Turvauhkiin varautuminen vaarallisten kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa: Opas

Minna Nissilä, Jouko Heikkilä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Maailmalla tapahtuneet kriittiseen infrastruktuuriin ja kemikaalilaitoksiin kohdistuneet iskut ovat nostaneet myös Suomessa esiin tarpeen tarkastella kemikaalilaitosten varautumista tahallisteen vahingontekoon. Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 asettama työryhmä selvitti kehittämistarpeita, jotka koskevat vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käsittelevien laitosten varautumista rikolliseen toimintaan, tahalliseen vahingontekoon ja terrorismiin sekä kybervaikuttamiseen.
Työryhmän raportin mukaisesti haasteita sääntelylle aiheuttaa kemikaaliturvallisuuslain (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005) mukaisten kohteitten moninaisuus. Kohteet eroavat toisistaan kokonsa, toimintaympäristössä, käsiteltävien kemikaalien ominaisuuksien ja volyymien perusteella. Nämä erot tulisi ottaa huomioon turvatoimista säädettäessä. Raportissa esitetään myös perustellut ehdotukset, miten kemikaaliturvallisuuslakia tulisi muuttaa.
Original languageFinnish
PublisherTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Number of pages21
Publication statusPublished - 28 Jan 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Keywords

  • security
  • chemical industry
  • process industry
  • hazardous chemicals

Cite this