Tutkimuksesta liiketoiminnaksi: TEKESin tutkimuslähtöisten liikeideoiden haku- ja jalostusprojektien arviointi

Eija Ahola, Kirsi LaPointe

Research output: Book/ReportReport

Abstract

TEKES käynnisti vuonna 1993 toiminnan, jonka tavoitteena on edistää tutkimuslähtöisen uuden liiketoiminnan syntyä Vuosina 1994 ja 1995 operatiivisista tehtävistä ovat projektimuotoisesti huolehtineet teknologian siirtoyhtiöt omilla paikkakunnillaan. Näissä, tässä raportissa TULI-projekteiksi kutsutuissa projekteissa, on arvioitu yli 400 ideaa ja valittu jatkojalostettaviksi runsaasti yli 100 ideaa. Keväällä 1996 TEKES tilasi toiminnan arvioinnin VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmältä. Arvioinnin tavoitteena oli tarkastella miten perustavoite eli uuden liiketoiminnan syntyminen oli toteutunut sekä mitä lisäarvoa TULI-toiminta on teknologian siirtoon ja kaupallistamiseen tuonut. Arviointiin kerättiin aineistoa haastattelemalla teknologian siirtoyhtiöiden projektipäälliköitä, tekemällä kysely ns. jatkojalostukseen päässeille tutkijoille sekä haastattelemalla joitakin TEKESin edustajia. Tässä raportissa kuvataan TULI-toimintatapaa, esitellään teknologian siirtoyhtiöt ja TULI-toiminnan asemoituminen niissä, sekä kuvataan tutkijoiden näkemyksiäTULI-toiminnan hyödyllisyydestä. Yhteenvedossa on kuvattu SWOT-analyysin avulla nykyisen toimintatavan hyviä puolia ja heikkouksia sekä tehty yleisempiä arvioita TULI-toiminnasta. Toiminnan seurauksena on jo syntynyt 15 - 20 milj. mk liikevaihtoa (valmistukseen ja myyntiin on edennyt 13 tuotetta). Prosessin aikana edistetyt ideat voivat täydellisesti onnistuessaan merkitä jopa satojen miljoonien markkojen liikevaihtoa, mutta todennäköisesti tulokset jäävät pienemmiksi mm. siksi, että tutkimuslähtöiset yritykset eivät yleensä kasva. Vaikka TULI-toiminnalla on olennainen merkitys kyseisen liiketoiminnan syntymiseen, ei tuloksia voida laskea yksin sen ansioksi eikä TULI-toiminnan merkitystä voi yksioikoisesti arvioida syntyneiden uusien yritysten tai olemassa oleviin yrityksiin siirrettyjen tutkimustulosten mukaan. Tutkimustulosten kaupallistaminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi josta TULI-toiminta on luontevasti valinnut pääasialliseksi toimin/å-alueekseen markkina-, asiakas- ja suojattavuuskysymysten selvittämisen. Jatkossa huomiota voitaisiinkin erityisesti kiinnittää lupaavimpien ja liiketoimintapotentiaaliltaan merkittävimpien ideoiden pitkäaikaiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen ja koko kaupallistamisprosessin suunnitelmalliseen läpivientiin. TEKESin toiminta on selvästi aktivoinut teknologian siirtoa ja luonut ja kehittänyt tähän liittyvää toimintaa teknologian siirtoyhtiöissä. Se missä määrin toiminta on yhtiöiden omaa varsinaista liiketoimintaa, missä määrin TEKESin rahoitusta ja tukea vaativaa, vaihtelee yhtiöittäin. Ilman TEKESin rahoitusta teknologian siirtotoiminta yhtiöissä näyttäisi kuitenkin olevan varsin vähäistä. Toiminta on selvästi kasvattanut teknologian siirron osaamista yhtiöissä. Kehittämisen tarvetta on edelleen esimerkiksi liiketoimintapotentiaalin arvioinnissa ja kaupallistamisvaihtoehtojen tarkastelussa. Teknologian siirto ja kaupallistaminen edellyttävät sen luonteista osaamista, jonka kehittyminen vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista, konkreettista työtä ("leaming by doing"). Kokemusten vaihtoa ja yhtiöiden välistä yhteistyötä tulisikin lisätä, samoin huolellista harkintaa ulkopuolisten konsulttien valinnassa. Erityistä huomiota tulee myös kiinnittää siihen, miten toimintaa tutkijoille esitellään ja mitä lupauksia annetaan. Aktiivinen tutkimustulosten haravointi ja jatkojalostaminen on ollut uutta ja uraauurtavaa. Kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä, alkuperäisen tavoitteen mukaisia tuloksiakin on saavutettu kohtuullisesti. Tältä osin toimintaa kannattaa siis jatkaa ja kehinää. TEKES on aktivoinut tutkimustulosten kaupallistamista myös osana tavoitetutkimusta ja kehittämällä uudenlaisia tukimuotoja, esimerkiksi pääomaehtoisia tuotekehityslainoja. Nähtäväksi jääkin, millaisen aseman erillinen tutkimustulosten haravointi- ja jatkojalostustoiminta TEKESissä saa. Teknologian siirtoyhtiöihin toiminta kuitenkin toivon makaan on tullut jäädäkseen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages66
ISBN (Print)951-38-4912-0
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1757
ISSN1235-0605

