Tuotemallipohjainen integroitu simulointiympäristö (PROMISE-ympäristö)

Translated title of the contribution: Product model based integrated simulation environment (PROMISE-environment)

Kalevi Piira, Satu Kärki, Kenneth Lassila, Veijo Lappalainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Projektin päätavoitteena oli mm. matalaenergiarakennusten ja niiden laitejärjestelmien kehittämiseen soveltuva kaupalliseen CAD-järjestelmään integroitu tuotemallipohjainen simulointiympäristö ja tuotteen elinkaaritarkastelua tukevan tuotetietoteknologian soveltaminen ja demonstrointi tutkimuslaitosympäristössä. Tuotetietojen siirto simuloinnin aikana toteutettiin ISO/STEP-standardin menetelmien (ISO/STEP 10303 part 11 EXPRESS-kieli, ISO/STEP 10303 Part 21 STEP-tiedonsiirtotiedosto ja dokumentoinnissa ISO/STEP 10303 Part 12 EXPRESS-G-kieli) mukaisesti. EY:n Joule II -tutkimusohjelman COMBINE-projektin Interface Kitiä (CCGen EXPRESS-kielen konvertointi C++ luokiksi ja alun perin NISTissä tehty CCLib C++ luokkakirjasto STEP-tiedoston lukuun ja kirjoitukseen) käytettiin työkaluna. Lisäksi hyödynnettiin COMBINE-projektin tuotetietomalli IDM:ää. Tässä PROMISE- (PROduct Model based Integrated Simulation Environment) hankkeessa integroitiin COMBINE/STEP-tuotetietoteknologian avulla AutoCADia hyödyntävä tila- ja rakenne-CAD-sovellus (Progmanin Elvis-r 1994), tutkimuslaitoksissa yleisesti käytössä oleva TRNSYS-simulointiohjalma (mm. ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmän sekä niiden säätöjärjestelmien simulointi), TRNSYSin dynaamisen jäähdytystarpeen (periaatteessa myös lämmitystarpeen) mitoitusohjelma sekä osittain myös SUPERLITE- (valaistus- ja päivänvalon laskenta) simulointiohjelma. Lisäksi tässä hankkeessa tehtiin tuotemalleja lukeva ja päivittävä ilmastointikoneen mitoitus- ja valintaohjelma TRN_IV ja siihen liittyvä sekä todellisia että teoreettisia laitteita sisältävä komponenttitietokanta (mm. LTO, esi- ja jälkilämmityspatterit ja puhaltimet), ilmastointikoneen PID-säätimien viritystä eri menetelmillä tukeva TRN_SET-ohjelma (askelvasteet TRNSYS-ohjelmalla) sekä TRNSYSin tuotemalliajurit TRN_RAK (STEPistä TRNSYSin rakennuksen malliin) ja TRN_DEC (STEPistä TRNSYSin järjestelmämalliin). TRN_RAK-ohjelma toimii lisäksi TRNSYS-ohjelman käyttöliittymänä. PROMISE-ympäristön käyttöliittymä on toteutettu WINDOWS-ympäristön ikoneilla. PROMISE-ympäristöön kuuluu myös säätösuunnittelun tukijärjestelmä, jolla voidaan tehdä ilmastoinnin eri säätö- ja ohjaustapojen taloudellisia ja toiminnallisia vertailuja. PROMISE-ympäristössä käytössä olevista COMBINEn tuotetietomalleista poistettiin tarpeettomat osat ja mallia laajennettiin mm. valaisimen ja karkean 3d-rakennuksen malleilla sekä iv-järjestelmän attribuutteilla. Edellä kuvatut PROMISEn tiedonsiirto-ohjelmat toteutettiin tässä hankkeessa tehdyn PROMISE_builder-ohjelman avulla, joka liitti yhteen Interface Kitin luokkakirjastot, PROMISE-pääohjelman ja tarvittavat jäsenfunktiot. Varsinaiset eri tietorakenteiden väliset mappaukset jouduttiin ohjelmoimaan C++-kielellä. Jatkossa simulointiympäristö liitetään modulaariseen ISO/STEP-teknologiaa, multimediaa, malliratkaisuja ja tulosten visualisointia hyödyntävään suunnittelustudioon. Liittämisen yhteydessä otetaan käyttöön COMBINE II -ymäristön keskeiset luokkakirjastot ja ohjelmistot. Simulointiympäristöön voidaan liittää myös muita VTT:ssä käytössä olevia työkaluja esimerkiksi tilojen välisten ilma- ja epäpuhtausvirtausten, huonevirtausten, rakenteiden ilman, kosteuden ja lämmönsiirron, eristeiden vanhenemisen sekä saliakustiikan analysointia varten. STEP-rajapinnan kautta simulointiympäristö voidaan liittää tuotemallipohjaisiin suunnittelu- ja käyttöympäristöihin sekä laitevalmistajien työkaluihin tai periaatteessa mihin tahansa rakennuksen elinkaaren vaiheeseen.
  Translated title of the contributionProduct model based integrated simulation environment (PROMISE-environment)
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages53
  ISBN (Print)951-38-4991-0
  Publication statusPublished - 1996
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1796
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • product models
  • simulation
  • construction
  • buildings
  • HVAC
  • computers
  • computer programs
  • CAD

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Product model based integrated simulation environment (PROMISE-environment)'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this