Työkalut ja tietojärjestelmät. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 3

Christian Burman, Christer Finne, Altti Kuusamo, Markku Norvasuo, Tarkko Oksala, Kari Rauhala, Silen Pär, Säätelä Simo, Takala Tapio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat -tutkimushanke käsittelee laajasti ympäristön suunnittelun, estetiikan ja tietotekniikan käytön kysymyksiä. Työkalut ja tietojärjestelmät on kokoelma kirjoituksista, jotka käsittelevät suunnittelu teknisiä apuvälineitä ja tietokoneen käyttämistä. Aihepiiri kattaa eri lähestymistapoja kokeiluhankkeista filosofisiin tarkasteluihin. Arkkitehtuurin tietoteknisten välineiden kehitysnäkymät on kriittinen katsaus tietoteknisten välineiden kehitystyöhön. Lähtökohtana ovat ne mahdollisuudet, joita perustekniikan kehitys tarjoaa. Tietokone työkaluna - ATK avusteisen arikitehtaurisuunnittelun, EAAD:n, uudelleen arviointi on englanninkielisen filosofisen esseen suomennos. Aiheena ovat tietotekniikan käsitykset työn, työvälineiden ja tietokonesovellusten luonteesta. Samaa aihepiiriä käsittelee myös Välineet ja toiminnot ATK-avusteisessa arikitehtisuunnittelussa, joka on myös suomennettu englannin kielestä. Arkkitehtuurin typologioita käsittelee kolme kirjoitusta. Typologioiden kehittämismahdollisuudet tietokoneavusteista suunnitelmaa varten tarkastelee erilaisia typologioiden muodostamisperiaatteita ja luonnostelee semiotiikan pohjalta lähtevät rakenneperiaatteet. Näiden pohjalta muodostettu kokeellinen järjestelmä kuvataan kirjoituksessa flypertekstiin perustava kokeellinen typologiajärjestelmä. Huomion kohteena ovat sekä hypertekstin käyttö typologiatietokannan perustana että prototyyppiä varten luotu käsitteistö. Asuntotyyppien generointi rivitalotuotannossa - Typologia kontra muutos puolestaan kuvaa hieman toisenlaisille periaatteille rakentuvaa asuntojen typologiaa. Se on myös yhteenveto alan uranuurtajan kokemuksista. Ympäristöanalyysiohjelman kehittäminen käsittelee hypertekstisovellusta, jonka tehtävänä on opastaa pienrakentajaa oikean talotyypin valinnassa. Kyseessä on kuitenkin pikemminkin opetusohjelma kuin asiantuntijajärjestelmä. EAD-työskentelyyn ja luonnosteluun liittyy myös kolme kirjoitusta. Tredimensionell interaktion med dator i arkitektarbete on dokumentti kolmiulotteisen luonnostelujärjestelmän kokeilusta. Metaviews-ohjelman koekäyttö arkkitehtitoimistossa vertailee keskenään kahta erilaista mallinnusohjelmaa ja niiden luonnostelukäyttöä. Vertailukohteina ovat "historiamekanismin" sisältävä Metaviews-prototyyppi sekä yleisesti myynnissä oleva Medusa-ohjelma. Arkkitehtoninen luonnostelu tietokoneella käsittelee luonnostelua hermeneuttisesta näkökulmasta. Se esittelee myös mallin, jonka avulla voitaisiin kehittää välineitä luonnosteluun. Luovuutta avustavista välineistä tarkastelee luovuuden välineellisen edistämisen mahdollisuuksia. Perustana on mentalististen luovuusteorioiden kritiikki. Kysymyksessä on laajemman kirjoituksen lyhennelmä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages276
ISBN (Print)951-38-3868-4
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1236
ISSN0358-5085

Fingerprint

electroantennography
information systems
planning
methodology

Keywords

 • architecture
 • design
 • environments
 • buildings
 • esthetic properties
 • quality
 • planning
 • tools
 • information systems
 • methods
 • CAD
 • computer aided design
 • computer programs
 • typology
 • hypertext
 • creativity
 • interactions
 • houses

Cite this

Burman, C., Finne, C., Kuusamo, A., Norvasuo, M., Oksala, T., Rauhala, K., ... Tapio, T. (1991). Työkalut ja tietojärjestelmät. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 3. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita, No. 1236
Burman, Christian ; Finne, Christer ; Kuusamo, Altti ; Norvasuo, Markku ; Oksala, Tarkko ; Rauhala, Kari ; Pär, Silen ; Simo, Säätelä ; Tapio, Takala. / Työkalut ja tietojärjestelmät. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 3. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1991. 276 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1236).
@book{026f80278bfc40208331060948b1fae8,
title = "Ty{\"o}kalut ja tietoj{\"a}rjestelm{\"a}t. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ymp{\"a}rist{\"o} ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 3",
abstract = "Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ymp{\"a}rist{\"o} ja uudet suunnittelutekniikat -tutkimushanke k{\"a}sittelee laajasti ymp{\"a}rist{\"o}n suunnittelun, estetiikan ja tietotekniikan k{\"a}yt{\"o}n kysymyksi{\"a}. Ty{\"o}kalut ja tietoj{\"a}rjestelm{\"a}t on kokoelma kirjoituksista, jotka k{\"a}sittelev{\"a}t suunnittelu teknisi{\"a} apuv{\"a}lineit{\"a} ja tietokoneen k{\"a}ytt{\"a}mist{\"a}. Aihepiiri kattaa eri l{\"a}hestymistapoja kokeiluhankkeista filosofisiin tarkasteluihin. Arkkitehtuurin tietoteknisten v{\"a}lineiden kehitysn{\"a}kym{\"a}t on kriittinen katsaus tietoteknisten v{\"a}lineiden kehitysty{\"o}h{\"o}n. L{\"a}ht{\"o}kohtana ovat ne mahdollisuudet, joita perustekniikan kehitys tarjoaa. Tietokone ty{\"o}kaluna - ATK avusteisen arikitehtaurisuunnittelun, EAAD:n, uudelleen arviointi on englanninkielisen filosofisen esseen suomennos. Aiheena ovat tietotekniikan k{\"a}sitykset ty{\"o}n, ty{\"o}v{\"a}lineiden ja tietokonesovellusten luonteesta. Samaa aihepiiri{\"a} k{\"a}sittelee my{\"o}s V{\"a}lineet ja toiminnot ATK-avusteisessa arikitehtisuunnittelussa, joka on my{\"o}s suomennettu englannin kielest{\"a}. Arkkitehtuurin typologioita k{\"a}sittelee kolme kirjoitusta. Typologioiden kehitt{\"a}mismahdollisuudet tietokoneavusteista suunnitelmaa varten tarkastelee erilaisia typologioiden muodostamisperiaatteita ja luonnostelee semiotiikan pohjalta l{\"a}htev{\"a}t rakenneperiaatteet. N{\"a}iden pohjalta muodostettu kokeellinen j{\"a}rjestelm{\"a} kuvataan kirjoituksessa flypertekstiin perustava kokeellinen typologiaj{\"a}rjestelm{\"a}. Huomion kohteena ovat sek{\"a} hypertekstin k{\"a}ytt{\"o} typologiatietokannan perustana ett{\"a} prototyyppi{\"a} varten luotu k{\"a}sitteist{\"o}. Asuntotyyppien generointi rivitalotuotannossa - Typologia kontra muutos puolestaan kuvaa hieman toisenlaisille periaatteille rakentuvaa asuntojen typologiaa. Se on my{\"o}s yhteenveto alan uranuurtajan kokemuksista. Ymp{\"a}rist{\"o}analyysiohjelman kehitt{\"a}minen k{\"a}sittelee hypertekstisovellusta, jonka teht{\"a}v{\"a}n{\"a} on opastaa pienrakentajaa oikean talotyypin valinnassa. Kyseess{\"a} on kuitenkin pikemminkin opetusohjelma kuin asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}. EAD-ty{\"o}skentelyyn ja luonnosteluun liittyy my{\"o}s kolme kirjoitusta. Tredimensionell interaktion med dator i arkitektarbete on dokumentti kolmiulotteisen luonnosteluj{\"a}rjestelm{\"a}n kokeilusta. Metaviews-ohjelman koek{\"a}ytt{\"o} arkkitehtitoimistossa vertailee kesken{\"a}{\"a}n kahta erilaista mallinnusohjelmaa ja niiden luonnosteluk{\"a}ytt{\"o}{\"a}. Vertailukohteina ovat {"}historiamekanismin{"} sis{\"a}lt{\"a}v{\"a} Metaviews-prototyyppi sek{\"a} yleisesti myynniss{\"a} oleva Medusa-ohjelma. Arkkitehtoninen luonnostelu tietokoneella k{\"a}sittelee luonnostelua hermeneuttisesta n{\"a}k{\"o}kulmasta. Se esittelee my{\"o}s mallin, jonka avulla voitaisiin kehitt{\"a}{\"a} v{\"a}lineit{\"a} luonnosteluun. Luovuutta avustavista v{\"a}lineist{\"a} tarkastelee luovuuden v{\"a}lineellisen edist{\"a}misen mahdollisuuksia. Perustana on mentalististen luovuusteorioiden kritiikki. Kysymyksess{\"a} on laajemman kirjoituksen lyhennelm{\"a}.",
keywords = "architecture, design, environments, buildings, esthetic properties, quality, planning, tools, information systems, methods, CAD, computer aided design, computer programs, typology, hypertext, creativity, interactions, houses",
author = "Christian Burman and Christer Finne and Altti Kuusamo and Markku Norvasuo and Tarkko Oksala and Kari Rauhala and Silen P{\"a}r and S{\"a}{\"a}tel{\"a} Simo and Takala Tapio",
year = "1991",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-3868-4",
series = "Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "1236",
address = "Finland",