Keywords

 • research
 • commerce
 • innovation
 • technology transfer
 • companies
 • evaluation
 • commercialization
 • interviews
 • analyzing
 • fibers
 • digital techniques

Cite this

Ahola, E., & LaPointe, K. (1996). Tutkimuksesta liiketoiminnaksi: TEKESin tutkimuslähtöisten liikeideoiden haku- ja jalostusprojektien arviointi. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 1757
Ahola, Eija ; LaPointe, Kirsi. / Tutkimuksesta liiketoiminnaksi : TEKESin tutkimuslähtöisten liikeideoiden haku- ja jalostusprojektien arviointi. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1996. 66 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1757).
@book{b8aafe85c5ff4d3ba4ad24d696040307,
title = "Tutkimuksesta liiketoiminnaksi: TEKESin tutkimusl{\"a}ht{\"o}isten liikeideoiden haku- ja jalostusprojektien arviointi",
abstract = "TEKES k{\"a}ynnisti vuonna 1993 toiminnan, jonka tavoitteena on edist{\"a}{\"a} tutkimusl{\"a}ht{\"o}isen uuden liiketoiminnan synty{\"a} Vuosina 1994 ja 1995 operatiivisista teht{\"a}vist{\"a} ovat projektimuotoisesti huolehtineet teknologian siirtoyhti{\"o}t omilla paikkakunnillaan. N{\"a}iss{\"a}, t{\"a}ss{\"a} raportissa TULI-projekteiksi kutsutuissa projekteissa, on arvioitu yli 400 ideaa ja valittu jatkojalostettaviksi runsaasti yli 100 ideaa. Kev{\"a}{\"a}ll{\"a} 1996 TEKES tilasi toiminnan arvioinnin VTT:n teknologian tutkimuksen ryhm{\"a}lt{\"a}. Arvioinnin tavoitteena oli tarkastella miten perustavoite eli uuden liiketoiminnan syntyminen oli toteutunut sek{\"a} mit{\"a} lis{\"a}arvoa TULI-toiminta on teknologian siirtoon ja kaupallistamiseen tuonut. Arviointiin ker{\"a}ttiin aineistoa haastattelemalla teknologian siirtoyhti{\"o}iden projektip{\"a}{\"a}llik{\"o}it{\"a}, tekem{\"a}ll{\"a} kysely ns. jatkojalostukseen p{\"a}{\"a}sseille tutkijoille sek{\"a} haastattelemalla joitakin TEKESin edustajia. T{\"a}ss{\"a} raportissa kuvataan TULI-toimintatapaa, esitell{\"a}{\"a}n teknologian siirtoyhti{\"o}t ja TULI-toiminnan asemoituminen niiss{\"a}, sek{\"a} kuvataan tutkijoiden n{\"a}kemyksi{\"a}TULI-toiminnan hy{\"o}dyllisyydest{\"a}. Yhteenvedossa on kuvattu SWOT-analyysin avulla nykyisen toimintatavan hyvi{\"a} puolia ja heikkouksia sek{\"a} tehty yleisempi{\"a} arvioita TULI-toiminnasta. Toiminnan seurauksena on jo syntynyt 15 - 20 milj. mk liikevaihtoa (valmistukseen ja myyntiin on edennyt 13 tuotetta). Prosessin aikana edistetyt ideat voivat t{\"a}ydellisesti onnistuessaan merkit{\"a} jopa satojen miljoonien markkojen liikevaihtoa, mutta todenn{\"a}k{\"o}isesti tulokset j{\"a}{\"a}v{\"a}t pienemmiksi mm. siksi, ett{\"a} tutkimusl{\"a}ht{\"o}iset yritykset eiv{\"a}t yleens{\"a} kasva. Vaikka TULI-toiminnalla on olennainen merkitys kyseisen liiketoiminnan syntymiseen, ei tuloksia voida laskea yksin sen ansioksi eik{\"a} TULI-toiminnan merkityst{\"a} voi yksioikoisesti arvioida syntyneiden uusien yritysten tai olemassa