Tulkitseva työtapa ja sen tukeminen: Videoavusteinen keskustelumenetelmä robottikirurgiassa

Mikael Wahlström, Laura Seppänen, Marika Schaupp

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Kehittävä tutkimuksemme tarjoaa oppimismenetelmän, joka perustuu videoavusteiseen rikastavaan keskusteluun. Keskustelu käydään toisaalta kollegoiden kesken ja toisaalta ulkopuolisen kehittäjän kanssa. Tämä “reflektiomenetelmä” soveltuu hyvin erilaisiin työtehtäviin, joissa toimintaa on käytännöllistä seurata kameroiden välityksellä. Yhä useammat työtehtävät ovat tällaisia, koska monissa työtehtävissä on siirrytty tai ollaan siirtymässä kamerateknologiaa hyödyntävään etäoperointiin, ja koska kamera voidaan liittää työvaatteisiin. Kameralle tallentuneiden tilanteiden läpikäynti ja keskustelu kollegoiden kesken on hyödyllistä erityisesti, kun ei ole vain yhtä selkeästi oikeaa tapaa toimia: hyvät työkäytännöt ja ymmärrys työstä kehittyvät. Päämäärä menetelmälle on myös ns. “tulkitsevan työtavan” kehittäminen: työntekijät ovat entistä tietoisempia työhönsä liittyvistä sisäisistä ristiriidoista ja muista haasteista sekä yleisistä päämääristä ja keinoista, joilla näihin päämääriin päästään. Työn tutkimus ja “perustehtäväanalyysi” ovat hyödyllisiä näiden asioiden määrittelemiseksi.Näiden asioiden hahmottamisen sekä videoavusteisen itsensä kohtaamisen ja kollegoiden välisen keskustelun kautta työntekijöillä on hyvät lähtökohdat omien työkäytäntöjensä muokkaamiseksi. Näihin päätelmiin olemme saapuneet tutkimalla ja kehittämällä robottiavusteista kirurgiaa.
  Original languageFinnish
  PublisherFinnish Institute of Occupational Health
  Number of pages64
  ISBN (Electronic)978-952-261-754-5
  ISBN (Print)978-952-261-755-2
  Publication statusPublished - 2017
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Cite this