Tuotekehitys Kiinassa

Uhka, mahdollisuus vai yhdentekevää?

Markku Mikkola, Antti Pirttimäki

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Kiinan merkitys maailmantaloudessa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Talouden avautuminen ja liittyminen WTO:hon on luonut huomattavat mahdollisuudet yritysten liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle Aasiassa. Tätä kehitystä ei ole nähty pelkästään positiivisena. Suomalaisessa julkisuudessa on puhuttu Kiina-ilmiöstä, teollisuusyritysten valmistustoiminnan ja työpaikkojen siirtymisestä alhaisen kustannustason Kiinaan. Keskustelu tämän asian ympärillä varmasti jatkuu, sillä Kiinan kasvuvauhti ei osoita laantumisen merkkejä. Tässä julkaisussa tarkastellaan Kiinaa innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen mahdollisuutena. Kiinan vaurastuminen merkitsee kasvavaa markkinapotentiaalia lähes kaikilla teollisuuden ja liiketoiminnan alueilla. Päästäkseen osalliseksi kasvusta ja ollakseen kilpailukykyisiä näillä markkinoilla yritysten on kehitettävä tuotteitaan ja palveluitaan paikallisiin olosuhteisiin ja toimintatapoihin soveltuviksi. Tämä edellyttää usein paikallista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Julkaisussa luodaan yleisnäkemys Kiinaan ja sen kehitysnäkymiin toimintaympäristönä tuotekehityksen suhteen. Lähteinä on haastateltu alan asiantuntijoita ja Kiinassa jo tuotekehitystoimintaa harjoittavien suomalaisyritysten edustajia sekä Suomessa että Kiinassa. Kiinan innovaatiokapasiteetti on vielä suhteellisen kapealla pohjalla länsimaihin verrattuna. Panostukset tieteeseen ja teknologiaan lisääntyvät kuitenkin koko ajan, ja toimintaympäristön edellytyksiä tuotekehitykselle parannetaan jatkuvasti mm. IPR-lainsäädännön suhteen. Suomen merkittävimmät teollisuusyritykset ovat perustaneet tuotekehitysyksiköitä Kiinaan viime vuosien aikana. Keskei-simmät motiivit perustamiselle ovat olleet paikallisten asiakkaiden parempi palvelu ja paikallisten raaka-ainelähteiden parempi hyödyntäminen. Jotkut hyödyntävät huippuluokan teoreettista osaamista erityisissä ongelmanratkaisutilanteissa. Tuotekehityskustannusten alentaminen ei ole ollut merkittävä tavoite. Tuotekehitystyötä ei liioin ole juuri siirtynyt pois muista yksiköistä, vaan Kiinan yksiköt ovat olleet osa toiminnan kasvua. Globaalissa liiketoimintaympäristössä rajanveto suomalaisen ja ulkomaisen toiminnan välillä on veteen piirretty viiva. Julkisen sektorin tukiorganisaatioiden tehtävänä on parantaa Suomen kilpailukykyä. Erityisesti pk-sektorin tukeminen on perinteisesti ollut näiden organisaatioiden tehtävä, ja sitä tulee vahvistaa myös pk-sektorin kansainvälistymisessä. Tämä edellyttää toisaalta kansainvälistymistä tukevien rahoitusmallien kehittämistä, toisaalta uudenlaisten tukiorganisaatiorakenteiden luomista. Kiinassa esimerkkinä toimii KTM:n perustama Shanghain FinChi-innovaatiokeskus, jonka tyyppistä toimintaa on edelleen lisättävä ja syvennettävä. Onko tuotekehitys Kiinassa uhka, mahdollisuus vai yhdentekevää? Näkemyksemme on, että se muodostuu uhaksi, jos se jätetään huomiotta. Mahdollisuuden siitä saa aktiivisesti seuraamalla, olemalla läsnä ja rakentamalla verkostoja. Yhdentekevää se ei ole missään tapauksessa, sillä Kiinan jo nyt merkittävä vaikutus maailmantaloudessa tulee edelleen vain kasvamaan. Globaalille yritykselle läsnäolo yhdellä maailman suurimmista markkinoista on elinehto - myös tuotekehitystoiminnan näkökulmasta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages36
ISBN (Electronic)978-951-38-6935-9
ISBN (Print)978-951-38-6934-2
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

