset eivät halua käyttää yhteiskäytössä olevaa teknistä laitetta julkisella paikalla. Varsinainen osallistuminen tapahtuisi mobiililaitteella tai jossain muualla kuntalaisen omalla laitteella tai kunnan järjestämässä tilassa. Eleitä ja liikkeitä tunnistavia käyttöliittymiä pidettiin kosketusnäyttöjä parempina julkisiin tiloihin. Vuorovaikutteisen suunnittelupöydän arvioitiin sopivan hyvin suunnitelmien konkretisointiin ja yhteiskehittämiseen päättäjille ja aktiivisille kuntalaisille. Tämä raportti on osa Tekesin rahoittamaa ILCO-projektia (Illustrative and Participatory Community Planning), joka kuuluu Tekesin strategisiin tutkimusavauksiin. Tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia, vuorovaikutteisia toimintamalleja ja yhdistettyä todellisuutta hyödyntäviä digitaalisia palveluita tulevaisuuden elinympäristön yhteiskehittämiseen eri sidosryhmien kanssa. Projektin seuraavissa vaiheissa pilotoimme ja testaamme kehitettyjä kaupunkisuunnitteludemoja kuntalaisten kanssa. Pilottikohteet koskevat mm. täydennysrakentamista, vihersuunnittelua ja meluvallin toteuttamista taajama-alueelle.

  AB - Tässä raportissa kartoitamme haastattelututkimuksen avulla päättäjien, virkamiesten ja yritysten suhtautumista ja valmiutta ottaa käyttöön uudenlaisia, osallistavia digitaalisia kaupunkisuunnittelun työvälineitä. Haastattelut toteutettiin keväällä 2013 ja niihin osallistui yhteensä 13 päättäjää ja virkamiestä Tampereelta ja Pirkkalasta. Yrityshaastatteluihin osallistui yhteensä viisi haastateltavaa eri yrityksistä. Yritykset edustivat sekä rakentamisen alaa että informaatioteknologian alaa. Keskeisenä teemana haastatteluissa oli, millaiset uudet digitaaliset työvälineet tukevat päätöksentekoprosesseja ja kuntalaisten osallistumista kaupungin hankkeiden suunnitteluun. Tutkimme myös, millaisia kaupunkisuunnittelun digitaalisia palveluita ja tuotteita kannattaa lähteä kehittämään tulevaisuudessa, että hankkeet tulisivat esitetyksi monipuolisesti ja käyttäjät osallistuisivat tulevaisuuden elinympäristöjen suunnitteluun. Yhdistetyn todellisuuden teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia kaupunkisuunnitteluratkaisujen esittämiseen. Haastateltaville demonstroitiin kaupunkisuunnittelun uusia palvelukonsepteja esittelemällä videoita ja kuvia erilaisista toteutusratkaisuista. Heille esiteltiin video mobiililaitteelle tehdystä lisätyn todellisuuden sovelluksesta, jossa mobiililaitteen kameranäkymää täydennettiin arkkitehtiluonnoksilla. Lisäksi näytettiin sovellus, jossa on valittavissa realistisen näköisiä vaihtoehtoja rakennusten sekä kasvillisuuden suhteen. Käyttäjä voi sovelluksessa tarkastella eri vaihtoehtoja ja antaa niiden perusteella palautetta. Haastateltaville näytettiin myös visualisointi julkisessa tilassa käytettävästä interaktiivisesta suunnittelupöydästä ja kosketusnäytöllisestä näyttötaulusta, joiden avulla käyttäjät voivat jättää palautetta. Kaikki haastateltavat pitivät tärkeänä havainnollistamisen ja osallistamisen menetelmien kehittämistä osana tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua. Haastateltavien näkemysten perusteella nykyisiä toimintatapoja voisi parantaa kiinnittämällä huomiota erityisesti tiedon saatavuuteen ja osallistamisen oikeaan ajankohtaan. Erilaisten vaihtoehtoisten suunnitelmien esittäminen olisi tärkeää ja liian valmiita ja yksityiskohtaisia suunnitelmia tulisi välttää. Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki haastateltavat priorisoivat esitetyistä konseptiesimerkeistä kevyitä, mobiileja sovelluksia, jotka sopivat erilaisten vaihtoehtojen havainnollistamiseen. Vaativammat toteutukset, kuten interaktiivinen suunnittelupöytä ja julkiset ilmoitustaulut nähtiin myös toteutuskelpoisina ja kiinnostavina mahdollisuuksina pitkällä tähtäimellä. Niiden arvioitiin soveltuvan hyvin laajoihin kaupunkisuunnitteluhankkeisiin ja sopivan sekä päättäjien että kuntalaisten työvälineiksi. Julkisen vuorovaikutteisen ilmoitustaulun nähtiin sopivan huomionherättäjäksi ja tiedotuskanavaksi: sitä pidettiin hyvänä tapana tuoda hankkeita laajempaan tietoisuuteen. Palautteen ja ideoiden keruuseen julkisten ilmoitustaulujen nähtiin sopivan huonommin. Ajateltiin, että kuntalaiset eivät halua käyttää yhteiskäytössä olevaa teknistä laitetta julkisella paikalla. Varsinainen osallistuminen tapahtuisi mobiililaitteella tai jossain muualla kuntalaisen omalla laitteella tai kunnan järjestämässä tilassa. Eleitä ja liikkeitä tunnistavia käyttöliittymiä pidettiin kosketusnäyttöjä parempina julkisiin tiloihin. Vuorovaikutteisen suunnittelupöydän arvioitiin sopivan hyvin suunnitelmien konkretisointiin ja yhteiskehittämiseen päättäjille ja aktiivisille kuntalaisille. Tämä raportti on osa Tekesin rahoittamaa ILCO-projektia (Illustrative and Participatory Community Planning), joka kuuluu Tekesin strategisiin tutkimusavauksiin. Tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia, vuorovaikutteisia toimintamalleja ja yhdistettyä todellisuutta hyödyntäviä digitaalisia palveluita tulevaisuuden elinympäristön yhteiskehittämiseen eri sidosryhmien kanssa. Projektin seuraavissa vaiheissa pilotoimme ja testaamme kehitettyjä kaupunkisuunnitteludemoja kuntalaisten kanssa. Pilottikohteet koskevat mm. täydennysrakentamista, vihersuunnittelua ja meluvallin toteuttamista taajama-alueelle.

  KW - urban planning

  KW - co-creation

  KW - participatory design

  KW - Visualization

  KW - 3D graphics

  M3 - Report

  T3 - VTT Technology

  BT - Tulevaisuuden havainnollistava ja osallistava kaupunkisuunnittelu

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -