Tuulensuojan vaikutus pakotettuun nurkkakonvektioon ja lämmöneristykseen

Erkki Kokko, Pekka Pohjalainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa esitetään yleisiä ja periaatteellisia näkökohtia rakennuksen vaipan hallitsemattomista ilmavirtauksista ja niiden vaikutusten huomioon ottamisesta vaipan lämmönläpäisykertoimessa. Laboratoriokokeissa tutkittiin kevyellä lasivillalla lämmöneristettyyn koeseinään aiheutetun pakotetun ilmavirtauksen vaikutusta seinän lämpötiloihin ja -virtoihin. Ilmavirtaus aikaansaatiin järjestämällä tuulensuojan ulkopinnan ja seinän yläpuolella olleen ilmatilan (yläpohjan tuuletusväli) välille paine-ero, joka oli kokeissa yhtenä muuttujana. Koeseinän rakenteellisia muuttujia olivat tuulensuojan laatu ja ilmanläpäisykerroin sekä seinän eristetilasta ylöspäin johtaneen virtaustien rakenne ja virtausta kuristava vaikutus. Seinärakenteet, joissa tuulensuoja oli mineraalivillaa (ilmanläpäisykerroin k1 = 450...920 10-6 m3/m2 sPa) ja joissa oli jatkuva avoin virtaustie eristetilasta yläpohjan suuntaan, olivat muihin rakenteisiin verrattuna olennaisesti herkempiä paine-eron vaikutuksille. Koetuloksien valossa olisi 2 Pa paine-ero riittänyt aiheuttamaan näihin seiniin pakotetun ilmavirtauksen, jonka seurauksena keskimääräinen lämmönläpäisykerroin kasvaa n. 40...50 %. Yläpohjan suuntaan johtaneen virtaustien voimakas kuristaminen ja/tai erityyppisten huokoista punkuitulevyä olevien tuulensuojien (k1 = 2,3...11 10-6 m3 /m2 sPa) käyttäminen pienensi vastaavalla paine-erolIa syntyvän k-arvon lisäyksen 0,4...3,7 %:iin. Yläpohjan suuntaan johtaneen virtaustien täydellinen sulkeminen tai käytännöllisesti katsoen ilmaa läpäisemättömän tuulensuojan (kipsilevy, k1 = 0,08 10-6 m3 /m2 sPa) käyttäminen eliminoi paine-eron vaikutuksen lahes täysin. Koetuloksien käytännöllisen merkityksen arviointia vaikeuttaa rakennuksen vaipan ulkopinnan ja erityisesti tuuletusvälien painesuhteiden puutteellinen hallinta. Jos kuitenkin tuuletusvälistä alkavan ja lämmöneristyksen kautta kiertävän virtaustien virtausvastus on pieni, edellyttää lämmöneristyksen tyydyttävä toiminta tasaista painetta tuulensuojan/lämmöneristyksen ulkopinnassa. Tämä tulisi ottaa huomioon erityisesti seinien ulkoverhouksen ja tuuletusvälien suunnittelussa. Toisaalta riittävän tiivis tunlensuoja ja/tai lämmöneristyksen osastointi pinnan suuntaiset virtaukset katkaisevilla rakenteilla vapauttaa suunnittelijan em. paineentasausongelman ratkaisemisesta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages61
ISBN (Print)951-38-1249-9
Publication statusPublished - 1981
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number9
ISSN0358-5077

Keywords

  • thermal insulation
  • wind
  • convection

Cite this