Tuotemallin käyttö sisävalmistustöiden aikataulusuunnittelussa

Translated title of the contribution: The use of product model in scheduling of finishing works

Petri Laurikka

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, miten CAD:n avulla tuotetut tuotemallitiedot liitetään aikataulusuunnittelun tietojärjestelmään. Tarkastelunäkökulmana oli päätoteuttajan (pääurakoitsijan) sisävalmistusvaiheen aikataulusuunnittelu. Lähtökohtana työssä olivat nykykäytännön mukaisessa aikataulusuunnittelussa ilmenevät lukuisat ongelmat, joita ovat mm. suunnitelmien laadinnan hitaus, muutosten työläys sekä aikataulutehtäviin liittyvien aika ja kustannuspoikkeamien huono hallinta. Aikataulusuunnittelun tietojärjestelmäratkaisun periaatteet esitettiin prosessimallissa sekä käsitemallissa. Prosessimalli kuvaa aikataulusuunnittelun toiminnot sekä niiden sidokset muuhun tuotannonohjaukseen. Käsitemalli kuvaa aikataulusuunnittelussa käsiteltävien tietojen jäsentämisen periaatteet. Esitetty tietojärjestelmäratkaisu perustuu tuote ja tuotantorakenteiden käyttöön. Tuotemallin rakennusosatiedot yhdistetään aikataulutehtäviin kaksivaiheisella kohdistuksella: Aluksi suunnittelijan esittämä suunnitelmaratkaisu, tuoterakenne, kohdistetaan sitä vastaavalle tuotantoratkaisulle, tuotantorakenteelle. Seuraavaksi tuotantorakenteessa määriteyt työvaiheet kootaan ja kohdistetaan niitä vastaaville aikataulutehtäville. Tietojärjestelmän rungon muodostavat tietokantasovellus, aikataulusovellus sekä visualisointisovellus. Tutkimuksessa laadittiin esimerkkitoteutus, jolla yhdistettiin nämä osajärjestelmät yhtenäiseksi, toimivaksi kokonaisuudeksi. Demonstraatio on Windows pohjainen. Laadittu tietojärjestelmäratkaisu - helpottaa merkittävästi aikataulutehtävien suoritemäärien hallintaa - mahdollistaa tehtävien vapaan sijaintiosittelun - mahdollistaa aikataulutilanteen tarkastelun CAD grafiikan avulla sekä - mahdollistaa kokonaistilanteen hallinnan tehtäväpohjaisella aika , resurssi ja kustannusvalvonnalla. Vaikka tutkimus rajattiin sisävalmistusvaiheen aikataulusuunnittelun kehittämiseen, ovat tulokset yleistettävissä kattamaan myös muiden rakentamisvaiheiden suunnittelun. Tutkimuksen tulosten käyttöönotto käytännön sovelluksissa edellyttää siirtymistä tuotemallipohjaiseen suunnittelukäytäntöön. Laadittuja prosessi ja käsitemalleja on edelleen täydennettävä sekä kehitettävä mm. tehtäväpohjaisen aika ja kustannusvalvonnan menettelyä.
Translated title of the contributionThe use of product model in scheduling of finishing works
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages103
ISBN (Print)951-38-4487-0
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1553
ISSN1235-0605

Keywords

 • product models
 • utilization
 • projects
 • scheduling
 • construction
 • building sites
 • CAD
 • integration
 • production planning
 • work time standards
 • systems engineering
 • construction management
 • contractors
 • information systems
 • finishing
 • databases

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The use of product model in scheduling of finishing works'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this