Tuulivoiman tuotantotilastot: Vuosiraportti 2004

Hannele Holttinen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tuotantotilastointiin osallistuvien tuulivoimaloiden tuotanto oli 120 GWh vuonna 2004, mikä vastaa noin 0,1 % Suomen vuoden 2004 sähkönkulutuksesta. Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 82 MW vuoden 2004 lopussa. Suomen tuulivoimakapasiteetti on tällä hetke llä pieni verrattuna muihin EU-maihin. Euroopan tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2004 lopussa noin 34500 MW, josta vuoden 2004 aikana asennettua uutta kapasiteettia on 5700 MW. Suomessa tuulivoiman edistäminen tapahtuu osana kansallista ilmastostrategiaa, jota toteutetaan Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman avulla. Ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi 500 MW tuulivoimakapasiteetti vuoteen 2010 mennessä. Tuulivoimaa tu etaan sähköveron palautuksen verran, 0,69 c/kWh, ja lisäksi uudet tuulivoimainvestoinnit voivat saada investointitukea enimmillään 40 % investoinnista. Investointituen suuruus päätetään projektikohtaisesti. Vuosi 2004 oli keskimääräistä heikkotuulisempi. Ilmatieteen laitoksen laskemien tuotantoindeksien mukaan tuulivoimatuotanto oli Perämerellä 89 % ja muualla noin 85 % pitkän aikavälin keskimääräisestä tuotannosta. Vertailujaksona käytetään vuosien 1987-2 001 keskimääräistä tuotantoa. Tuulivoimalaitosten tekninen käytettävyys vuonna 2004 oli kohtuullisen hyvä, 95 %. Suurimmat vika-ajat tulivat yhden laitoksen tulipalosta sekä kolmen laitoksen lapojen kärkijarrujen vaihdosta. Suomen tuulivoimalaitosten keski-ikä oli vuoden lopussa 5,9 vuotta. Vuosiraportti sisältää laitosten tuotanto- ja käytettävyystietojen lisäksi yhteenvedon vika- ja häiriötilastoista vuodelta 2004.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages48
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Keywords

  • wind power
  • power generation
  • failures
  • statistical data
  • statistics
  • Finland

  Cite this