Tulevaisuuden tutkimus Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa vuonna 1981

Torsti Kivistö

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tulevalauden tutkimuksen koordinointiprojekti suoritti 7.5. - 2.8.1981 tulevaisuuden tutkimuksen nykytilaa koskevan kyselyn. Se kohdistettiin VTT:n toimintayksiköille, joista 28 (= 80 %) antoi kirjallisen vastauksen. Julkaisu sisältää yhteenvedon kyselyn tuloksista. Toimintayksiköiden ja niiden palveluksessa olevien henkilöiden toimesta on v. 1975 jälkeen laadittu tulevaisuuden tutkimuksen alalta 85 kirjallista esitystä, joiden kokonaissivumäärä on n. 5 300. Kyselyn aikana oli VTT:ssa meneillään 39 kokonaan tai osittain tulevaisuuden tutkimukseksi luokiteltua tutkimusta. Niihin käytettiin v. 1981 aikana noin 30 henkilötyövuotta, mikä on noin 1,5 % VTT:n kokonaistyöpanoksesta ja noin 3 % tutkimus- ja kehitystyön panoksesta. Tulevaisuuden tutkimusta on VTT:ssa tähän mennessä toteutettu eniten informaatio-, energia- ja yhdyskuntatekniikan alueilla. Tutkimusmenetelminä on käytetty mm. erilaisia kysely- ja haastattelumenetelmiä, skenaariotekniikkaa, ekstrapolointia, ongelmakohtaisia erityismenetelmiä sekä matemaattisia menetelmiä. VTT:n tulevaisuuden tutkimuksen aikatähtäys on 5 - 70 v. keskiarvon ollessa noin 15 vuotta. Koordinointiprojoktilta toimintayksiköt toivovat erilaisia tulevaisuuden tutkimuksen edistämistoimenpiteitä, jotka tulisi kohdistaa mm. teknisen kehityksen ennakointiin, alan menetelmätietouden edistämiseen, tulevaisuuden tutkimuksen organisointiin ja rahoituksen järjestämiseen sekä tiedon hankintaan ja yhteistyön edistämiseen. Tulevaisuuden tutkimuksen pitkän tähtäyksen kehittämisestä esitettiin mielipiteitä mm. tulevaisuuden tutkimuksen tarpeesta ja tavoitteista, organisoinnista sekä koti- ja ulkomaisesta yhteistyöstä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages69
ISBN (Print)951-38-1432-7
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number82
ISSN0358-5085

Cite this