Tuotevahinkotutkimus: Tapaturma- ja tuotevahinkotietojen tilastointi

Pekka Maijala, Kai Nordlund, Jouko Hämäläinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa kerattiin tietoja Tampereen keskussairaalapiirin hoitolaitoksissa yhteensä 20 692 tapaturmasta. Näistä 10 015 tulkittiin tuotevahingoiksi, jotka oli aiheuttanut joko suoraan tai välillisesti tuotteen käyttöön, toimintaan tai ominaisuuksiin siältyvä vaaratekijä. Tuotteella tarkoitetaan tässä konetta, laitetta, esinettä, ainetta tai rakennetta, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi tai jota käytetään olennaisessa määrin yksityiseen kulutukseen. Tietoja kerättiin 1.3.1982 - 28.2.1983. Tapaturma- ja tuotevahinkotietojen tutkimusmallia kehitettäessä tutustuttiin ulkomailla käytettäviin vastaaviin järjestelmiin ja niistä saatuihin kokemuksiin. Lisäksi selvitettiin eri osapuolien sairaalat, viranomaiset, kuluttajajärjestöt, vakuutusyhtiöt ja yritykset - näkemykset tietojenkeruun organisoinnista ja kerättävistä tiedoista. Julkaisussa kuvataan lyhyesti tapaturma- ja tuotevahinkotietojen keruu- ja analysointimenetelmiä. Tulokset esitetään erilaisten tilastollisten yhteenvetojen avulla. Aluksi tarkastellaan hoitolaitoksista kerättyjä tapaturmatietoja kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Pääpaino on tuotevahinkotietojen analysoinnissa. Tuotevahinkoja tarkastelllaan yleisellä tasolla ja tuoteryhmittäin. Lisäksi arvioidaan erikseen tuotevahinkoriskiä valtakunnallisella tasolla. Tuotevahingoista kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myös tutkimuksen jälkeen esimerkiksi tuotekohtaisissa turvallisuusselvityksissä ja tuotekehityksen tukena.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages86
ISBN (Print)951-38-1971-X
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number293
ISSN0358-5085

Keywords

  • accidents
  • accidents investigations
  • product safety

Cite this