Turvetuotteiden ja hakkeen juoksevuus siilossa

Aimo Rautalin, Rabbe Thun, Jarl Brandt, Jaakko Okkonen, Rauno Pyykkönen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa tarkastellaan turve- ja puupohjaisten polttoaineiden juoksevuusteknisiä ominaisuuksia ja niiden määrittämiseen kehitettyjä menetelmiä ja laitteita sekä näille materiaaleille tarkoitettujen massasiilojen suunnitteluperiaatteita sekä selvitetään, miten laboratoriomitan testaustulosten perusteella suunnitellut siilot vastaavat muodoiltaan ja mitoiltaan käytössä olevia teollisuusmittakaavan siiloja. Kolkeellisesti määritettiin jyrsinturpeelle, turvepelletille, palaturpeelle, sahanpurulle ja hakkeelle useita juoksevuusteknisiä tunnuslukuja, kuten sisäinen kitkakulma, asettumis- ja vierintäkulma, kokoonpuristuvuus ja juoksevuusfunktio. Neljän erityyppisen leikkauslujuuden määritys-laitteen sopivuutta jyrsinturpeelle testattiin ja koetulosten käyttökelpoisuutta isomman mittakaavan siilojen suunnittelussa arvioitiin. Kokeellisesti tutkittiin myös, miten mittakaava vai-kuttaa siiloissa syntyviin kuormitusvaiheisiin ja materiaalien holvaantumistaipumukseen. Täyttö-, varastointi- ja purkauskokeita tehtiin sekä 8 m3:n että 80 m3:n koesiiloilla. Myös jyrsintur-peelle sopivan ruuvipurkaimen mitoitusperiaatteita käsiteltiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages232
ISBN (Print)951-38-2654-6
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number616
ISSN0358-5085

Keywords

  • peat
  • wood products
  • chips
  • flow properties
  • silos

Cite this