}

Burman, C, Finne, C, Kuusamo, A, Norvasuo, M, Oksala, T, Rauhala, K, Pär, S, Simo, S & Tapio, T 1991, Työkalut ja tietojärjestelmät. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 3. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita, no. 1236, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Työkalut ja tietojärjestelmät. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 3. / Burman, Christian; Finne, Christer; Kuusamo, Altti; Norvasuo, Markku; Oksala, Tarkko; Rauhala, Kari; Pär, Silen; Simo, Säätelä; Tapio, Takala.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1991. 276 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1236).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Työkalut ja tietojärjestelmät. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 3

AU - Burman, Christian

AU - Finne, Christer

AU - Kuusamo, Altti

AU - Norvasuo, Markku

AU - Oksala, Tarkko

AU - Rauhala, Kari

AU - Pär, Silen

AU - Simo, Säätelä

AU - Tapio, Takala

PY - 1991

Y1 - 1991

N2 - Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat -tutkimushanke käsittelee laajasti ympäristön suunnittelun, estetiikan ja tietotekniikan käytön kysymyksiä. Työkalut ja tietojärjestelmät on kokoelma kirjoituksista, jotka käsittelevät suunnittelu teknisiä apuvälineitä ja tietokoneen käyttämistä. Aihepiiri kattaa eri lähestymistapoja kokeiluhankkeista filosofisiin tarkasteluihin. Arkkitehtuurin tietoteknisten välineiden kehitysnäkymät on kriittinen katsaus tietoteknisten välineiden kehitystyöhön. Lähtökohtana ovat ne mahdollisuudet, joita perustekniikan kehitys tarjoaa. Tietokone työkaluna - ATK avusteisen arikitehtaurisuunnittelun, EAAD:n, uudelleen arviointi on englanninkielisen filosofisen esseen suomennos. Aiheena ovat tietotekniikan käsitykset työn, työvälineiden ja tietokonesovellusten luonteesta. Samaa aihepiiriä käsittelee myös Välineet ja toiminnot ATK-avusteisessa arikitehtisuunnittelussa, joka on myös suomennettu englannin kielestä. Arkkitehtuurin typologioita käsittelee kolme kirjoitusta. Typologioiden kehittämismahdollisuudet tietokoneavusteista suunnitelmaa varten tarkastelee erilaisia typologioiden muodostamisperiaatteita ja luonnostelee semiotiikan pohjalta lähtevät rakenneperiaatteet. Näiden pohjalta muodostettu kokeellinen järjestelmä kuvataan kirjoituksessa flypertekstiin perustava kokeellinen typologiajärjestelmä. Huomion kohteena ovat sekä hypertekstin käyttö typologiatietokannan perustana että prototyyppiä varten luotu käsitteistö. Asuntotyyppien generointi rivitalotuotannossa - Typologia kontra muutos puolestaan kuvaa hieman toisenlaisille periaatteille rakentuvaa asuntojen typologiaa. Se on myös yhteenveto alan uranuurtajan kokemuksista. Ympäristöanalyysiohjelman kehittäminen käsittelee hypertekstisovellusta, jonka tehtävänä on opastaa pienrakentajaa oikean talotyypin valinnassa. Kyseessä on kuitenkin pikemminkin opetusohjelma kuin asiantuntijajärjestelmä. EAD-työskentelyyn ja luonnosteluun liittyy myös kolme kirjoitusta. Tredimensionell interaktion med dator i arkitektarbete on dokumentti kolmiulotteisen luonnostelujärjestelmän kokeilusta. Metaviews-ohjelman koekäyttö arkkitehtitoimistossa vertailee keskenään kahta erilaista mallinnusohjelmaa ja niiden luonnostelukäyttöä. Vertailukohteina ovat "historiamekanismin" sisältävä Metaviews-prototyyppi sekä yleisesti myynnissä oleva Medusa-ohjelma. Arkkitehtoninen luonnostelu tietokoneella käsittelee luonnostelua hermeneuttisesta näkökulmasta. Se esittelee myös mallin, jonka avulla voitaisiin kehittää välineitä luonnosteluun. Luovuutta avustavista välineistä tarkastelee luovuuden välineellisen edistämisen mahdollisuuksia. Perustana on mentalististen luovuusteorioiden kritiikki. Kysymyksessä on laajemman kirjoituksen lyhennelmä.

AB - Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat -tutkimushanke käsittelee laajasti ympäristön suunnittelun, estetiikan ja tietotekniikan käytön kysymyksiä. Työkalut ja tietojärjestelmät on kokoelma kirjoituksista, jotka käsittelevät suunnittelu teknisiä apuvälineitä ja tietokoneen käyttämistä. Aihepiiri kattaa eri lähestymistapoja kokeiluhankkeista filosofisiin tarkasteluihin. Arkkitehtuurin tietoteknisten välineiden kehitysnäkymät on kriittinen katsaus tietoteknisten välineiden kehitystyöhön. Lähtökohtana ovat ne mahdollisuudet, joita perustekniikan kehitys tarjoaa. Tietokone työkaluna - ATK avusteisen arikitehtaurisuunnittelun, EAAD:n, uudelleen arviointi on englanninkielisen filosofisen esseen suomennos. Aiheena ovat tietotekniikan käsitykset työn, työvälineiden ja tietokonesovellusten luonteesta. Samaa aihepiiriä käsittelee myös Välineet ja toiminnot ATK-avusteisessa arikitehtisuunnittelussa, joka on myös suomennettu englannin kielestä. Arkkitehtuurin typologioita käsittelee kolme kirjoitusta. Typologioiden kehittämismahdollisuudet tietokoneavusteista suunnitelmaa varten tarkastelee erilaisia typologioiden muodostamisperiaatteita ja luonnostelee semiotiikan pohjalta lähtevät rakenneperiaatteet. Näiden pohjalta muodostettu kokeellinen järjestelmä kuvataan kirjoituksessa flypertekstiin perustava kokeellinen typologiajärjestelmä. Huomion kohteena ovat sekä hypertekstin käyttö typologiatietokannan perustana että prototyyppiä varten luotu käsitteistö. Asuntotyyppien generointi rivitalotuotannossa - Typologia kontra muutos puolestaan kuvaa hieman toisenlaisille periaatteille rakentuvaa asuntojen typologiaa. Se on myös yhteenveto alan uranuurtajan kokemuksista. Ympäristöanalyysiohjelman kehittäminen käsittelee hypertekstisovellusta, jonka tehtävänä on opastaa pienrakentajaa oikean talotyypin valinnassa. Kyseessä on kuitenkin pikemminkin opetusohjelma kuin asiantuntijajärjestelmä. EAD-työskentelyyn ja luonnosteluun liittyy myös kolme kirjoitusta. Tredimensionell interaktion med dator i arkitektarbete on dokumentti kolmiulotteisen luonnostelujärjestelmän kokeilusta. Metaviews-ohjelman koekäyttö arkkitehtitoimistossa vertailee keskenään kahta erilaista mallinnusohjelmaa ja niiden luonnostelukäyttöä. Vertailukohteina ovat "historiamekanismin" sisältävä Metaviews-prototyyppi sekä yleisesti myynnissä oleva Medusa-ohjelma. Arkkitehtoninen luonnostelu tietokoneella käsittelee luonnostelua hermeneuttisesta näkökulmasta. Se esittelee myös mallin, jonka avulla voitaisiin kehittää välineitä luonnosteluun. Luovuutta avustavista välineistä tarkastelee luovuuden välineellisen edistämisen mahdollisuuksia. Perustana on mentalististen luovuusteorioiden kritiikki. Kysymyksessä on laajemman kirjoituksen lyhennelmä.

KW - architecture

KW - design

KW - environments

KW - buildings

KW - esthetic properties

KW - quality

KW - planning

KW - tools

KW - information systems

KW - methods

KW - CAD

KW - computer aided design

KW - computer programs

KW - typology

KW - hypertext

KW - creativity

KW - interactions

KW - houses

M3 - Report

SN - 951-38-3868-4

T3 - Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita

BT - Työkalut ja tietojärjestelmät. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 3

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Burman C, Finne C, Kuusamo A, Norvasuo M, Oksala T, Rauhala K et al. Työkalut ja tietojärjestelmät. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 3. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1991. 276 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1236).