NameVTT Tiedotteita - Research Notes
PublisherVTT
No.2391
ISSN (Print)1235-0605
ISSN (Electronic)1455-0865

Fingerprint

China

Keywords

  • product development
  • China
  • threats
  • innovations
  • innovation activities
  • business environment
  • R&D
  • research and development
  • IPR

Cite this

Mikkola, M., & Pirttimäki, A. (2007). Tuotekehitys Kiinassa: Uhka, mahdollisuus vai yhdentekevää? Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2391
Mikkola, Markku ; Pirttimäki, Antti. / Tuotekehitys Kiinassa : Uhka, mahdollisuus vai yhdentekevää?. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 36 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2391).
@book{2a38f92cef2c4fb7994473575dae19c2,
title = "Tuotekehitys Kiinassa: Uhka, mahdollisuus vai yhdentekev{\"a}{\"a}?",
abstract = "Kiinan merkitys maailmantaloudessa on kasvanut merkitt{\"a}v{\"a}sti viime vuosina. Talouden avautuminen ja liittyminen WTO:hon on luonut huomattavat mahdollisuudet yritysten liiketoiminnan kehitt{\"a}miselle ja kasvattamiselle Aasiassa. T{\"a}t{\"a} kehityst{\"a} ei ole n{\"a}hty pelk{\"a}st{\"a}{\"a}n positiivisena. Suomalaisessa julkisuudessa on puhuttu Kiina-ilmi{\"o}st{\"a}, teollisuusyritysten valmistustoiminnan ja ty{\"o}paikkojen siirtymisest{\"a} alhaisen kustannustason Kiinaan. Keskustelu t{\"a}m{\"a}n asian ymp{\"a}rill{\"a} varmasti jatkuu, sill{\"a} Kiinan kasvuvauhti ei osoita laantumisen merkkej{\"a}. T{\"a}ss{\"a} julkaisussa tarkastellaan Kiinaa innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen mahdollisuutena. Kiinan vaurastuminen merkitsee kasvavaa markkinapotentiaalia l{\"a}hes kaikilla teollisuuden ja liiketoiminnan alueilla. P{\"a}{\"a}st{\"a}kseen osalliseksi kasvusta ja ollakseen kilpailukykyisi{\"a} n{\"a}ill{\"a} markkinoilla yritysten on kehitett{\"a}v{\"a} tuotteitaan ja palveluitaan paikallisiin olosuhteisiin ja toimintatapoihin soveltuviksi. T{\"a}m{\"a} edellytt{\"a}{\"a} usein paikallista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Julkaisussa luodaan yleisn{\"a}kemys Kiinaan ja sen kehitysn{\"a}kymiin toimintaymp{\"a}rist{\"o}n{\"a} tuotekehityksen suhteen. L{\"a}htein{\"a} on haastateltu alan asiantuntijoita ja Kiinassa jo tuotekehitystoimintaa harjoittavien suomalaisyritysten edustajia sek{\"a} Suomessa ett{\"a} Kiinassa. Kiinan innovaatiokapasiteetti on viel{\"a} suhteellisen kapealla pohjalla l{\"a}nsimaihin verrattuna. Panostukset tieteeseen ja teknologiaan lis{\"a}{\"a}ntyv{\"a}t kuitenkin koko ajan, ja