Tuotetiedonhallinta: Taustaa ja ratkaisuvaihtoehtoja

Veikko Halttunen, Markku Hokkanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Teollisuuden nykyinen toimintaympäristö korostaa nopeutta ja laatua. Tällaisen toiminnan yhtenä tärkeänä tekijänä on tuotetietojen tehokas hallinta. Tässä raportissa tuotetiedonhallintaa tarkastellaan osana liiketoiminnan kehittämisen kokonaisuutta, jonka muita osa-alueita ovat mm. rinnakkaissuunnittelun, laatujohtamisen ja verkostotalouden kehittäminen. Raportin tavoitteena on kartoittaa ja jäsentää tuotetiedonhallinnan lähtökohtia ja ratkaisuvaihtoehtoja ja tarjota siten yrityksille valmiuksia toteuttaa tuotetiedonhallinnan kehittämisprojekteja. Raportissa keskitytään kahteen erilaiseen tuotetiedonhallinnan ratkaisuun: ns. PDM-järjestelmiin sekä integroituun tuotemalliin pohjautuviin ratkaisuihin. Sopivan ratkaisun löytämiseksi on tuotetiedonhallintaa kehittävän yrityksen tunnistettava tarpeensa ja sopeutettava ne olemassaoleviin resursseihin ja organisaatioon. PDM-järjestelmät ovat varsin hyvä vaihtoehto heterogeenisessa toimintaympäristössä, jossa (1) tuotetiedoja käsitellään monilla eri järjestelmillä, joiden yhteentoimiminen on puutteellista, ja (2) tuotetiedot on talletettu hajallaan oleviin tietovarastoihin. Mitä monimutkaisempi toimintaympäristö (esim. globaali rinnakkaissuunnitteluympäristö) sitä suurempia hyötyjä PDM-järjestelmistä voidaan saada. Tuotemalliratkaisu integroi yrityksen tuotetiedot loogisesti yhtenäiseen tietovarastoon. Käytännössä tämänkaltainen ratkaisu edellyttää kaikkien tuotetietojen sähköistämistä. Yksi tuotemalliratkaisun suurimmista eduista on se, että sen avulla on mahdollista ratkaista tiedonsiirto-ongelmat, jotka ovat nykyisissä sovelluksissa hyvin yleisiä. Tuotemalliratkaisut ovat toistaiseksi kehitysvaiheessa, mutta kansainvälisen standardointityön (STEP-standardi) ansiosta toimivia ratkaisuja voidaan odottaa lähivuosina.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages77
ISBN (Print)951-38-4746-2
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1631
ISSN1235-0605

Keywords

  • data management
  • product planning
  • planning
  • production
  • integration
  • product models

Cite this