Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma. Mussalon konttiterminaali

Minna Nissilä, Kimmo Virolainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Vaarallisten aineiden kuljetusta ja tilapäistä säilytystä satama-alueella koskevaan valtioneuvoston asetukseen (251/2005) sisältyy velvoite turvallisuusselvityksen ja sisäisen pelastussuunnitelman laatimisesta. Velvoite koskee niitä satama-alueita, joiden kautta kappaletavarana kuljetettavien vaarallisten aineiden määrä ylittää asetuksessa mainitun rajan (10 000 tonnia vuodessa). Turvallisuusselvityksen ja sisäisen pelastussuunnitelman avulla satamanpitäjä ja satamassa vaarallisten aineiden kappaletavaroiden ahtausta ja sisäisiä siirtoja harjoittavat yritykset osoittavat, että vaarallisten aineiden kuljetustoiminnasta ja siihen liittyvästä tilapäisestä säilytyksestä aiheutuvat vaarat on tunnistettu ja että on ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin onnettomuuksien estämiseksi ja tällaisten onnettomuuksien ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheuttamien seurausten rajoittamiseksi. Julkaisussa on Kotkan Mussalon konttiterminaalin turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma. Ne on laadittu Kotkan Satama Oy:n, konttiterminaalissa toimivien operaattorien ja VTT Tuotteet ja tuotanto -yksikön yhteistyönä. Julkaisun tarkoituksena on olla yksi esimerkki siitä, millaisia turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma voivat olla. Tämä esimerkki ei ole ainoa mahdollinen. Kun eri satamat laativat selvityksiä omasta toiminnastaan, on kunkin sataman olosuhteet, järjestelyt ja toiminnan erityispiirteet aina otettava huomioon.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages82
  ISBN (Print)952-201392-7, 952-201393-5
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesLiikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja
  Number46
  Volume2005
  ISSN1457-7488

  Keywords

  • dangerous cargoes
  • port area
  • safety report
  • internal emergency plan

  Cite this