toimintaymp{\"a}rist{\"o}n edellytyksi{\"a} tuotekehitykselle parannetaan jatkuvasti mm. IPR-lains{\"a}{\"a}d{\"a}nn{\"o}n suhteen. Suomen merkitt{\"a}vimm{\"a}t teollisuusyritykset ovat perustaneet tuotekehitysyksik{\"o}it{\"a} Kiinaan viime vuosien aikana. Keskei-simm{\"a}t motiivit perustamiselle ovat olleet paikallisten asiakkaiden parempi palvelu ja paikallisten raaka-ainel{\"a}hteiden parempi hy{\"o}dynt{\"a}minen. Jotkut hy{\"o}dynt{\"a}v{\"a}t huippuluokan teoreettista osaamista erityisiss{\"a} ongelmanratkaisutilanteissa. Tuotekehityskustannusten alentaminen ei ole ollut merkitt{\"a}v{\"a} tavoite. Tuotekehitysty{\"o}t{\"a} ei liioin ole juuri siirtynyt pois muista yksik{\"o}ist{\"a}, vaan Kiinan yksik{\"o}t ovat olleet osa toiminnan kasvua. Globaalissa liiketoimintaymp{\"a}rist{\"o}ss{\"a} rajanveto suomalaisen ja ulkomaisen toiminnan v{\"a}lill{\"a} on veteen piirretty viiva. Julkisen sektorin tukiorganisaatioiden teht{\"a}v{\"a}n{\"a} on parantaa Suomen kilpailukyky{\"a}. Erityisesti pk-sektorin tukeminen on perinteisesti ollut n{\"a}iden organisaatioiden teht{\"a}v{\"a}, ja sit{\"a} tulee vahvistaa my{\"o}s pk-sektorin kansainv{\"a}listymisess{\"a}. T{\"a}m{\"a} edellytt{\"a}{\"a} toisaalta kansainv{\"a}listymist{\"a} tukevien rahoitusmallien kehitt{\"a}mist{\"a}, toisaalta uudenlaisten tukiorganisaatiorakenteiden luomista. Kiinassa esimerkkin{\"a} toimii KTM:n perustama Shanghain FinChi-innovaatiokeskus, jonka tyyppist{\"a} toimintaa on edelleen lis{\"a}tt{\"a}v{\"a} ja syvennett{\"a}v{\"a}. Onko tuotekehitys Kiinassa uhka, mahdollisuus vai yhdentekev{\"a}{\"a}? N{\"a}kemyksemme on, ett{\"a} se muodostuu uhaksi, jos se j{\"a}tet{\"a}{\"a}n huomiotta. Mahdollisuuden siit{\"a} saa aktiivisesti seuraamalla, olemalla l{\"a}sn{\"a} ja rakentamalla verkostoja. Yhdentekev{\"a}{\"a} se ei ole miss{\"a}{\"a}n tapauksessa, sill{\"a} Kiinan jo nyt merkitt{\"a}v{\"a} vaikutus maailmantaloudessa tulee edelleen vain kasvamaan. Globaalille yritykselle l{\"a}sn{\"a}olo yhdell{\"a} maailman suurimmista markkinoista on elinehto - my{\"o}s tuotekehitystoiminnan n{\"a}k{\"o}kulmasta.",
keywords = "product development, China, threats, innovations, innovation activities, business environment, R&D, research and development, IPR",
author = "Markku Mikkola and Antti Pirttim{\"a}ki",
note = "Project code: 773",
year = "2007",
language = "Finnish",
isbn = "978-951-38-6934-2",
series = "VTT Tiedotteita - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "2391",
address = "Finland",