oleviin yrityksiin siirrettyjen tutkimustulosten mukaan. Tutkimustulosten kaupallistaminen on pitk{\"a} ja monivaiheinen prosessi josta TULI-toiminta on luontevasti valinnut p{\"a}{\"a}asialliseksi toimin/{\aa}-alueekseen markkina-, asiakas- ja suojattavuuskysymysten selvitt{\"a}misen. Jatkossa huomiota voitaisiinkin erityisesti kiinnitt{\"a}{\"a} lupaavimpien ja liiketoimintapotentiaaliltaan merkitt{\"a}vimpien ideoiden pitk{\"a}aikaiseen ja m{\"a}{\"a}r{\"a}tietoiseen kehitt{\"a}miseen ja koko kaupallistamisprosessin suunnitelmalliseen l{\"a}pivientiin. TEKESin toiminta on selv{\"a}sti aktivoinut teknologian siirtoa ja luonut ja kehitt{\"a}nyt t{\"a}h{\"a}n liittyv{\"a}{\"a} toimintaa teknologian siirtoyhti{\"o}iss{\"a}. Se miss{\"a} m{\"a}{\"a}rin toiminta on yhti{\"o}iden omaa varsinaista liiketoimintaa, miss{\"a} m{\"a}{\"a}rin TEKESin rahoitusta ja tukea vaativaa, vaihtelee yhti{\"o}itt{\"a}in. Ilman TEKESin rahoitusta teknologian siirtotoiminta yhti{\"o}iss{\"a} n{\"a}ytt{\"a}isi kuitenkin olevan varsin v{\"a}h{\"a}ist{\"a}. Toiminta on selv{\"a}sti kasvattanut teknologian siirron osaamista yhti{\"o}iss{\"a}. Kehitt{\"a}misen tarvetta on edelleen esimerkiksi liiketoimintapotentiaalin arvioinnissa ja kaupallistamisvaihtoehtojen tarkastelussa. Teknologian siirto ja kaupallistaminen edellytt{\"a}v{\"a}t sen luonteista osaamista, jonka kehittyminen vaatii pitk{\"a}j{\"a}nteist{\"a} ja m{\"a}{\"a}r{\"a}tietoista, konkreettista ty{\"o}t{\"a} ({"}leaming by doing{"}). Kokemusten vaihtoa ja yhti{\"o}iden v{\"a}list{\"a} yhteisty{\"o}t{\"a} tulisikin lis{\"a}t{\"a}, samoin huolellista harkintaa ulkopuolisten konsulttien valinnassa. Erityist{\"a} huomiota tulee my{\"o}s kiinnitt{\"a}{\"a} siihen, miten toimintaa tutkijoille esitell{\"a}{\"a}n ja mit{\"a} lupauksia annetaan. Aktiivinen tutkimustulosten haravointi ja jatkojalostaminen on ollut uutta ja uraauurtavaa. Kokemukset ovat olleet p{\"a}{\"a}osin my{\"o}nteisi{\"a}, alkuper{\"a}isen tavoitteen mukaisia tuloksiakin on saavutettu kohtuullisesti. T{\"a}lt{\"a} osin toimintaa kannattaa siis jatkaa ja kehin{\"a}{\"a}. TEKES on aktivoinut tutkimustulosten kaupallistamista my{\"o}s osana tavoitetutkimusta ja kehitt{\"a}m{\"a}ll{\"a} uudenlaisia tukimuotoja, esimerkiksi p{\"a}{\"a}omaehtoisia tuotekehityslainoja. N{\"a}ht{\"a}v{\"a}ksi j{\"a}{\"a}kin, millaisen aseman erillinen tutkimustulosten haravointi- ja jatkojalostustoiminta TEKESiss{\"a} saa. Teknologian siirtoyhti{\"o}ihin toiminta kuitenkin toivon makaan on tullut j{\"a}{\"a}d{\"a}kseen.",
keywords = "research, commerce, innovation, technology transfer, companies, evaluation, commercialization, interviews, analyzing, fibers, digital techniques",
author = "Eija Ahola and Kirsi LaPointe",
year = "1996",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-4912-0",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "1757",
address = "Finland",

