Turvetuotantoon ja turpeen käyttöön vaikuttavia lakeja ja säädöksiä

Margareta Wihersaari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raportissa käsitellään turvetuotantoa ja turpeen käyttöä koskevaa lainsäädäntöä ja siihen liittyviä ohjeita. Raportti liittyy osatehtävänä Turve 2000 -hankekokonaisuuteen. Sen tavoitteena on luoda toimintatavat, joiden tuloksena on turvetuotantosuon elinkaaren ajaksi suunniteltu uudentyyppinen, entistä vähemmän ympäristöä kuormittava, tehokas ja taloudellinen tuotantoalue ja -menetelmä. Uuden teknologian tulee olla nykyisin vallitsevan ja valmisteilla olevan lainsäädännön mukainen ja ympäristövaikutuksiltaan hyvä koko elinkaaren ajan. Turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa. Kaikki yli 10 ha:n suuruiset turvetuotantoalueet ja niihin liittyvä ojitus ovat 1.3.2000 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain ja sitä täydentävän asetuksen mukaan luvanvaraisia. Yli 50 ha:n suuruisille turvetuotantoalueille täytyy ennen lupahakemuksen ratkaisemista tehdä ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa selvitetään tuotantoalueen kaikki ympäristövaikutukset. Ympäristöluvan myöntää ympäristövirasto. Lupa sisältää tiedot toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. Lupa-ajattelun keskeisiä periaatteita on tarkastella luvanvaraisen toiminnon kaikkia vaikutuksia ympäristöön sekä hakea keinoja haitallisten vaikutusten pitämiseksi mahdollisimman pieninä. Turvetuotantoalueilla näitä vaikutuksia ovat toiminnassa syntyvät päästöt, kuten kuivatusvedet, pöly ja melu sekä muut ympäristövaikutukset, kuten liikenne ja syntyvien jätteiden käsittely.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages32
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Energian Raportteja
Number27/2001
ISSN1457-3350

Keywords

 • peat
 • peat production
 • utilisation
 • legislation
 • energy production
 • combustion
 • emissions
 • environmental impacts
 • environmental protection
 • TURVE 2000
 • waste management

Cite this