}

Mikkola, M & Pirttimäki, A 2007, Tuotekehitys Kiinassa: Uhka, mahdollisuus vai yhdentekevää? VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2391, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Tuotekehitys Kiinassa : Uhka, mahdollisuus vai yhdentekevää? / Mikkola, Markku; Pirttimäki, Antti.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 36 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2391).

Research output: Book/ReportReportProfessional

TY - BOOK

T1 - Tuotekehitys Kiinassa

T2 - Uhka, mahdollisuus vai yhdentekevää?

AU - Mikkola, Markku

AU - Pirttimäki, Antti

N1 - Project code: 773

PY - 2007

Y1 - 2007

N2 - Kiinan merkitys maailmantaloudessa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Talouden avautuminen ja liittyminen WTO:hon on luonut huomattavat mahdollisuudet yritysten liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle Aasiassa. Tätä kehitystä ei ole nähty pelkästään positiivisena. Suomalaisessa julkisuudessa on puhuttu Kiina-ilmiöstä, teollisuusyritysten valmistustoiminnan ja työpaikkojen siirtymisestä alhaisen kustannustason Kiinaan. Keskustelu tämän asian ympärillä varmasti jatkuu, sillä Kiinan kasvuvauhti ei osoita laantumisen merkkejä. Tässä julkaisussa tarkastellaan Kiinaa innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen mahdollisuutena. Kiinan vaurastuminen merkitsee kasvavaa markkinapotentiaalia lähes kaikilla teollisuuden ja liiketoiminnan alueilla. Päästäkseen osalliseksi kasvusta ja ollakseen kilpailukykyisiä näillä markkinoilla yritysten on kehitettävä tuotteitaan ja palveluitaan paikallisiin olosuhteisiin ja toimintatapoihin soveltuviksi. Tämä edellyttää usein paikallista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Julkaisussa luodaan yleisnäkemys Kiinaan ja sen kehitysnäkymiin toimintaympäristönä tuotekehityksen suhteen. Lähteinä on haastateltu alan asiantuntijoita ja Kiinassa jo tuotekehitystoimintaa harjoittavien suomalaisyritysten edustajia sekä Suomessa että Kiinassa. Kiinan innovaatiokapasiteetti on vielä suhteellisen kapealla pohjalla länsimaihin verrattuna. Panostukset tieteeseen ja teknologiaan lisääntyvät kuitenkin koko ajan, ja toimintaympäristön edellytyksiä tuotekehitykselle parannetaan jatkuvasti mm. IPR-lainsäädännön suhteen. Suomen merkittävimmät teollisuusyritykset ovat perustaneet tuotekehitysyksiköitä Kiinaan viime vuosien aikana. Keskei-simmät motiivit perustamiselle ovat olleet paikallisten asiakkaiden parempi palvelu ja paikallisten raaka-ainelähteiden parempi hyödyntäminen. Jotkut hyödyntävät huippuluokan teoreettista osaamista erityisissä ongelmanratkaisutilanteissa. Tuotekehityskustannusten alentaminen ei ole ollut merkittävä tavoite. Tuotekehitystyötä ei liioin ole juuri siirtynyt pois muista yksiköistä, vaan Kiinan yksiköt ovat olleet osa toiminnan kasvua. Globaalissa liiketoimintaympäristössä rajanveto suomalaisen ja ulkomaisen toiminnan välillä on veteen piirretty viiva. Julkisen sektorin tukiorganisaatioiden tehtävänä on parantaa Suomen kilpailukykyä. Erityisesti pk-sektorin tukeminen on perinteisesti ollut näiden organisaatioiden tehtävä, ja sitä tulee vahvistaa myös pk-sektorin kansainvälistymisessä. Tämä edellyttää toisaalta kansainvälistymistä tukevien rahoitusmallien kehittämistä, toisaalta uudenlaisten tukiorganisaatiorakenteiden luomista. Kiinassa esimerkkinä toimii KTM:n perustama Shanghain FinChi-innovaatiokeskus, jonka tyyppistä toimintaa on edelleen lisättävä ja syvennettävä. Onko tuotekehitys Kiinassa uhka, mahdollisuus vai yhdentekevää? Näkemyksemme on, että se muodostuu uhaksi, jos se jätetään huomiotta. Mahdollisuuden siitä saa aktiivisesti seuraamalla, olemalla läsnä ja rakentamalla verkostoja. Yhdentekevää se ei ole missään tapauksessa, sillä Kiinan jo nyt merkittävä vaikutus maailmantaloudessa tulee edelleen vain kasvamaan. Globaalille yritykselle läsnäolo yhdellä maailman suurimmista markkinoista on elinehto - myös tuotekehitystoiminnan näkökulmasta.