}

Ahola, E & LaPointe, K 1996, Tutkimuksesta liiketoiminnaksi: TEKESin tutkimuslähtöisten liikeideoiden haku- ja jalostusprojektien arviointi. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 1757, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Tutkimuksesta liiketoiminnaksi : TEKESin tutkimuslähtöisten liikeideoiden haku- ja jalostusprojektien arviointi. / Ahola, Eija; LaPointe, Kirsi.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1996. 66 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1757).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Tutkimuksesta liiketoiminnaksi

T2 - TEKESin tutkimuslähtöisten liikeideoiden haku- ja jalostusprojektien arviointi

AU - Ahola, Eija

AU - LaPointe, Kirsi

PY - 1996

Y1 - 1996

N2 - TEKES käynnisti vuonna 1993 toiminnan, jonka tavoitteena on edistää tutkimuslähtöisen uuden liiketoiminnan syntyä Vuosina 1994 ja 1995 operatiivisista tehtävistä ovat projektimuotoisesti huolehtineet teknologian siirtoyhtiöt omilla paikkakunnillaan. Näissä, tässä raportissa TULI-projekteiksi kutsutuissa projekteissa, on arvioitu yli 400 ideaa ja valittu jatkojalostettaviksi runsaasti yli 100 ideaa. Keväällä 1996 TEKES tilasi toiminnan arvioinnin VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmältä. Arvioinnin tavoitteena oli tarkastella miten perustavoite eli uuden liiketoiminnan syntyminen oli toteutunut sekä mitä lisäarvoa TULI-toiminta on teknologian siirtoon ja kaupallistamiseen tuonut. Arviointiin kerättiin aineistoa haastattelemalla teknologian siirtoyhtiöiden projektipäälliköitä, tekemällä kysely ns. jatkojalostukseen päässeille tutkijoille sekä haastattelemalla joitakin TEKESin edustajia. Tässä raportissa kuvataan TULI-toimintatapaa, esitellään teknologian siirtoyhtiöt ja TULI-toiminnan asemoituminen niissä, sekä kuvataan tutkijoiden näkemyksiäTULI-toiminnan hyödyllisyydestä. Yhteenvedossa on kuvattu SWOT-analyysin avulla nykyisen toimintatavan hyviä puolia ja heikkouksia sekä tehty yleisempiä arvioita TULI-toiminnasta. Toiminnan seurauksena on jo syntynyt 15 - 20 milj. mk liikevaihtoa (valmistukseen ja myyntiin on edennyt 13 tuotetta). Prosessin aikana edistetyt ideat voivat täydellisesti onnistuessaan merkitä jopa satojen miljoonien markkojen liikevaihtoa, mutta todennäköisesti tulokset jäävät pienemmiksi mm. siksi, että tutkimuslähtöiset yritykset eivät yleensä kasva. Vaikka TULI-toiminnalla on olennainen merkitys