Tulipalojen ympäristövaikutukset

Translated title of the contribution: Environmental effects of fires

Kati Tillander, Johan Mangs, Tuomas Paloposki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tulipalojen ympäristövaikutuksia Suomessa. Tutkimuksessa arvioitiin tulipaloista aiheutuvien haitallisten päästöjen vuotuiset kokonaismäärät ja vertailtiin niitä muista lähteistä aiheutuviin päästöihin. Tulipaloista aiheutuvia paikallisia ympäristövaikutuksia ei käsitelty. Tehtyjen laskelmien perusteella vaikuttaa siltä, että kokonaispäästöihin verrattuna suhteellisesti merkittävimmät tulipaloista aiheutuvat päästöt ovat dioksiinien ja furaanien päästöt, hiukkaspäästöt ja polyaromaattisten yhdisteiden päästöt. Tulipaloista aiheutuvien päästöjen osuus dioksiinien ja furaanien kokonaispäästöistä oli laskelmien mukaan n. 10 %. Hiukkasten ja polyaromaattisten yhdisteiden osalta oli tulipaloista aiheutuvien päästöjen osuus kokonaispäästöistä muutaman prosentin luokkaa. Polyaromaattiset yhdisteet sekä dioksiinit ja furaanit kertyvät ainakin jossain määrin palokohteen seinä- ja kattopinnoille sekä irtaimistoon, mistä ne saattavat kulkeutua ympäristöön sammutusjätevesien mukana tai jälkivahinkojen torjuntaan liittyvien siivoustoimenpiteiden seurauksena. Sammutukseen ja jälkisiivoukseen liittyvät ympäristö- ja työsuojelunäkökohdat sekä sammutusjätevesien ja siivousjätteen hävittämistavan valinta saattavat jatkossa edellyttää tarkempia tutkimuksia tulipaloissa syntyvistä yhdisteistä ja niiden siivouskeinoista. Saadut tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmissa ulkomaisissa tutkimuksissa esitetyt. Tuloksiin liittyy kuitenkin merkittävästi epävarmuutta. Erityisen vaikeaa oli arvioida luotettavasti tulipaloissa vuosittain tuhoutuvan materiaalin määrä. Tämä ongelma koskee kaikkia paloja, niin rakennus-, maasto- kuin liikennevälinepalojakin. Rakennuspaloissa oli ongelmana myös se, että eri materiaalien määristä rakennuksissa voitiin tehdä vain karkeita arvioita.
Translated title of the contributionEnvironmental effects of fires
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages94
ISBN (Electronic)951-38-6504-5
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2266
ISSN1235-0605

Keywords

  • fire hazards
  • environmental impacts
  • environmental risks
  • hazardous emissions
  • dibenzodioxins
  • debenzofuranas
  • particulates
  • polyaromatic compounds
  • PAH
  • deposition

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Environmental effects of fires'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this