Tutkimusmenetelmiä Listeria monocytogenes –bakteerin eristämiseen prosessipinnoilta: Insinöörityö

Translated title of the contribution: Research methods to isolate Listeria monocytogenes from process surfaces

Anni Käppi

Research output: ThesisBachelor's thesis

Abstract

Työssä vertailtiin selektiivisiä kiinteitä ja nestemäisiä elatusaineita, joita käytettiin Listeria lajien ja erityisesti L. monocytogenes -bakteerin havaitsemiseen. Pintatutkimusmenetelmät olivat kosketusmalja- ja sivelymenetelmät. Niitä verrattiin toisiinsa spesifisen saannon perusteella. Kosketusmaljamenetelmässä valettiin kiinteästä elatusaineesta kosketusmalja, jolla otettiin näyte suoraan tutkittavalta pinnalta painamalla malja pintaan kiinni. Sivelymenetelmässä näyte siveltiin steriilillä pumpulitupolla, jonka jälkeen sitä rikastettiin selektiivisessä elatusaineessa. Näyte identifioitiin perinteisillä menetelmillä. Vaihtoehtoisesti rikastuksen jälkeen seurattiin impedanssin muutosta Listeria-selektiivisessä nestemäisessä elatusaineessa. Tavoitteena oli selvittää, saadaanko impedanssin muutosta mittaamalla nopeasti luotettava positiivinen tulos. Kosketusmaljavertailussa vertailtiin Palcam- ja Oxford-alustoja. Näistä Palcam havaittiin L. monocytogenes -bakteeria tutkittaessa sopivammaksi menetelmäksi. Esirikastusliemet, joita vertailtiin keskenään sivelymenetelmää käyttäen, olivat L-Palcam, Fraser Broth, University of Vermont Broth II (UVM II) ja Listeria Enrichment Broth. Esirikastusliemistä Fraser Broth ja Listeria Enrichment Broth havaittiin käyttökelpoisimmiksi. Sivelymenetelmällä saatiin lähes kaikissa tapauksissa suurempi saanto kuin kosketusmaljamenetelmällä. Sivelynäytteiden identifiointiin käytettiin impedanssin muutoksen mittaus -menetelmää. Sen tarkoituksena oli vähentää näytteen tutkimiseen kuluvaa aikaa ja työn määrää. Menetelmä havaittiin sellaisenaan sopimattomaksi tähän tarkoitukseen. Tulokset eivät olleet luotettavia eikä lopulliseen identifiointiin kuluva aika vähentänyt työmäärää. Kaikkia menetelmiä vertailtiin kala-alan yrityksessä tehdyssä hygieniakartoituksessa. Vertailussa olivat mukana edellä mainitut elatusaineet sekä niiden lisäksi myös kiinteät Modified Oxford- ja Lithium Chloride Phenylethanol Moxalactam (LPM) –elatusaineet kosketusmaljamenetelmässä. Hygieniakartoituksessa saatiin enemmän positiivisia tuloksia sivelymenetelmällä ja rikastamalla kuin kosketusmaljamenetelmällä. Positiiviset tulokset identifioitiin Api Listeria -testillä ja tyypitettiin RiboPrinterillä.
Translated title of the contributionResearch methods to isolate Listeria monocytogenes from process surfaces
Original languageFinnish
QualificationBachelor Degree
Awarding Institution
  • Espoo-Vantaa Institute of Technology
Publication statusPublished - 1999
MoE publication typeG1 Polytechnic thesis, Bachelor's thesis

Keywords

  • surface hygienia methods
  • Listeria
  • impedance
  • seafood

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Research methods to isolate Listeria monocytogenes from process surfaces: Insinöörityö'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this