Turvallisuusasiantuntijoiden roolit, toimintatavat ja tarvittavat kyvyt ja taidot

Teemu Reiman

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä julkaisu on Työsuojelurahaston ja osallistuneiden yritysten rahoittaman Turvallisuuden tekijät (TUTE TSR-hanke nro 113107) -hankkeen loppuraportti. Kaksivuotisen (2013-2014) TUTE-hankkeen tavoitteena oli jäsentää turvallisuusasiantuntijuutta ja lisätä ymmärrystä organisaation sisäisten turvallisuusasiantuntijoiden työstä. Hankkeessa haluttiin myös vaikuttaa uudenlaisen turvallisuusasiantuntemuksen syntymiseen. Hankkeeseen osallistui yhdeksän asiantuntijaa kolmesta turvallisuuskriittisestä organisaatiosta: viisi asiantuntijaa Neste Oililta, kaksi Rudukselta ja kaksi Posivalta. Asiantuntijoita on haastateltu sekä tutkimuksen alussa että lopussa, he ovat pitäneet päiväkirjaa työstään asiantuntijana viikon ajan sekä osallistuneet useaan työpajaan, joissa alustavia tuloksia on työstetty yhdessä. Tämä opaskirja on tarkoitettu turvallisuusasiantuntijoille tukemaan heidän työtään ja toimimaan ns. itsearviointina siitä, miten omaa työtä voisi kehittää tai miten turvallisuusorganisaation eri asiantuntijoiden työtä voisi paremmin integroida. Tämä opaskirja ei sisällä yksityiskohtaisia menetelmiä tai työvälineiden kuvauksia, vaan keskittyy turvallisuusasiantuntijoiden erilaisten vaikuttamistapojen ja roolien erittelyyn. Eri rooleissa hyödynnettäviin menetelmiin voi tutustua tarkemmin opaskirjan lähdeviitteiden kautta. Opaskirjassa esitellään turvallisuusasiantuntijan työn osaamisvaatimuksia, taustamalleja ja perusperiaatteita, toimintaperiaatteita ja rooleja, sekä haasteita ja ristiriitoja. Lisäksi opaskirja tarjoaa tutkimustietoa, uusimpia malleja ja lisätiedon lähteitä keskeisistä turvallisuuden hallintaan ja turvallisuusjohtamiseen liittyvistä tutkimuksista.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages37
ISBN (Electronic)978-951-38-8192-4
ISBN (Print)978-951-38-8193-1
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number198
ISSN2242-1211

Cite this