Tuotantolinjan toiminnallinen kuvaus

Helena Kortelainen, Tero Välisalo, Kari Oinonen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Raportissa esitellään toiminnallisen kuvauksen menetelmiä ja niiden soveltamiseksi kehitettyjä ohjelmistoja sekä hahmotellaan "Tuotantolinjan käyttövarmuuden kokonaismalli" -projektissa sovellettavan toiminnallisen kuvauksen periaatetta. Tuotantolinjan toiminalliseen kuvaukseen soveltuvia menetelmiä on useita, joista tässä raportissa esitellään lähemmin mm. SADT, MFM JA CIM-OSA. Useimmat malintamismenetelmät perustuvat toimintoa kuvaavan lohkon käyttöön ja tuotetut kuvaukset ovat hierarkkisia. Päätoiminto tai tavoite hajotetaan osatoimintoihin (-tavoitteisiin) ja edelleen tarvittaessa aina komponentteihin saakka, jotta toimintoihin vaikuttavat tekijät ja mahdollisesti niiden välillä olevat riippuvuudet saadaan selville. "Tuotantolinjan käyttövarmuuden kokonaismalli" -projektissa sovellettava toiminnallinen kuvaus perustuu SADT:n lohkokaavioon ja kuvaustapa on hierarkkinen. Koska toiminnallinen kuvaus muodostaa pohjan myös käyttövarmuusmallien laatimiselle, kerätään malliin jokaiselta tarkasteltavalta tasolta kunnossapitoon, käyttöön, ohjaustoimiin ja häiriöihin liittyviä tietoja. Prosessiperäisiä häiriöitä tarkastellaan vain ylimmillä hierarkkiatasoilla. Toiminnallinen kuvaus toteutetaan Flowcharter 7.0 ja MS Excel-ohjelmistoja hyväksi käyttäen. Tuloksena oleviin graafisiin toiminnallisiin malleihin voidaan siten liittää tarvittaessa käytettävyyden laskentaa. Raportissa esitellään myös CIM-OSA tyyppiseen lähestymistapaan ja rakenteiden yhteiskäyttöön perustuva ehdotus käyttövarmuustiedon hallintajärjestelmäksi. Tässä järjestelmässä toiminnallisen kuvauksen avulla kehitetty toimintorakenne toimii koostavana elementtinä, johon muut rakenteet (esim. automaatio- ja laitepaikkarakenne on linkitetty.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages21
  Publication statusPublished - 1998
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVALB
  Number308

  Cite this