kyseisen liiketoiminnan syntymiseen, ei tuloksia voida laskea yksin sen ansioksi eikä TULI-toiminnan merkitystä voi yksioikoisesti arvioida syntyneiden uusien yritysten tai olemassa oleviin yrityksiin siirrettyjen tutkimustulosten mukaan. Tutkimustulosten kaupallistaminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi josta TULI-toiminta on luontevasti valinnut pääasialliseksi toimin/å-alueekseen markkina-, asiakas- ja suojattavuuskysymysten selvittämisen. Jatkossa huomiota voitaisiinkin erityisesti kiinnittää lupaavimpien ja liiketoimintapotentiaaliltaan merkittävimpien ideoiden pitkäaikaiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen ja koko kaupallistamisprosessin suunnitelmalliseen läpivientiin. TEKESin toiminta on selvästi aktivoinut teknologian siirtoa ja luonut ja kehittänyt tähän liittyvää toimintaa teknologian siirtoyhtiöissä. Se missä määrin toiminta on yhtiöiden omaa varsinaista liiketoimintaa, missä määrin TEKESin rahoitusta ja tukea vaativaa, vaihtelee yhtiöittäin. Ilman TEKESin rahoitusta teknologian siirtotoiminta yhtiöissä näyttäisi kuitenkin olevan varsin vähäistä. Toiminta on selvästi kasvattanut teknologian siirron osaamista yhtiöissä. Kehittämisen tarvetta on edelleen esimerkiksi liiketoimintapotentiaalin arvioinnissa ja kaupallistamisvaihtoehtojen tarkastelussa. Teknologian siirto ja kaupallistaminen edellyttävät sen luonteista osaamista, jonka kehittyminen vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista, konkreettista työtä ("leaming by doing"). Kokemusten vaihtoa ja yhtiöiden välistä yhteistyötä tulisikin lisätä, samoin huolellista harkintaa ulkopuolisten konsulttien valinnassa. Erityistä huomiota tulee myös kiinnittää siihen, miten toimintaa tutkijoille esitellään ja mitä lupauksia annetaan. Aktiivinen tutkimustulosten haravointi ja jatkojalostaminen on ollut uutta ja uraauurtavaa. Kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä, alkuperäisen tavoitteen mukaisia tuloksiakin on saavutettu kohtuullisesti. Tältä osin toimintaa kannattaa siis jatkaa ja kehinää. TEKES on aktivoinut tutkimustulosten kaupallistamista myös osana tavoitetutkimusta ja kehittämällä uudenlaisia tukimuotoja, esimerkiksi pääomaehtoisia tuotekehityslainoja. Nähtäväksi jääkin, millaisen aseman erillinen tutkimustulosten haravointi- ja jatkojalostustoiminta TEKESissä saa. Teknologian siirtoyhtiöihin toiminta kuitenkin toivon makaan on tullut jäädäkseen.

