Tuulivoimalan jääkuormat ja värähtelyiden hallinta

Petteri Antikainen, Sami Peuranen, Ilkka Hakola, Tuomo Kärnä, Erkki Järvinen, Timo Tirkkonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä tutkimuksessa on mitattu Pyhätunturin 220 kW WindWorld tuulivoimalalla mm. ilman lämpö-tilaa ja kosteutta, tuulen nopeutta ja suuntaa, jäätymistä, tornin taivutus jännityksiä, tornin väsytys-kertymää ja tornin huipun kiihtyvyyksiä. Pyörivän roottorin lavoista on mitattu venymiä ja tulokset on siirretty langattomasti mittaustietokoneeseen. Mittaustulokset on taltioitu tietokoneen muistiin ja tar-vittaessa siirretty kaukopurkuna Otaniemeen. Mittaustuloksista on saatu arvokasta tietoa tunturiolosuhteissa tornin ja lapojen tuuli- ja jääkuormista sekä tornin väsytyskuormasta ja värähtelyistä. Tutkimuksessa on myös kehitetty mittausjärjestelmää toimimaan vaativissa olosuhteissa ja automatisoidusti. Tuulivoimalan tornin värähtelyjä on tutkittu laatimalla myllystä FE-malli, josta on laskettu ominais-taajuudet ja tuulen sekä yhden lavan jäätymisen aiheuttamat värähtelyt. Lisäksi lasketuista värähte-lyistä on tehty Rainflow-analyysi värähtelyjen luokittelemiseksi väsytyslaskentaa varten. Mittaustulosten ohella on käytetty dynamiikkaohjelmistoja ADAMS ja FAST jään aiheuttaman kuormitusten kasvun määrittämiseksi.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages70
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Energian Raportteja
Number3/2001
ISSN1457-3350

Cite this