Työkalut ja tietojärjestelmät. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 3

Christian Burman, Christer Finne, Altti Kuusamo, Markku Norvasuo, Tarkko Oksala, Kari Rauhala, Silen Pär, Säätelä Simo, Takala Tapio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat -tutkimushanke käsittelee laajasti ympäristön suunnittelun, estetiikan ja tietotekniikan käytön kysymyksiä. Työkalut ja tietojärjestelmät on kokoelma kirjoituksista, jotka käsittelevät suunnittelu teknisiä apuvälineitä ja tietokoneen käyttämistä. Aihepiiri kattaa eri lähestymistapoja kokeiluhankkeista filosofisiin tarkasteluihin. Arkkitehtuurin tietoteknisten välineiden kehitysnäkymät on kriittinen katsaus tietoteknisten välineiden kehitystyöhön. Lähtökohtana ovat ne mahdollisuudet, joita perustekniikan kehitys tarjoaa. Tietokone työkaluna - ATK avusteisen arikitehtaurisuunnittelun, EAAD:n, uudelleen arviointi on englanninkielisen filosofisen esseen suomennos. Aiheena ovat tietotekniikan käsitykset työn, työvälineiden ja tietokonesovellusten luonteesta. Samaa aihepiiriä käsittelee myös Välineet ja toiminnot ATK-avusteisessa arikitehtisuunnittelussa, joka on myös suomennettu englannin kielestä. Arkkitehtuurin typologioita käsittelee kolme kirjoitusta. Typologioiden kehittämismahdollisuudet tietokoneavusteista suunnitelmaa varten tarkastelee erilaisia typologioiden muodostamisperiaatteita ja luonnostelee semiotiikan pohjalta lähtevät rakenneperiaatteet. Näiden pohjalta muodostettu kokeellinen järjestelmä kuvataan kirjoituksessa flypertekstiin perustava kokeellinen typologiajärjestelmä. Huomion kohteena ovat sekä hypertekstin käyttö typologiatietokannan perustana että prototyyppiä varten luotu käsitteistö. Asuntotyyppien generointi rivitalotuotannossa - Typologia kontra muutos puolestaan kuvaa hieman toisenlaisille periaatteille rakentuvaa asuntojen typologiaa. Se on myös yhteenveto alan uranuurtajan kokemuksista. Ympäristöanalyysiohjelman kehittäminen käsittelee hypertekstisovellusta, jonka tehtävänä on opastaa pienrakentajaa oikean talotyypin valinnassa. Kyseessä on kuitenkin pikemminkin opetusohjelma kuin asiantuntijajärjestelmä. EAD-työskentelyyn ja luonnosteluun liittyy myös kolme kirjoitusta. Tredimensionell interaktion med dator i arkitektarbete on dokumentti kolmiulotteisen luonnostelujärjestelmän kokeilusta. Metaviews-ohjelman koekäyttö arkkitehtitoimistossa vertailee keskenään kahta erilaista mallinnusohjelmaa ja niiden luonnostelukäyttöä. Vertailukohteina ovat "historiamekanismin" sisältävä Metaviews-prototyyppi sekä yleisesti myynnissä oleva Medusa-ohjelma. Arkkitehtoninen luonnostelu tietokoneella käsittelee luonnostelua hermeneuttisesta näkökulmasta. Se esittelee myös mallin, jonka avulla voitaisiin kehittää välineitä luonnosteluun. Luovuutta avustavista välineistä tarkastelee luovuuden välineellisen edistämisen mahdollisuuksia. Perustana on mentalististen luovuusteorioiden kritiikki. Kysymyksessä on laajemman kirjoituksen lyhennelmä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages276
ISBN (Print)951-38-3868-4
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1236
ISSN0358-5085

Keywords

 • architecture
 • design
 • environments
 • buildings
 • esthetic properties
 • quality
 • planning
 • tools
 • information systems
 • methods
 • CAD
 • computer aided design
 • computer programs
 • typology
 • hypertext
 • creativity
 • interactions
 • houses

Cite this