Turvallisuusvarusteet suojaisissa saaristo-olosuhteissa

Hanna Askola, Tapio Nyman

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Selvityksen tavoitteena oli selvittää, miten voitaisiin perustellusti määritellä turvallisuusvarusteet suojaisissa saaristo-olosuhteissa liikennöiville matkustaja- ja lastialuksille kotimaan liikenteessä. Selvityksessä tarkasteltiin olemassa olevia määräyksiä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston non-SOLAS-aluksia koskevan direktiivin vaatimuksia. Niiden perusteella samankaltaisissa olosuhteissa liikennöivien samankaltaisten alusten turvallisuusvarustevaatimukset eroavat toisistaan jonkin verran eri maissa. Turvallisuusvarustevaatimusten lisäksi käytiin läpi Liikenteen turvallisuusviraston ja sen edeltäjien sekä Rajavartiolaitoksen ja Onnettomuustutkintakeskuksen kotimaanliikenteen aluksia koskevat onnettomuustilastot ja -tapaukset. Vuoteen 1997 ulottuvan tarkastelun perusteella meriliikenteen vaaratilanteet ja onnettomuudet ovat olleet seurauksiltaan pääosin vähäisiä ja vakavilta ihmishenkiä vaatineilta onnettomuuksilta on vältytty kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla. Rajavartiolaitoksen meripelastustapahtumiin pohjautuvien tietojen pohjalta muodostettiin yleisiä onnettomuusskenaarioita. Onnettomuusskenaariot jaettiin toimenpiteittäin kaikkia vaaratilanteita koskeviin yhtäläisiin toimenpiteisiin ja tietyissä vaaratilanteissa tarvittaviin erityisiin toimenpiteisiin. Turvallisuusvarusteet ryhmiteltiin vaaratilannetoimenpiteiden mukaisesti, jolloin pystyttiin määrittämään niiden merkitys turvallisuudelle ja vertailemaan erilaisten varusteiden ominaisuuksia. Muodostettujen ryhmittelyiden pohjalta toteutettiin kysely Liikenteen turvallisuusviraston määrittämälle sidosryhmälle, joka koostui kotimaanliikenteen varustamoiden edustajista, alusten päälliköistä sekä aluksissa operatiivisessa työssä toimivista viranomaisista. Sidosryhmä arvioi erilaisten hengenpelastus-, navigointi-, radiolaite- ja palovarusteiden merkitystä turvallisen toiminnan kannalta määritellyissä vaaratilanneskenaarioissa. Kyselyssä saatuja arviointeja verrattiin olemassa oleviin suomalaisiin määräyksiin. Kyselyn tulokset osoittivat, että kotimaanliikenteen alusten turvallisuusvarusteita määriteltäessä alusten käyttötarkoitukseen ja matkustajamäärään pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi alusten koolla (eli käytännössä aluksen pituudella) katsottiin olevan merkitystä erityisesti evakuointivarusteissa.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages83
  ISBN (Electronic)978-951-38-7827-6
  ISBN (Print)978-951-38-7826-9
  Publication statusPublished - 2012
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number16
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • maritime safety
  • safety equipment
  • domestic service

  Cite this