Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin: Tarva-ohjelman vaikutuskertoimien määrittely

Mikko Malmivuo, Harri Peltola

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tien paikallaan parantamisen turvallisuusvaikutusten arviointiin käytetään Tiehallinnossa Tarva-ohjelmaa (Turvallisuusvaikutusten ARviointi VAikutuskertoimilla). Tarva perustuu ajatukseen arvioida ensin tietyn tienkohdan nykyinen turvallisuustilanne mahdollisimman luotettavasti rekistereissä olevien tie- liikenne- ja onnettomuustietojen perusteella. Tämän jälkeen tien parantamisen turvallisuusvaikutus arvioidaan etukäteen määriteltyjen toimenpiteiden ja niille määritettyjen keskimääräisten turvallisuusvaikutusten perusteella.

  Tarvan vaikutuskertoimet on käytettävissä olevien tutkimustietojen perusteella alun perin määritetty jo 1990-luvun alulla. Sen jälkeen vaikutuskertoimia on päivitetty vähitellen tutkimustiedon karttuessa, mutta toimenpiteiden kattavampaa läpikäyntiä ei ole tehty Tarvan käyttöönoton jälkeen ennen tätä selvitystä.

  Tarvan toimenpiteisiin liittyy turvallisuusvaikutusten tietojen lisäksi toimenpiteen keskimääräiset kustannukset ja vaikutusajat. Keskimääräisiä kustannuksia käytetään turvallisuustehokkuuden tarkasteluissa silloin, kun käyttäjä ei itse määritä toimenpiteen kustannuksia. Kaikkien toimenpiteiden keskimääräiset kustannukset ja vaikutusajat on käyty läpi siirryttäessä eurojen käyttöön 4.2-versiossa vuonna 2001. Niitä ei tässä selvityksessä tarkastella. Toimenpiteiden vaikutuksia kuolleiden määrään tarkasteltaessa tarvitaan myös tietoja toimenpiteen vaikutuksesta henkilövahinko-onnettomuuksien vakavuuteen (kuolleet / 100 henkilövahinko-onnettomuutta). Myös näitä tietoja on tässä selvityksessä tarkasteltu niiltä osin kuin se on tutkimustietojen perusteella ollut mahdollista.

  Uusimpien tutkimusten läpikäynti antoi aihetta vain vähäisiin kertoimien muutoksiin. Raportissa ehdotetaan kevyen liikenteen turvallisuusvaikutuksia pienennettäviksi uusien kotimaisten tutkimustulosten perusteella. Ulkomaisten tutkimusten perusteella kapean tien leventämisen turvallisuusvaikutus pienenee hieman, mutta toisaalta väistötilan rakentamisen ja nopeuksien hidastimien turvallisuusvaikutuksia lisätään. Muilta osin vaikutuskertoimet pysyvät ennallaan.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherTiehallinto
  Number of pages69
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesTiehallinnon sisäisiä julkaisuja
  Number1/2004
  ISSN1457-991X

  Cite this