AB - TEKES käynnisti vuonna 1993 toiminnan, jonka tavoitteena on edistää tutkimuslähtöisen uuden liiketoiminnan syntyä Vuosina 1994 ja 1995 operatiivisista tehtävistä ovat projektimuotoisesti huolehtineet teknologian siirtoyhtiöt omilla paikkakunnillaan. Näissä, tässä raportissa TULI-projekteiksi kutsutuissa projekteissa, on arvioitu yli 400 ideaa ja valittu jatkojalostettaviksi runsaasti yli 100 ideaa. Keväällä 1996 TEKES tilasi toiminnan arvioinnin VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmältä. Arvioinnin tavoitteena oli tarkastella miten perustavoite eli uuden liiketoiminnan syntyminen oli toteutunut sekä mitä lisäarvoa TULI-toiminta on teknologian siirtoon ja kaupallistamiseen tuonut. Arviointiin kerättiin aineistoa haastattelemalla teknologian siirtoyhtiöiden projektipäälliköitä, tekemällä kysely ns. jatkojalostukseen päässeille tutkijoille sekä haastattelemalla joitakin TEKESin edustajia. Tässä raportissa kuvataan TULI-toimintatapaa, esitellään teknologian siirtoyhtiöt ja TULI-toiminnan asemoituminen niissä, sekä kuvataan tutkijoiden näkemyksiäTULI-toiminnan hyödyllisyydestä. Yhteenvedossa on kuvattu SWOT-analyysin avulla nykyisen toimintatavan hyviä puolia ja heikkouksia sekä tehty yleisempiä arvioita TULI-toiminnasta. Toiminnan seurauksena on jo syntynyt 15 - 20 milj. mk liikevaihtoa (valmistukseen ja myyntiin on edennyt 13 tuotetta). Prosessin aikana edistetyt ideat voivat täydellisesti onnistuessaan merkitä jopa satojen miljoonien markkojen liikevaihtoa, mutta todennäköisesti tulokset jäävät pienemmiksi mm. siksi, että tutkimuslähtöiset yritykset eivät yleensä kasva. Vaikka TULI-toiminnalla on olennainen merkitys kyseisen liiketoiminnan syntymiseen, ei tuloksia voida laskea yksin sen ansioksi eikä TULI-toiminnan merkitystä voi yksioikoisesti arvioida syntyneiden uusien yritysten tai olemassa oleviin yrityksiin siirrettyjen tutkimustulosten mukaan. Tutkimustulosten kaupallistaminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi josta TULI-toiminta on luontevasti valinnut pääasialliseksi toimin/å-alueekseen markkina-, asiakas- ja suojattavuuskysymysten selvittämisen. Jatkossa huomiota voitaisiinkin erityisesti kiinnittää lupaavimpien ja liiketoimintapotentiaaliltaan merkittävimpien ideoiden pitkäaikaiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen ja koko kaupallistamisprosessin suunnitelmalliseen läpivientiin. TEKESin toiminta on selvästi aktivoinut teknologian siirtoa ja luonut ja kehittänyt tähän liittyvää toimintaa teknologian siirtoyhtiöissä. Se missä määrin toiminta on yhtiöiden omaa varsinaista liiketoimintaa, missä määrin TEKESin rahoitusta ja tukea vaativaa, vaihtelee yhtiöittäin. Ilman TEKESin rahoitusta teknologian siirtotoiminta yhtiöissä näyttäisi kuitenkin olevan varsin vähäistä. Toiminta on selvästi kasvattanut teknologian siirron osaamista yhtiöissä. Kehittämisen tarvetta on edelleen esimerkiksi liiketoimintapotentiaalin arvioinnissa ja kaupallistamisvaihtoehtojen tarkastelussa. Teknologian siirto ja kaupallistaminen edellyttävät sen luonteista osaamista, jonka kehittyminen vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista, konkreettista työtä ("leaming by doing"). Kokemusten vaihtoa ja yhtiöiden välistä yhteistyötä tulisikin lisätä, samoin huolellista harkintaa ulkopuolisten konsulttien valinnassa. Erityistä huomiota tulee myös kiinnittää siihen, miten toimintaa tutkijoille esitellään ja mitä lupauksia annetaan. Aktiivinen tutkimustulosten haravointi ja jatkojalostaminen on ollut uutta ja uraauurtavaa. Kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä, alkuperäisen tavoitteen mukaisia tuloksiakin on saavutettu kohtuullisesti. Tältä osin toimintaa kannattaa siis jatkaa ja kehinää. TEKES on aktivoinut tutkimustulosten kaupallistamista myös osana tavoitetutkimusta ja kehittämällä uudenlaisia tukimuotoja, esimerkiksi pääomaehtoisia tuotekehityslainoja. Nähtäväksi jääkin, millaisen aseman erillinen tutkimustulosten haravointi- ja jatkojalostustoiminta TEKESissä saa. Teknologian siirtoyhtiöihin toiminta kuitenkin toivon makaan on tullut jäädäkseen.

KW - research

KW - commerce

KW - innovation

KW - technology transfer

KW - companies

KW - evaluation

KW - commercialization

KW - interviews

KW - analyzing

KW - fibers

KW - digital techniques

M3 - Report

SN - 951-38-4912-0

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Tutkimuksesta liiketoiminnaksi

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Ahola E, LaPointe K. Tutkimuksesta liiketoiminnaksi: TEKESin tutkimuslähtöisten liikeideoiden haku- ja jalostusprojektien arviointi. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1996. 66 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1757).