AB - Kiinan merkitys maailmantaloudessa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Talouden avautuminen ja liittyminen WTO:hon on luonut huomattavat mahdollisuudet yritysten liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle Aasiassa. Tätä kehitystä ei ole nähty pelkästään positiivisena. Suomalaisessa julkisuudessa on puhuttu Kiina-ilmiöstä, teollisuusyritysten valmistustoiminnan ja työpaikkojen siirtymisestä alhaisen kustannustason Kiinaan. Keskustelu tämän asian ympärillä varmasti jatkuu, sillä Kiinan kasvuvauhti ei osoita laantumisen merkkejä. Tässä julkaisussa tarkastellaan Kiinaa innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen mahdollisuutena. Kiinan vaurastuminen merkitsee kasvavaa markkinapotentiaalia lähes kaikilla teollisuuden ja liiketoiminnan alueilla. Päästäkseen osalliseksi kasvusta ja ollakseen kilpailukykyisiä näillä markkinoilla yritysten on kehitettävä tuotteitaan ja palveluitaan paikallisiin olosuhteisiin ja toimintatapoihin soveltuviksi. Tämä edellyttää usein paikallista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Julkaisussa luodaan yleisnäkemys Kiinaan ja sen kehitysnäkymiin toimintaympäristönä tuotekehityksen suhteen. Lähteinä on haastateltu alan asiantuntijoita ja Kiinassa jo tuotekehitystoimintaa harjoittavien suomalaisyritysten edustajia sekä Suomessa että Kiinassa. Kiinan innovaatiokapasiteetti on vielä suhteellisen kapealla pohjalla länsimaihin verrattuna. Panostukset tieteeseen ja teknologiaan lisääntyvät kuitenkin koko ajan, ja toimintaympäristön edellytyksiä tuotekehitykselle parannetaan jatkuvasti mm. IPR-lainsäädännön suhteen. Suomen merkittävimmät teollisuusyritykset ovat perustaneet tuotekehitysyksiköitä Kiinaan viime vuosien aikana. Keskei-simmät motiivit perustamiselle ovat olleet paikallisten asiakkaiden parempi palvelu ja paikallisten raaka-ainelähteiden parempi hyödyntäminen. Jotkut hyödyntävät huippuluokan teoreettista osaamista erityisissä ongelmanratkaisutilanteissa. Tuotekehityskustannusten alentaminen ei ole ollut merkittävä tavoite. Tuotekehitystyötä ei liioin ole juuri siirtynyt pois muista yksiköistä, vaan Kiinan yksiköt ovat olleet osa toiminnan kasvua. Globaalissa liiketoimintaympäristössä rajanveto suomalaisen ja ulkomaisen toiminnan välillä on veteen piirretty viiva. Julkisen sektorin tukiorganisaatioiden tehtävänä on parantaa Suomen kilpailukykyä. Erityisesti pk-sektorin tukeminen on perinteisesti ollut näiden organisaatioiden tehtävä, ja sitä tulee vahvistaa myös pk-sektorin kansainvälistymisessä. Tämä edellyttää toisaalta kansainvälistymistä tukevien rahoitusmallien kehittämistä, toisaalta uudenlaisten tukiorganisaatiorakenteiden luomista. Kiinassa esimerkkinä toimii KTM:n perustama Shanghain FinChi-innovaatiokeskus, jonka tyyppistä toimintaa on edelleen lisättävä ja syvennettävä. Onko tuotekehitys Kiinassa uhka, mahdollisuus vai yhdentekevää? Näkemyksemme on, että se muodostuu uhaksi, jos se jätetään huomiotta. Mahdollisuuden siitä saa aktiivisesti seuraamalla, olemalla läsnä ja rakentamalla verkostoja. Yhdentekevää se ei ole missään tapauksessa, sillä Kiinan jo nyt merkittävä vaikutus maailmantaloudessa tulee edelleen vain kasvamaan. Globaalille yritykselle läsnäolo yhdellä maailman suurimmista markkinoista on elinehto - myös tuotekehitystoiminnan näkökulmasta.

KW - product development

KW - China

KW - threats

KW - innovations

KW - innovation activities

KW - business environment

KW - R&D

KW - research and development

KW - IPR

M3 - Report

SN - 978-951-38-6934-2

T3 - VTT Tiedotteita - Research Notes

BT - Tuotekehitys Kiinassa

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Mikkola M, Pirttimäki A. Tuotekehitys Kiinassa: Uhka, mahdollisuus vai yhdentekevää? Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 36 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2391).