Työkalu luotettavuuden mallipohjaiseen analysointiin

Antti Niskanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Mallipohjaisella analysoinnilla tarkoitetaan ohjelmiston laadun arviointia, joka perustuu ohjelmiston arkkitehtuurimalliin, joka kuvaa ohjelmiston rakenteen ja sen käyttäytymisen. Arkkitehtuuritason analysointi tehdään ohjelmistokehityksen alkuvaiheessa, jolloin mahdollisten ongelmakohtien korjaaminen on yksinkertaisempaa ja halvempaa verrattuna toteutetun ohjelmiston korjaamiseen. Tässä työssä kehitetään ja toteutetaan työkalu ohjelmiston arkkitehtuuritason luotettavuuden analysointiin. Työkalun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa olemassa olevan analysointimenetelmän käyttöä, jotta ohjelmistoarkkitehti pystyisi näkemään, toteuttaako kohteena olevan järjestelmän arkkitehtuuri sille asetetut luotettavuusvaatimukset. Työkalun suorittamaa analysointia varten kehitettiin erilliset mallit yksittäisten ohjelmistokomponenttien ja koko järjestelmän luotettavuuden analysointiin hyödyntäen standardia graafista kuvaustapaa. Nämä mallit kuvattiin osana kohdejärjestelmän arkkitehtuurimallia. Arkkitehtuurimallien kuvaamiseen käytettiin Sparx Systemsin Enterprise Architect mallinnustyökalua, jonka kautta kehitettävä työkalu pystyy lukemaan ja käsittelemään arkkitehtuurimallia hyödyntämällä mallinnustyökalun tarjoamaa ulkoista ohjelmointirajapintaa. Työkalun kehitysympäristönä käytettiin Microsoftin Visual Studio .NET 2003:a ja työkalu toteutettiin C#-ohjelmointikielellä. Yhteenvetona voidaan todeta, että teknisesti luotettavuusanalyysi onnistui esimerkkinä käytetystä arkkitehtuurimallista tässä työssä kehitetyn työkalun avulla, mutta tarvitaan huomattavasti jatkokehittelyä, ennen kuin työkalua voidaan käyttää teollisuudessa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages63
ISBN (Electronic)951-38-6777-3
ISBN (Print)951-38-6776-5
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2331
ISSN1235-0605

Keywords

  • model-based analysis
  • analysis tools
  • software quality
  • software systems
  • reliability
  • requirements
  • software architecture
  • Unified Modelling Language
  • testing

Cite this