Tuotantolinjan käyttövarmuuden kokonaismalli: Käyttövarmuustiedon keruuperiaatteet

Pasi Ristimäki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tiedonkeruu on erittäin tärkeä osajärjestelmien käyttövarmuustarkasteluissa. Tiedonkeruun tavoitteet ja kerätyn datan hyödyntämissuunnitelmat määrittelevät pitkälti käytettävän käyttövarmuustiedon keruumenetelmän. Yleisellä tasolla on selvitetty näkökohtia käyttövarmuusdatan keruun perustaksi, datankeruun menetelmiä sekä standardeista löytyneitä ohjeita. Standardit on kuitenkin nähtävä pikemmin "muistilistoina", kuin varsinaisina tiedonkeruun ohjeina, mietittäessä käytännön keruumenetelmiä. Datankeruun vaatimukset tarkentuvat hyödyntämismahdollisuuksien arvioinnin pohjalta. Selkeä kohteen rajaaminen on välttämätön eri laitosten ja eri lähteistä hankitun käyttövarmuusdatan keräämiselle, yhteen liittämiselle ja analysoinnille. Kohteen osituksessa törmätään usein seuraaviin kohdekokonaisuuksiin: laitos, järjestelmä, osajärjestelmä, laite, osa, komponentti ja lohko. Kerätyn tiedon perusteella olisi pystyttävä määrittämäänjärjestelmän toiminnot, laitteen vikamuodot, vian syyt ja vikataajuudet. Datankeruuseen käytetty menetelmä pitäisi olla yksinkertainen ja helppo käyttää. Käyttövarmuusdatan keruu voidaan toteuttaa teknisesti esimerkiksi hyödyntämällä kaupallisia kunnossapidon hallintaan suunniteltuja ohjelmistoja. Ihmisen manuaalisesti suorittaman tiedonkeruun haittapuolia voidaan vähentää siirtämällä tiedonkeruu osittain tai kokonaan automaattisesti suoritettavaksi. Uudelle laitokselle tai suunniteltavalle järjestelmälle ei ole olemassa todellista käyttökokemustietoa, jota voitaisiin käyttää järjestelmän luotettavuuden arvioinnissa. Tässä tilanteessa on välttämätöntä tuoda dataa muista lähteistä, kuten datapankeista.
Original languageFinnish
Place of PublicationTampere
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages20
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVALB
Number315

Cite this